Energieneutraal in 3 stappen

Het expertteam Duurzaamheid van BPD spant zich volop in om energieneutrale woonwijken te ontwikkelen. Hoe ze dat doen, legt Adviseur Expertteam Duurzaamheid Jos de Vries uit.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

“Energieneutraal is niet hetzelfde als ‘Nul-op-de-Meter"

Hij wil direct iets verduidelijken. “Energieneutraal is niet hetzelfde als ‘Nul-op-de-Meter’. Energieneutraal betekent dat de energie die een gebouw nodig heeft, duurzaam wordt opgewekt. Dat geldt dus voor basale dingen als de verwarming, de ventilatie en de verlichting van het pand zelf. Een energieneutraal huis kan zichzelf volledig klimaatneutraal bedruipen, maar de huishoudelijke toepassingen waar een bewoner zelf voor kiest, zoals een wasmachine, computer of televisie, vallen daar niet onder. Bij Nul-op-de-Meter is dat wel zo.”

Waar mogelijk ontwikkelt BPD Nul-op-de-Meter woningen. “Is dat niet haalbaar, dan hebben we de stevige ambitie om woningen zonder gasaansluiting en energieneutraal te realiseren”, legt De Vries uit. “We doen dat onder meer aan het Erasmusveld in Den Haag, en bij het woningbouwplan Karaat in Groningen. In de nieuwe wijk Huysackers in Veldhoven worden alle vierhonderd nieuwe woningen zelfs Nul-op-de-Meter.”

Karaat in Groningen

Verkoeling door bomen en zomerse windrichting

Over de drie stappen naar energieneutraal bouwen, vertelt De Vries: “De eerste stap is: kijken naar de energievraag op wijkniveau. Dat is een stedenbouwkundige vorm van klimaatopgave: het logisch neerzetten van stedenbouw, bijvoorbeeld ten aanzien van de avond- en ochtendzon. Hoe situeer je de woningen in een wijk zodanig, dat ze allemaal optimaal profiteren van de zon? En vanuit esthetisch opzicht: welke beeldkwaliteit past bij de (overwegend glazen) zonnepanelen die daarvoor nodig zijn? We zorgen dat ramen groot genoeg zijn om woningen (deels) te laten verwarmen door zonnewarmte. Denk ook aan de zomerse windrichting en de plaatsing van bomen en beplanting die voor verkoeling zorgen.”

De tweede stap: kijken naar de energievraag van een woning zelf. “Die brengen we omlaag door technische maatregelen als triple glas en warmteterugwinning uit douchewater en ventilatie.” Als derde stap: kijken naar de resterende energievraag. “Want we blijven energie nodig hebben, zeker als we elektrisch gaan autorijden. Dus de vraag is: hoe wek je de toch nog benodigde energie zo duurzaam mogelijk op? En ook: hoe koppel je een duurzame energiebron optimaal aan een bepaalde energievraag? Plaats bijvoorbeeld zonnepanelen vlakbij een elektrische warmtepomp.”

Proeftuin Erasmusveld in Den Haag

‘Energieneutraal is niet futuristisch’

Een volledig energieneutrale wijk spreekt tot de verbeelding en ziet er in gedachten al gauw futuristisch uit. Toch valt dat mee, volgens De Vries. “Zo’n wijk herken je bijna altijd aan de zonnepanelen, hoewel die tegenwoordig heel mooi worden weggewerkt tussen de dakpannen. Ook het ontbreken van schoorsteenpijpjes is een duidelijke indicatie dat een wijk energieneutraal is: geen gasverbruik. Maar het is vooral de balans die woningen energieneutraal maakt. ‘Energieneutraal’ is ook niet specifiek het product dat BPD verkoopt. We willen juist een mooie wijk bouwen, waar mensen graag wonen. En natuurlijk is deze wijk zo duurzaam mogelijk.”

De maatregelen gaan dan ook niet ten koste van het wooncomfort. “Integendeel”, besluit De Vries. “Vloerverwarming wordt steeds meer de standaard, ook in de slaapkamer. En de moderne bodemwarmtepompen kunnen ook voor koeling zorgen. Bovendien maakt de afwezigheid van een gasbron een woning in essentie veiliger. Er is geen open vlam en geen gevaar door koolmonoxide. Enige nadeel: een warmtepomp werkt met een voorraadvat en dat is op een gegeven moment op. Je kunt niet oneindig lang douchen, hoewel dat met pubers in huis ook een voordeel kan zijn.”

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Duurzaamheid
Proeven aan duurzaam wonen en leven in Proeftuin Erasmusveld
Meer weten
Duurzaamheid
Woningen van stro in Westwaard: leem en stro als moderne bouwmaterialen
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten

Meer artikelen over duurzaamheid?

BPD stimuleert overal in Nederland duurzame gebiedsontwikkeling.

Meer artikelen over duurzaamheid