Integrale aanpak

Tot 2030 moeten er in Nederland 900.000 extra woningen worden gebouwd. De vraag is enorm, de complexiteit van de opgaven is groot en de druk op beschikbare ruimte neemt steeds verder toe. Dat maakt gebiedsontwikkeling ingewikkeld. Wie wil bouwen, stuit vrijwel meteen op andere, soms tegengestelde belangen. Dat betekent dat je er alleen komt door samenwerking, met een integrale aanpak. In essentie: het verbinden van functies, partijen en belangen met het oog op een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van een gebied.

BPD nieuwbouw voor gezin met kinderen

BPD ontwikkelt woningen in wijken waar mensen prettig kunnen wonen, werken en zich ontspannen. Woningbouw is altijd een onderdeel van iets groters. Wonen heeft namelijk niet alleen te maken met je thuis voelen in je eigen huis, maar ook met bereikbaarheid, met duurzaamheid, met voorbereid zijn op klimaatverandering. En uiteraard met voorzieningen die bewoners wensen: scholen, winkels, groen. In een goede wijk zijn er woningen in allerlei soorten, maten en prijzen.

Deze ambitie maken we waar met onze integrale aanpak van gebiedsontwikkeling. Als een regisseur behouden we het overzicht over alle betrokken belangen en partijen aan de hand van het 4x4 partnershipmodel. Altijd zoeken we naar combinaties van doelen en uitgangspunten. BPD werkt daarom vol overtuiging samen met andere partijen. Zo slagen we erin om voor diverse doelgroepen betaalbare en energiezuinige woningen te ontwikkelen. In de integrale aanpak van gebiedsontwikkeling verenigen we de maatschappelijke opgave, het gemeenschappelijk belang en uiteenlopende individuele woonwensen. Daarvoor creëren we een gezamenlijk, integraal referentiekader met onze partners. En dat houden we vast, jarenlang, van begin tot eind.

BPD Desirée Uitzetter
Desirée Uitzetter
Directeur Gebiedsontwikkeling en ambassadeur Integrale aanpak
Mail Desirée Uitzetter

'Integrale gebiedsontwikkeling heeft te maken met empathie, je verplaatsen in de belangen van anderen'

BPD Desirée Uitzetter
Desirée Uitzetter
Directeur Gebiedsontwikkeling en ambassadeur Integrale aanpak
Mail Desirée Uitzetter

‘We zijn er intussen wel achter dat we er niet komen met bouwen binnen de bestaande stad. Er zullen ook plekken moeten worden aangewezen aan de randen van de stad, en soms dus in de polder. Juist daarbij moet je heel zorgvuldig te werk gaan, samen met anderen, en daar is integrale gebiedsontwikkeling dus net zo cruciaal als bij bouwen in de stad. De oplossing ligt altijd in de samenwerking. In empathie, in je verplaatsen in anderen.’

Henri Schimmel en Wim de Haas op terrein van de oude Coberco-fabriek
Henri Schimmel en Wim de Haas op het terrein van de oude Coberco-fabriek in Arnhem
Waarde toevoegen aan binnenstedelijk gebied

De kennis en ervaring die BPD de afgelopen jaren heeft opgedaan met binnenstedelijke gebiedstransformatie komt nu juist goed van pas. Vandaag de dag is het ruimtelijk beleid in Nederland immers sterk gericht op de versterking van binnenstedelijke gebieden. Van de talloze vragen die daarbij opduiken, beantwoorden Henri Schimmel en Wim de Haas van BPD er vijf.

Een binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar moet trekjes hebben van een trendwatcher – én scherp kijken naar wat er vandaag gebeurt
Henri Schimmel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Henri Schimmel
Ontwikkelingsmanager
Mail Henri Schimmel
Jop Fackeldey voorzitter programma Stedelijke Transformatie
Kettingreactie in stedelijke transformatie

Alle signalen lijken op groen te staan. Het programma Stedelijke Transformatie draait, in de metropoolregio’s zijn woondeals gesloten en uit Den Haag komt weer geld. Nu alleen nog vaart maken. ‘Dat gebeurt al volop’, zegt Jop Fackeldey, voorzitter en een van de initiatiefnemers van het programma. ‘Het begin van een mooie kettingreactie.’

De druk is hoog, dat is goed. Er zijn ongelofelijk veel aanleidingen om in te grijpen in het stedelijk weefsel
Jop Fackeldey
Voorzitter bij programma Stedelijke Transformatie
BPD nieuwbouw voor emptynesters
In goede en slechte tijden

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot een betaalbare woning en hoe houden we tegelijkertijd wijken leefbaar? Martine van der Griendt, ontwikkelingsmanager bij BPD, zoekt de oplossing hiervoor in het stadshuwelijk, een langdurige verbintenis tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. In goede en slechte tijden.

Bij nieuwbouw gaat de afstemming van gemeenschappelijke doelen en belangen heel aardig. Bij de herstructurering van wijken en buurten valt echter nog een hoop te winnen
Martine Van Der Griendt Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Martine van der Griendt
Ontwikkelingsmanager
Mail Martine van der Griendt

Op de hoogte blijven?