Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van leefomgevingen. Al sinds de oprichting in 1946 zijn kunst en cultuur op uiteenlopende manieren onderdeel van ons bedrijf. BPD Cultuurfonds draagt al ruim 35 jaar bij aan de totstandkoming van kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Ook integreert BPD kunst in haar eigen gebiedsontwikkelingen. Daarnaast beheert BPD al bijna 50 jaar een eigen kunstcollectie met ruim 1.000 hedendaagse (inter)nationale kunstwerken en worden er met (culturele) partners tentoonstellingen in het Burgerweeshuis georganiseerd.

Neopter Bpd Schagen
Neopter in Schagen, Nes-Noord, Marjet Wessels Boer
Kunst als meerwaarde binnen gebiedsontwikkeling

BPD zet haar expertise op het gebied van kunst en cultuur ook in bij gebiedsontwikkelingen door BPD kunstprojecten. Dat kan variëren van het realiseren van kunst in de openbare ruimte tot het ontwikkelen van een tijdelijk kunst- en cultuurprogramma voor een specifieke plek. We voegen hiermee waarde toe aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen en werken hiervoor samen met kunstenaars, architecten, culturele instellingen, bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen. Gezamenlijk kijken we wat de specifieke plek nodig heeft om tot het gewenste resultaat te komen.

Terp Fan De Takomst Kunst En Cultuur Bpd Gebiedsontwikkeling
Terp fan de Takomst, Blije, Friesland
Verbinding tussen kunst, cultuur en maatschappelijke opgaven wordt steeds belangrijker’

Onze maatschappij en leefomgeving kennen grote uitdagingen. Er is een veelheid aan opgaven in relatie tot klimaat, energie, natuur, landschap en wonen. Kunst en cultuur spelen daarom in deze tijd een belangrijke rol in de verbeelding die nodig is om maatschappelijke opgaven tastbaar te maken en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om daar als bedrijf invulling aan te geven.

Gebiedsontwikkeling gaat niet alleen over het inrichten van de ruimte, maar ook over grote maatschappelijke opgaven. Culturele initiatieven dragen hieraan bij.
Sharon Oldenkotte Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Sharon Oldenkotte-Vrolijk
Directeur Kunst & Cultuur
Mail Sharon Oldenkotte-Vrolijk
Voorkeur Katjaeffting ROAD Bird Ei 014
Vogelobservatorium Tij, Scheelhoek, Zeeland door RAU Architects i.s.m. RO&AD architecten
Bijdrage aan de kwaliteit en beleving van de leefomgeving

Al ruim 35 jaar ondersteunt BPD Cultuurfonds kunst- en cultuurprojecten die een relatie hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken, natuur & landschap en kunst in de openbare ruimte. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit en de beleving van de leefomgeving in Nederland. Zo ondersteunt BPD Cultuurfonds onder andere de realisatie van kunst in de openbare ruimte, herinrichtingen en uitbreidingen van culturele instellingen als musea, publicaties en tentoonstellingen op gebied van kunst, cultuur, architectuur, natuur & landschap. Daarnaast speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten.

Jan Schoonhoven Burgerweeshuis Kunst En Cultuur Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Jan Schoonhoven, zonder titel, hoofdkantoor Amsterdam
Bijna 50 jaar BPD Kunstcollectie

Bijna 50 jaar geleden heeft BPD het initiatief genomen een eigen kunstcollectie samen te stellen. Al vanaf de start in 1976 werd er internationaal verzameld. De BPD Kunstcollectie bestaat inmiddels uit ruim 1.000 kunstwerken van gerenommeerde nationale en internationale kunstenaars als Jan Schoonhoven, Armando en Marlene Dumas. Het zwaartepunt van de collectie ligt op hedendaagse (inter)nationale kunst waarin ruimte een belangrijke rol speelt. De collectie is nadrukkelijk verbonden met het bedrijf en haar medewerkers.

Bpd Nieuwbouw Kunst En Cultuu Spiegel Van De Hemel Volten (1)
Spiegel van de Hemel, André Volten
Alle ruimte voor kunst en cultuur in het Burgerweeshuis

Het Burgerweeshuis is het hoofdkantoor en regiokantoor Noord-West van BPD. In het rijksmonumentale gebouw – een ontwerp van architect Aldo van Eyck – is een speciale rol weggelegd voor kunst en cultuur. Het belang dat BPD hecht aan kunst en cultuur sluit aan bij de belangstelling van Van Eyck voor architectuur en kunst. Voor de inrichting van het Burgerweeshuis is gekozen om kunstwerken uit de BPD Kunstcollectie te tonen die een verbinding aangaan met een aantal principes van het ontwerp van het gebouw: het structuralisme, relatie binnen-buiten, de spelende mens en kleur. Er is werk te zien van kunstenaars die direct en indirect verwantschap tonen met deze uitgangspunten.

Burgerweeshuis Kunst En Cultuur Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Burgerweeshuis
Burgerweeshuis bezoeken?

Het is voor particulieren mogelijk een bezoek te brengen aan het Burgerweeshuis. Iedere eerste zaterdag van de maand vinden rondleidingen plaats in het bijzondere gebouw van architect Aldo van Eyck (1918-1999) en langs de BPD Kunstcollectie. De collectie bestaat uit (inter)nationale hedendaagse kunstwerken van onder andere Sol Lewitt, Esther Tielemans, Günter Förg, Linda Arts, Michael Jacklin, Daan van Golden, Jan Schoonhoven en André Volten. De rondleidingen worden gegeven in het Nederlands en in het Engels. 

Op de hoogte blijven?