Duurzaam ontwikkelen

BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Als grote gebiedsontwikkelaar voelen wij ons daarvoor sterk verantwoordelijk. Door het ontwikkelen en realiseren van duurzame, gezonde leefomgevingen geven we antwoord op dé opgave van deze tijd: klimaatverandering. BPD realiseert al heel lang gebieden waar mensen gezond en prettig kunnen wonen en leven. Ook voor toekomstige generaties willen we dat mogelijk maken. In al onze gebiedsontwikkelingen bieden we daarom samenhangende oplossingen op het gebied van Klimaat & Landschap, Energie, Circulariteit en Mobiliteit.

BPD nieuwbouw voor emptynesters

BPD werkt aan gebieden die bestand zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte. Die gebieden bevorderen de biodiversiteit dankzij hun natuurlijke en waterrijke inrichting. Onze woningen zijn voorzien van slimme energieconcepten, gericht op het voorkomen en verduurzamen van energiegebruik en het afstemmen van vraag en aanbod van energie. BPD brengt de milieudruk door materiaalgebruik terug. Tot slot reserveren we in onze gebieden meer ruimte voor andere (mobiliteits)functies dan auto’s.

Het basisniveau in onze gebieden is altijd hoger dan de norm. We willen voorloper zijn in duurzame gebiedsontwikkeling: in onze projecten is extra ruimte voor inspiratie en innovatie. Succesvolle oplossingen schalen we op naar andere grote gebiedsontwikkelingen. Zo leveren we een grote bijdrage aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving.

Patrick Joosen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid
Mail Patrick Joosen

Duurzaamheid gaat veel verder dan je zou denken

Patrick Joosen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid
Mail Patrick Joosen

Bij duurzaamheid gaat het om veel meer dan milieu, energie of woningisolatie, zegt Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West van BPD en ambassadeur voor het thema Duurzaamheid. ‘Het gaat om prettig wonen en leven, nu en in toekomst. Daaraan willen wij een fundamentele bijdrage leveren.’ Een vraaggesprek over duurzame gebiedsontwikkeling, ambities en prestaties, geslaagde projecten én de hamvraag: hoe duurzaamheid concreet kan gaan leven voor bewoners.

Team Duurzaamheid BPD Gebiedsontwikkeling
Expertteam Duurzaamheid: Jos de Vries, Martijn van Gelderen en Sladjana Mijatovic
Duurzame leefomgeving dichterbij door gebiedsontwikkeling

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is veel veranderd. Klimaatverandering en duurzaamheid zitten nu in de mindset van praktisch iedereen. Er zijn meer bedrijven en consumenten mee bezig dan ooit. Ook BPD is verder: de duurzaamheidsambities zijn herijkt. Het gaat nu om duurzaam versnellen. Sladjana Mijatovic (manager Duurzaamheid), Martijn van Gelderen (strategisch adviseur Milieu & Omgevingskwaliteit) en Jos de Vries (strategisch adviseur Energie & Duurzaam bouwen) vormen het Expertteam Duurzaamheid bij BPD. Zij ondersteunen ontwikkelings- en projectmanagers én externe samenwerkingspartners bij het werken aan de duurzaamheidsambities.

Patrick Joosen Sladjana Mijatovic Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Natuurlijk kapitaal als uitgangspunt van gebiedsontwikkeling

Betaalbaarheid en duurzaamheid strijden om prioriteit als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe woningen. Voor Sladjana Mijatovic, manager Duurzaamheid bij BPD, en Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West bij BPD concurreren ze niet met elkaar, maar gaan ze juist hand in hand. 

Wij ontwikkelen niet alleen woningen, we ontwikkelen duurzame leefomgevingen
Sladjana Mijatovic
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic
Bpd Nieuwbouw Valkenburg Katwijk 000
In Valkenhorst (Katwijk) wordt gewerkt aan vernieuwende combinaties van collectieve en individuele energiesystemen
Kans voor de energietransitie

De energieprijzen keren waarschijnlijk niet meer terug naar de oude niveaus. Des te meer reden om versneld afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Gebiedsontwikkeling biedt een uitgelezen kans om dat op grote schaal én innovatief te doen, zegt Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West van BPD en ambassadeur voor het thema Duurzaamheid. ‘Laten we die kans nú grijpen.’

Een duurzame woning moet een betaalbare woning zijn
Patrick Joosen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West
Mail Patrick Joosen

Op de hoogte blijven?