Betaalbaar wonen

De betaalbaarheid van wonen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Zo’n 3 miljoen huishoudens – met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal – hebben geen toegang tot de woningmarkt als ze zich daar vandaag de dag op zouden begeven. Gewoonweg omdat beschikbare woningen boven hun budget liggen en er onvoldoende aanbod is. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich al 75 jaar in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden.

BPD nieuwbouw voor jong stel

Betaalbaar wonen in Nederland staat onder druk. Demografische en economische trends hebben geleid tot een situatie waarin de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven, zowel in de stad als daarbuiten.

Wij zien het als onze maatschappelijke taak om betaalbare woningen aan te bieden en ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft. Ook in de toekomst wil BPD wil met gemeenten, beleggers, corporaties, banken en andere partijen betaalbaar wonen haalbaar maken én houden. Van de beschikbaarheid van locaties tot goedkoper bouwen. Van efficiënter bouwen tot andere manieren van financiering. En niet te vergeten BPD Woningfonds dat de komende jaren 15.000 duurzame nieuwbouwhuurwoningen op de markt brengt voor huishoudens met een middeninkomen.    

Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
Regiodirecteur Noord-West & ambassadeur Betaalbaarheid
Mail Harm Janssen

‘Alles op alles voor betaalbare woningen’

Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
Regiodirecteur Noord-West & ambassadeur Betaalbaarheid
Mail Harm Janssen

Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die al lange tijd tevergeefs naar een betaalbare woning zoekt. De behoefte aan betaalbare woningen is groter dan ooit. Koopwoningprijzen blijven stijgen, wachtlijsten in de huursector worden langer. Wat is daaraan te doen? En wat doet BPD er zelf aan? Vijf vragen aan Harm Janssen, directeur regio Noord-West en ambassadeur Betaalbaarheid binnen BPD.

BPD nieuwbouw voor starters
Betaalbare woningen voor Purmerend en Hoorn

Meer betaalbare woningen in Purmerend en Hoorn. Daarmee voegen woningcorporatie Intermaris en BPD de daad bij het woord. Het voornemen is om de komende jaren 4.000 woningen te bouwen, waarvan 1.500 sociale huurwoningen, een wat kleiner aantal middeldure huurwoningen en voor de rest koop- en vrijesector huurwoningen. Daarmee zetten BPD en Intermaris nadrukkelijk in op inclusieve wijken in beide steden. 

Woningen zijn enorm hard nodig voor mensen uit alle inkomensgroepen. Ook in een periode waarin de economie stagneert, is het van groot belang daarom wel te blijven bouwen
Cees Tip
Directeur-bestuurder Intermaris
Holland Park West Diemen BPD 007
In Holland Park komen 170 middeldure huurwoningen voor de middeninkomens
Betaalbare huurwoningen voor middeninkomens

Eind 2019 richtten BPD en Rabobank BPD Woningfonds op. Een uniek woningfonds in Nederland dat volledig bestaat uit betaalbare, duurzame nieuwbouw huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. De huurappartementen en eengezinswoningen worden ontwikkeld en aangebracht door BPD en blijven langjarig beschikbaar voor het middeldure segment. 

Anders dan andere woningfondsen hoeven wij geen bestaande of nieuwe woningportefeuilles te kopen. Wij leveren ze als het ware uit eigen huis. Van gegarandeerde kwaliteit
Gea Voorhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Gea Voorhorst
COO
Mail Gea Voorhorst
Onderzoek BPD woningmarkt 2021
Druk woningmarkt verder toegenomen

Als gevolg van een toenemende vraag naar woningen, hogere prijsstijgingen en een hoger woningtekort, is de druk op de Nederlandse woningmarkt in het afgelopen jaar verder toegenomen. Dat resulteert in een traditioneel hoge druk in de Randstad, met een opgelopen druk in de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland, zoals te zien op de landelijke Hittekaart 2021.

De druk op de markt is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Dat betekent dat velen op de woningmarkt steeds moeilijker vinden wat ze zoeken. Dat is zorgelijk
Walter de Boer
Walter de Boer
CEO
Mail Walter de Boer

Op de hoogte blijven?