Project 13/34

Proeftuin Erasmusveld

Den Haag

Het verhaal achter Proeftuin Erasmusveld

Tussen de wederopbouwwijk Den Haag Zuid-West en omliggende Vinex-wijken ontstaat een nieuw, duurzaam woongebied: Proeftuin Erasmusveld. In totaal komen er circa 370 woningen. Appartementen en stadswoningen in woongebouw Leyhof, dat nu wordt gebouwd. In De Velden komen 5 hofjes met grondgebonden koopwoningen en sociale huurwoningen plus 2 woonblokken betaalbare woningen voor BPD Woningfonds. Duurzaamheid is het leidende thema in Erasmusveld. Hier wonen mensen straks bewust anders. Het wordt een bijzondere wijk voor mensen die bewust met hun leefomgeving omgaan en duurzaamheid belangrijk vinden. De 4 duurzaamheidspijlers van BPD komen hier allemaal terug: klimaat en landschap, energie, circulariteit en mobiliteit. Bijzonder is de placemaking in de aanloopfase. Gedurende 2 jaar werd er letterlijk geproefd aan nieuwe manieren van wonen en leven op een duurzame, bewuste manier.

Proeftuin Erasmusveld in getallen

370
sociale huur, middeldure huur en koopwoningen
6,8
hectare
1.000 m2
zonnepanelen woongebouw Leyhof
4
elektrische deelauto’s woongebouw Leyhof
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 000
In Proeftuin Erasmusveld woon je bewust anders

Bewust Anders Wonen is de combinatie van alles wat Proeftuin Erasmusveld uniek maakt. Een stadswijk die op alle fronten goed op de huidige én toekomstige behoeften van de maatschappij is ingericht. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe we omgaan met energie, mobiliteit, natuur, gezondheid, grondstoffen én met elkaar; de mensen met wie je samen je leefomgeving maakt.

Bewust Anders Wonen staat voor thuis voelen, buiten zijn, gezonde mobiliteit, nauwelijks afval, duurzame energie en voldoende afvoermogelijkheid bij hevige regenval
Bas Kalter Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Bas Kalter
Ontwikkelingsmanager
Mail Bas Kalter

De ontwikkeling van Proeftuin Erasmusveld

Proeftuin Erasmusveld in beeld

Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 001
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 004
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 002
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 003
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 005
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 000
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 006
Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 007

Wonen in Proeftuin Erasmusveld is duurzaam en bewust omgaan met je omgeving. In het eerste woongebouw Leyhof is volop aandacht voor energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Uniek is het duurzame mobiliteitsconcept.

Het 1e woongebouw Leyhof ademt duurzaamheid, met een lage EPC en hoge GPR en duurzame manieren van afval scheiden. Het gebouw is klimaatadaptief door sedumdaken en voldoende opvangcapaciteit van water. In de gevels komen nestkasten voor vleermuizen en vogels, zodat er natuurinclusief gebouwd kan worden. De verschillende gedeelde functies, waaronder een gezamenlijke klusschuur en deelmobiliteit, stimuleren ontmoetingen en maken woongebouw Leyhof ook sociaal inclusief. Via wadi’s aan de randen van de wijk wordt overtollig regenwater afgevoerd naar de omgeving. Het duurzame mobiliteitsconcept omvat 4 elektrische deelauto’s en 5 elektrische deelfietsen. Auto’s worden geparkeerd in de parkeerkelder onder de collectieve binnentuin.

De integrale aanpak van Proeftuin Erasmusveld is al ver voor de bouw gestart, met een échte proeftuin waar geëxperimenteerd is met duurzame vormen van wonen en leven. De lessen uit deze placemakingperiode worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Twee jaar lang was Proeftuin Erasmusveld een échte proeftuin. Onder de noemer ‘Gezond, Stads, Samen’ werden op het terrein van zeven hectare groot, de eerste experimenten met off-grid wonen (eigen energie opwekken, zelf water zuiveren, weinig afval produceren) en stadslandbouw gestart. Uit het hele land kwam er belangstelling. Hierdoor hebben de bewoners van de vijf tiny houses aan een brede groep mensen kunnen laten zien hoe je duurzamer kunt leven. Verschillende elementen zijn meegenomen in het eerste woongebouw Leyhof, bijvoorbeeld als het gaat om circulariteit. De gescheiden afvalstraatjes komen direct voort uit de lessen van de proeftuin.

Proeftuin Erasmusveld Den Haag BPD 007

De duurzame nieuwe stadswijk Proeftuin Erasmusveld ligt midden in een ecologisch lint en verbindt voorheen gescheiden stadsdelen met elkaar.

Ontdek het gebied

Onze partners

Unieke duurzame experimenten tijdens placemakingfase
Het Masterplan Erasmuszone van de gemeente uit 2008 verwoordde de ambitie om van Erasmusveld de meest duurzame wijk van Nederland te maken. Proeftuin Erasmusveld levert hieraan de grootste bijdrage. Zo’n totaalpakket aan maatregelen zie je niet vaak. Bijzonder vind ik de stadsnatuur. Het ecolint van Erasmusveld sluit mooi aan op de ecologische verbindingszone die de gemeente door Erasmusveld aanlegt
Roel Faems
Projectleider Gebiedsontwikkeling bij gemeente Den Haag
We voelen ons vereerd dat we 2 jaar hebben mogen wonen in de grootste achtertuin van Den Haag. De samenwerking met BPD en de gemeente was heel prettig, we hebben veel kansen gekregen om te laten zien hoe je duurzaam kunt wonen en leven
Berhard Hoerl
Tiny-house bewoner Mobile Homes
Ik vind het moedig van BPD dat er een openbare ideeënprijsvraag is uitgeschreven voor Proeftuin Erasmusveld. Een spannend traject waarin je elkaar leert kennen. Het kan misschien tot wat schuring leiden, maar dat leidt ook tot vernieuwing
Marco Broekman
Partner bij Bura Urbanism

Op de hoogte blijven van ons werk?