Duurzaam versnellen

De strategie 'Duurzaam versnellen' beschrijft de koers die BPD volgt bij het ontwikkelen en realiseren van duurzame, gezonde en toekomstbestendige leefomgevingen. Daarmee geven we antwoord op dé opgave van deze tijd: klimaatverandering. BPD laat zien hoe gebiedsontwikkeling een grote bijdrage levert aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving.
Duurzaam Versnellen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Onze duurzaamheidsstrategie is gebouwd op vier pijlers: Klimaat & landschap, Energie, Circulair, Mobiliteit. Daar kunnen wij met ons werk het grootste verschil maken, zowel op het niveau van de woning, de wijk als de regio. De pijlers staan niet los van elkaar. Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om integratie en verbinding van beschikbare kennis en oplossingen. De mogelijkheden om te verduurzamen beoordelen we daarom altijd in hun onderlinge samenhang. We vertalen ze in een integraal duurzaamheidsconcept. De invulling kan van gebied tot gebied verschillen.

Op de hoogte blijven?