‘Duurzaamheid is veel meer dan milieu en energie’

Bij duurzaamheid gaat het om veel meer dan milieu, energie of woningisolatie, zegt Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West van BPD en ambassadeur voor het thema Duurzaamheid. ‘Het gaat om prettig wonen en leven, nu en in toekomst. Daaraan willen wij een fundamentele bijdrage leveren.’

‘Duurzaamheid is een ruim begrip. In wezen gaat het om de kwaliteit van de leef- en woonomgeving, nu en later. Als gebiedsontwikkelaar willen wij – samen met de gemeenten waar wij werken – ervoor zorgen dat die leefomgeving optimaal is en blijft. Ik vat het thema dus ruim op: het gaat om continuïteit in brede zin. Een plek waar je fijn woont, voor langere tijd, in een prettige, groene en dus gezonde omgeving. Een huis dat je van duurzame energie voorziet. Maar dat moet allemaal betaald kunnen worden, nu en later. Ook dat heeft met continuïteit, met duurzaamheid te maken. Wij zoeken daarbij steeds naar een goede balans. Duurzaamheid is voor BPD niet iets vrijblijvends. Daarom monitoren wij onze prestaties continu. We hebben een duurzaamheidsstrategie die een solide basis legt voor gebiedsontwikkeling en inspiratie biedt voor nieuwe projecten. Ook in ons BPD Woningfonds speelt duurzaamheid een belangrijke rol.’

Bijdrage aan duurzame gebiedsontwikkeling

‘We zijn op verschillende fronten actief. Zo doen we ons uiterste best om de energietransitie verder te brengen. En als we een gebied ontwikkelen, spelen we meteen in op de gevolgen van het veranderende klimaat. We willen zo veel mogelijk circulair bouwen, en we zorgen voor een gezonde woon- en leefomgeving met veel groen. Daarbij werken we op twee niveaus: de woning en het gebied. De laatste tijd verschuift onze aandacht meer naar het gebied, omdat je groen, water en collectieve energiesystemen het beste voor elkaar krijgt met een zekere schaalgrootte. Schaalgrootte betekent daarnaast dat samenwerking meer oplevert, dat innovatie kansrijker wordt en dat je de betaalbaarheid beter kunt bewaken.’

BPD Patrick Joosen
Samenwerking en duurzaam ontwikkelen

‘Samenwerking is cruciaal. Op alle locaties waar we werken, zoeken we naar partners. In het Afwegingskader Duurzaamheid (een tool die we zelf hebben ontwikkeld) stemmen we duurzame ambities en keuzes in overleg af met gemeenten, waterschappen, energieleveranciers, netwerkbeheerders, provincies en andere stakeholders. Het is een hulpmiddel om in gebiedsontwikkelingen op basis van organisatie, passende technieken en financiële mogelijkheden een afgewogen keuze te maken. Als je circulair wilt bouwen, moet je bouwbedrijven bijvoorbeeld ook zo ver krijgen. Natuurlijk werken we ook samen met de overheid, want die schept de kaders waarin we werken. Ik denk overigens ook aan interne samenwerking. Sinds een paar jaar hebben we een Expertteam Duurzaamheid dat kennis en knowhow over duurzaamheid deelt. Drie experts geven onze ontwikkelings-, locatie- en projectmanagers bruikbaar advies over alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Een paar jaar geleden zaten mensen nogal eens op een eilandje duurzame dingen te bedenken, nu is veel meer kennis beschikbaar en kunnen we dus ook veel meer bereiken.’

Het gaat om prettig wonen en leven, nu en in toekomst. Daaraan willen wij een fundamentele bijdrage leveren
Patrick Joosen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid
Mail Patrick Joosen

Duurzame prestaties

‘We presteren vaak beter dan de norm. Maar we lopen niet voorop om voorop te lopen. We zorgen er altijd voor dat de maatregelen betaalbaar blijven, voor onze klanten én voor onszelf. We willen intern onze zaken goed ook op orde houden, en ervoor zorgen dat het te overzien blijft voor onszelf. Soms steken we ook echt onze nek uit. Ik noem de haalbaarheidsstudie naar een innovatief collectief warmtesysteem voor de wijk Nieuw Valkenburg. Zaken als klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en innovatieve toepassingen zoals aquathermie komen allemaal samen in deze nieuwe woonwijk. Het is een initiatief van ons, in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en drinkwaterbedrijf Dunea. Een ander mooi project is The George in Amsterdam, in 2020 genomineerd voor het beste woongebouw van het jaar. Een computergestuurd systeem zorgt voor perfecte beregening van ruim 500 strekkende meter groen op de balkons. Het regenwater wordt daarvoor opgevangen in het komvormige dak, dat helemaal bekleed is met zonnepanelen. Daarnaast gebruikt het gebouw stadskoude en stadswarmte en zorgt een ventilatiesysteem voor warmteterugwinning. En verder doen we veelbelovende studies naar openbaar vervoer en mobiliteit in de binnenstad. Ook daar werken we veel samen, we delen en verbreden kennis.’

Duurzaamheid en de woonconsument

‘De afgelopen jaren hebben we geleerd dat we het verhaal goed naar de klant moeten brengen. Een term als ‘klimaatadaptief’ bijvoorbeeld is veel te hoog over. ‘Groen in de buurt’ is een term die wel aanspreekt. Ons onderzoek Onbewust Duurzaam heeft ons geleerd dat heel veel mensen belangstelling hebben voor duurzaam wonen. Maar zaken als groen, natuur, openbaar vervoer en fietspaden worden niet meteen met duurzaamheid in verband gebracht. En voor de klant speelt toch met name de betaalbaarheid een rol. Wat levert het op? In kwaliteit, comfort en geld? Hoe kan ik mijn maandlasten drukken? Duurzaamheid betekent voor BPD dat we ook die continuïteit waarborgen. We nemen alles mee.’

Op de hoogte blijven van ons werk?