Project 39/47

Weespersluis

Weesp

Het verhaal achter Weespersluis

Weespersluis wordt een ruim en groen woonlandschap. Zeer centraal gelegen, op 10 treinminuten van Amsterdam, dichtbij ‘t Gooi én bij de Vecht. De natuur en het water spelen een belangrijke rol. Slechts een derde deel van het gebied wordt bebouwd. De rest blijft open voor water en groen. In Weespersluis komt nieuw water dat in verbinding staat met de Vecht en 3 parken die veel ruimte geven om veilig te spelen, sporten, wandelen en fietsen. Het historische centrum van Weesp is op steenworp afstand.

De nieuwe wijk bestaat uit 3 deelgebieden; Lanenrijk, Vechtrijk en Waterrijk. Lanenrijk is een buurt met singels, lanen en hofjes in het groen. Vechtrijk is georiënteerd op de Vecht en heeft de uitstraling van een vestingstadje. En in Waterrijk liggen de woningen ruim in het groen of aan het water. In Weespersluis komt een verscheidenheid aan woningtypes. Een aantal woningen staat straks aan het water met een eigen steiger. Daarnaast komen er diverse openbare aanlegplaatsen. In totaal worden gefaseerd ca. 2.900 woningen in Weespersluis gebouwd.

Weespersluis in getallen

3.550
woningen
1
brede school (incl. kinderopvang)
10
treinminuten vanaf Amsterdam
3
parken voor ontspanning
Weespersluis Vechtrijk BPD 003
Water is overal

Eén van de mooiste eigenschappen van Weespersluis is dat er zoveel ruimte is voor water. Een groot aantal woningen staat direct aan één van de vele singels, grachtjes of zelfs aan de waterplas middenin Weespersluis. Van hieruit steek je met je kano of roeibootje De Gouw over en vaar je een rondje door Weespersluis. Of met je sloep via de sluis naar de Vecht richting 't Gooi, Muiden en Amsterdam.

In Weespersluis komt een groot aantal woningen, maar toch wordt slechts een derde deel van het gebied bebouwd. De rest wordt gereserveerd voor water en groen
Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

De ontwikkeling van Weespersluis

Weespersluis Vechtrijk BPD 000
Weespersluis Vechtrijk BPD 001
Weespersluis Vechtrijk BPD 003
Weespersluis Vechtrijk BPD 002
Weespersluis Lanenrijk Muiderslotpark

Weespersluis is een samenwerking van de Provincie Noord-Holland, gemeente Weesp, hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 3 private consortia en het Rijksvastgoedbedrijf (bijgedragen aan het realiseren van natuur en water en een goede inpassing van de infrastructuur).

De publieke en private partijen hebben het concept-masterplan vastgesteld en er is overeenstemming bereikt over de financiering en aanpak van de uitvoering. De samenwerkingsovereenkomst is getekend in 2012 en in 2013 is een begin gemaakt met de herontwikkeling van de Bloemendalerpolder. De projectopgave is de herontwikkeling van een groen en deels agrarisch gebied naar een woon- en recreatiegebied met maximaal 3.000 woningen, het realiseren van natuur en water en een goede inpassing van de infrastructuur (onder andere verbreding A1). Gezien de complexe opgave en de vele spelers moesten de ruimtelijke ambities voor het gebied goed op elkaar worden afgestemd en is een aparte projectorganisatie opgericht (GEM Bloemendalerpolder) om de samenwerkende partijen aan te sturen en te ondersteunen.

Ontdek het gebied

Onze partners

Op de hoogte blijven van ons werk?