Gedragscode BPD: Het juiste doen, iedere dag

BPD’s gedragscode is opgesteld om alle medewerkers te helpen de juiste beslissingen te nemen en geeft een overzicht van de normen en waarden die BPD als fundamenteel en essentieel beschouwt. Hieronder vindt u een beknopte weergave van onze gedragscode.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om altijd en overal integer te handelen. Integriteit is voor BPD daarom een kernwaarde van en voorwaarde om te werken bij onze organisatie. In onze gedragscode beschrijven we de principes die ons helpen om integer te handelen tegenover klanten, zakenpartners, collega’s en de samenleving. Dit gaat over de manier waarop wij zaken doen. Op welke locatie onze mensen ook werken, of welke functie ze ook bekleden, we vragen alle collega’s allemaal om bij te dragen aan onze missie: het juiste doen, iedere dag. Onze gedragscode is gebaseerd op vier ethische principes.

Onze gedragscode is onze leidraad. Het definieert hoe we onze waarden uitdragen om zo het vertrouwen te winnen en te behouden van de mensen voor wie we ons inzetten. Laten we er duidelijk over zijn: het juiste doen, iedere dag, gaat veel verder dan het naleven van wettelijke regels. Het gaat erom dat we samen een cultuur van integriteit creëren die het fundament vormt voor ons werk en de basis is voor ons succes.