Duurzaam ontwikkelen

BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Als grote gebiedsontwikkelaar voelen wij ons daarvoor verantwoordelijk. De transitie naar duurzaam opgewekte energie, een circulaire economie, klimaatadaptatie en gezondheid zijn daarbij onze leidende principes, zowel bij de transformatie van de bestaande stad als bij onze nieuwbouwontwikkelingen. Met al onze ervaring en met positieve energie zetten we ons in om duurzame wijken te ontwikkelen waar mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst.

BPD nieuwbouw voor emptynesters

Voor BPD gaat duurzame gebiedsontwikkeling om méér dan het milieu. Het gaat ook om sociale, ruimtelijke en economische waarde. Dat vormt ons vertrekpunt voor het ontwikkelen van duurzame wijken en steden waar mensen prettig kunnen wonen en werken.

We hanteren hierbij onze duurzaamheidsstrategie, gebouwd op vier pijlers. We maken werk van de energietransitie: energiebesparing en duurzame energie hebben prioriteit bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden, wijken en woningen. Daarbij richten we de leefomgeving zo in dat deze bestand is tegen wateroverlast, hittestress en langdurige droogte. BPD hergebruikt grondstoffen en beperkt afvalstromen, juist bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden. En in alle nieuwe leefomgevingen die wij ontwikkelen is het aangenaam om te verblijven. Bewoners worden uitgenodigd tot gezond gedrag. Verduurzaming kan niet zonder de inbreng van bewoners en gebruikers. Hoe mensen hun woning gebruiken, staat daarom voor ons centraal. Duurzame toepassingen verbinden wij altijd aan een persoonlijk voordeel, zoals lagere woonlasten door energiebesparing. Alleen dan gaat duurzaamheid echt leven.

Alternatief Bpd Patrick Joosen
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid bij BPD

Duurzaamheid gaat veel verder dan je zou denken

Alternatief Bpd Patrick Joosen
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid bij BPD

Bij duurzaamheid gaat het om veel meer dan milieu, energie of woningisolatie, zegt Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West van BPD en ambassadeur voor het thema Duurzaamheid. ‘Het gaat om prettig wonen en leven, nu en in toekomst. Daaraan willen wij een fundamentele bijdrage leveren.’ Een vraaggesprek over duurzame gebiedsontwikkeling, ambities en prestaties, geslaagde projecten én de hamvraag: hoe duurzaamheid concreet kan gaan leven voor bewoners.

BPD The George in Amsterdam
De verkoelende balkons van The George in Amsterdam
Gebiedsontwikkeling én extreem weer opvangen

Met gerichte maatregelen kunnen we onze gebouwde omgeving (zowel nieuw als bestaand) aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Groen in de stad kan hittestress terugdringen. Wateroverlast door hoosbuien kun je voorkomen met slimme maatregelen in aanleghoogtes. Martijn van Gelderen verwacht dat klimaatbewuste gebiedsontwikkeling bovendien een aanjager kan zijn voor de verduurzaming van de bestaande stad.

Ik verwacht dat klimaatbewuste gebiedsontwikkeling een aanjager kan zijn voor de verduurzaming van de bestaande stad
Bpd Martijn Vangelderen
Martijn van Gelderen
Manager Milieu en Omgevingskwaliteit bij BPD
Mail Martijn van Gelderen
Holland Park West Diemen BPD 002
Holland Park West in Diemen
Kansen voor versnellen duurzaamheidsopgave

BPD heeft in 2018 haar duurzaamheidsstrategie aangescherpt en werkt aan projecten die zich ook op dit gebied onderscheiden. Maar wat vindt de consument eigenlijk van duurzaamheid? Hoe kijkt hij aan tegen duurzaam wonen en wil hij daarin ook mee-investeren? BPD onderzocht waarom consumenten duurzaam willen wonen en wat zij ervoor over hebben. Hoe kijkt manager Duurzaamheid Sladjana Mijatovic aan tegen de uitkomsten van het onderzoek ‘Onbewust Duurzaam’?

Door betere informatievoorziening kunnen we de energietransitie en verduurzaming echt versnellen
BPD Sladjana Mijatovic (1)
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid bij BPD
Mail Sladjana Mijatovic
Bpd Nieuwbouw Valkenburg Katwijk 000
Sfeerbeeld ruimtelijk raamwerk Locatie Valkenburg - ©KCAP
Beste combinatie voor energietransitie

Bij het ontwikkelen van energiezuinige of zelfs energieleverende woningen en wijken is het steeds zoeken naar de beste combinatie tussen de locatie, de mogelijkheden en de betaalbaarheid, zegt Jos de Vries, adviseur Duurzame energie & Duurzaam bouwen bij BPD. Bewoners willen vooral betaalbaar en comfortabel wonen. Valt dat te rijmen met hoge duurzaamheidsambities?

Kunnen we hoge duurzaamheidsambities rijmen met de wens van bewoners om vooral betaalbaar en comfortabel te wonen?
Bpd Jos Devries
Jos de Vries
Adviseur Duurzame Energie & Duurzaam Bouwen bij BPD
Mail Jos de Vries

Duurzame gebiedsontwikkeling in uitvoering

Op de hoogte blijven van ons werk?