Duurzaam ontwikkelen

BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Als grote gebiedsontwikkelaar voelen wij ons daarvoor sterk verantwoordelijk. Door het ontwikkelen en realiseren van duurzame, gezonde leefomgevingen geven we antwoord op dé opgave van deze tijd: klimaatverandering. BPD realiseert al heel lang gebieden waar mensen gezond en prettig kunnen wonen en leven. Ook voor toekomstige generaties willen we dat mogelijk maken. In al onze gebiedsontwikkelingen bieden we daarom samenhangende oplossingen op het gebied van Klimaat & Landschap, Energie, Circulariteit en Mobiliteit.

BPD nieuwbouw voor emptynesters

BPD werkt aan gebieden die bestand zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte. Die gebieden bevorderen de biodiversiteit dankzij hun natuurlijke en waterrijke inrichting. Onze woningen zijn voorzien van slimme energieconcepten, gericht op het voorkomen en verduurzamen van energiegebruik en het afstemmen van vraag en aanbod van energie. BPD brengt de milieudruk door materiaalgebruik terug. Tot slot reserveren we in onze gebieden meer ruimte voor andere (mobiliteits)functies dan auto’s.

Het basisniveau in onze gebieden is altijd hoger dan de norm. We willen voorloper zijn in duurzame gebiedsontwikkeling: in onze projecten is extra ruimte voor inspiratie en innovatie. Succesvolle oplossingen schalen we op naar andere grote gebiedsontwikkelingen. Zo leveren we een grote bijdrage aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving.

Alternatief Bpd Patrick Joosen
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid bij BPD

Duurzaamheid gaat veel verder dan je zou denken

Alternatief Bpd Patrick Joosen
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid bij BPD

Bij duurzaamheid gaat het om veel meer dan milieu, energie of woningisolatie, zegt Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West van BPD en ambassadeur voor het thema Duurzaamheid. ‘Het gaat om prettig wonen en leven, nu en in toekomst. Daaraan willen wij een fundamentele bijdrage leveren.’ Een vraaggesprek over duurzame gebiedsontwikkeling, ambities en prestaties, geslaagde projecten én de hamvraag: hoe duurzaamheid concreet kan gaan leven voor bewoners.

BPD The George in Amsterdam
De verkoelende balkons van The George in Amsterdam
Gebiedsontwikkeling én extreem weer opvangen

Met gerichte maatregelen kunnen we onze gebouwde omgeving (zowel nieuw als bestaand) aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Groen in de stad kan hittestress terugdringen. Wateroverlast door hoosbuien kun je voorkomen met slimme maatregelen in aanleghoogtes. Martijn van Gelderen verwacht dat klimaatbewuste gebiedsontwikkeling bovendien een aanjager kan zijn voor de verduurzaming van de bestaande stad.

Ik verwacht dat klimaatbewuste gebiedsontwikkeling een aanjager kan zijn voor de verduurzaming van de bestaande stad
Bpd Martijn Vangelderen
Martijn van Gelderen
Manager Milieu en Omgevingskwaliteit
Mail Martijn van Gelderen
Holland Park West Diemen BPD 002
Holland Park West in Diemen
Kansen voor versnellen duurzaamheidsopgave

BPD heeft in 2018 haar duurzaamheidsstrategie aangescherpt en werkt aan projecten die zich ook op dit gebied onderscheiden. Maar wat vindt de consument eigenlijk van duurzaamheid? Hoe kijkt hij aan tegen duurzaam wonen en wil hij daarin ook mee-investeren? BPD onderzocht waarom consumenten duurzaam willen wonen en wat zij ervoor over hebben. Hoe kijkt manager Duurzaamheid Sladjana Mijatovic aan tegen de uitkomsten van het onderzoek ‘Onbewust Duurzaam’?

Door betere informatievoorziening kunnen we de energietransitie en verduurzaming echt versnellen
BPD Sladjana Mijatovic (1)
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic
Bpd Nieuwbouw Valkenburg Katwijk 000
Sfeerbeeld ruimtelijk raamwerk Locatie Valkenburg - ©KCAP
Beste combinatie voor energietransitie

Bij het ontwikkelen van energiezuinige of zelfs energieleverende woningen en wijken is het steeds zoeken naar de beste combinatie tussen de locatie, de mogelijkheden en de betaalbaarheid, zegt Jos de Vries, adviseur Duurzame energie & Duurzaam bouwen bij BPD. Bewoners willen vooral betaalbaar en comfortabel wonen. Valt dat te rijmen met hoge duurzaamheidsambities?

Kunnen we hoge duurzaamheidsambities rijmen met de wens van bewoners om vooral betaalbaar en comfortabel te wonen?
Bpd Jos Devries
Jos de Vries
Adviseur Duurzame Energie & Duurzaam Bouwen
Mail Jos de Vries

Duurzame gebiedsontwikkeling in uitvoering

Op de hoogte blijven?