Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van leefomgevingen. Al sinds de oprichting in 1946 zijn kunst en cultuur op uiteenlopende manieren verbonden aan ons bedrijf. Al meer dan 30 jaar draagt het BPD Cultuurfonds bij aan de totstandkoming van kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Ook integreert BPD kunst in haar eigen gebiedsontwikkelingen. Daarnaast beschikt BPD over een eigen kunstcollectie met ruim 1.000 hedendaagse (inter)nationale kunstwerken en worden er met (culturele) partners tentoonstellingen in het Burgerweeshuis georganiseerd.

Bpd Nieuwbouw Kunt En Cultuur Beemsterboog Gabriel Lester (1)
BeemsterBoog in Zuidoostbeemster, Gabriel Lester
Kunst als meerwaarde binnen gebiedsontwikkeling

BPD zet haar expertise op het gebied van kunst en cultuur ook in bij gebiedsontwikkelingen door middel van BPD Kunstprojecten. Dat kan variëren van het realiseren van kunst in de openbare ruimte tot het ontwikkelen van een tijdelijk kunst- en cultuurprogramma voor een specifieke plek. We voegen hiermee waarde toe aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen en werken hiervoor samen met kunstenaars, architecten, culturele instellingen, bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen. Gezamenlijk kijken we wat de specifieke plek nodig heeft om tot het gewenste eindresultaat te komen.

BPD Sharon Oldenkotte 1
Sharon Oldenkotte-Vrolijk
‘Betekenis van openbare ruimte wordt steeds belangrijker’

In het huidige tijdsgewricht functioneert de openbare ruimte steeds meer als ontmoetingsplaats tussen verschillende groepen, de grens tussen privé en publiek verandert en er wordt steeds meer ruimte gegeven aan initiatieven van burgers. Kunst en cultuur spelen daarom in deze tijd een belangrijke rol in het betekenis geven aan die openbare ruimte. Wij vinden het belangrijk om daar als bedrijf invulling aan te geven.

Gebiedsontwikkeling is meer dan de ruimte op een duurzame en aantrekkelijke manier inrichten. Het gaat er om betekenis aan een plek te geven, voor nu én in de toekomst
Sharon Oldenkotte-Vrolijk
Directeur Kunst & Cultuur
Bpd Nieuwbouw Kunt En Cultuur Vogelobservatorium Katja Effting (1)
Vogelobservatorium, Haringvliet
Bijdrage aan de kwaliteit en beleving van de leefomgeving

Al meer dan dertig jaar ondersteunt BPD Cultuurfonds kunst- en cultuurprojecten die een relatie hebben met architectuur, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit en de beleving van de leefomgeving in Nederland. Zo ondersteunt BPD Cultuurfonds onder andere de realisatie van kunst in de openbare ruimte, herinrichtingen en uitbreidingen van culturele instellingen als musea, publicaties en tentoonstellingen op gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling. Daarnaast speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten.

Bbpd Nieuwbouw Kunst En Cultuur Kantoor Amersfoort (1)
Kunst in kantoor Amersfoort
Met BPD Kunstcollectie al 45 jaar een bijzondere collectie

Ongeveer vijfenveertig jaar geleden heeft BPD het initiatief genomen een eigen kunstcollectie samen te stellen. Al vanaf de start in 1976 was de scope internationaal. De BPD Kunstcollectie bestaat inmiddels uit ruim 1.000 kunstwerken van gerenommeerde nationale en internationale kunstenaars als Jan Schoonhoven, Armando en Marlene Dumas. Het zwaartepunt van de collectie ligt op hedendaagse (inter)nationale kunst waarin ruimte een belangrijke rol speelt. De collectie is nadrukkelijk verbonden met het bedrijf en haar medewerkers.

Bpd Nieuwbouw Kunst En Cultuu Spiegel Van De Hemel Volten (1)
Spiegel van de Hemel, André Volten
Alle ruimte voor kunst en cultuur in het Burgerweeshuis

Begin 2018 nam BPD haar intrek in het Burgerweeshuis. In het rijksmonumentale gebouw – een ontwerp van architect Aldo van Eyck – is een speciale rol weggelegd voor kunst en cultuur. Het belang dat BPD hecht aan kunst en cultuur sluit aan bij de belangstelling van Van Eyck voor architectuur en kunst. Voor de inrichting van het Burgerweeshuis is gekozen om kunstwerken uit de BPD Kunstcollectie te tonen die een verbinding aangaan met een aantal principes van het ontwerp van het gebouw: het structuralisme, relatie binnen-buiten, de spelende mens en kleur. Er is werk te zien van kunstenaars die direct en indirect verwantschap tonen met deze uitgangspunten.

Bpd Nieuwbouw Kunt En Cultuur Growing Pavilion (1)
The Growing Pavilion, Stichting Nieuwe Helden
BPD Lab: Ruimte voor innovatie, experiment en debat

Innovatie, experiment en debat staan centraal bij BPD Lab. Bij BPD Lab zetten we kunst en cultuur in bij visievorming op toekomstige opgaven van BPD. Zowel aan de voorkant van het ontwikkelproces, als tijdens de realisatiefase van de projecten. Daarbij snijden we actuele thema’s aan op het vlak van gebiedsontwikkeling, aan de hand van alternatieve en innovatieve praktijken van stedenbouwers, publieke ontwikkelaars, kunstenaars en architecten. BPD Lab is met name gericht op medewerkers van BPD.

Bpdkantoorenkunst 20
Brainstormruimte in het Burgerweeshuis
Burgerweeshuis bezoeken?

Het is voor particulieren mogelijk een bezoek te brengen aan het Burgerweeshuis. Iedere laatste zaterdag van de maand vinden rondleidingen plaats in het bijzondere gebouw van architect Aldo van Eyck (1918-1999) en langs de BPD Kunstcollectie. De collectie bestaat uit (inter)nationale hedendaagse kunstwerken van onder andere Sol Lewitt, Esther Tielemans, Günter Förg, Linda Arts, Michael Jacklin, Daan van Golden, Jan Schoonhoven en André Volten.

Op de hoogte blijven?