Betaalbaar wonen

De betaalbaarheid van wonen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Zo’n 3 miljoen huishoudens – met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal – hebben geen toegang tot de woningmarkt als ze zich daar vandaag de dag op zouden begeven. Gewoonweg omdat beschikbare woningen boven hun budget liggen en er onvoldoende passend aanbod is. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich al ruim 75 jaar in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden.

BPD nieuwbouw voor jong stel

Betaalbaar wonen in Nederland staat onder druk. Demografische en economische trends hebben geleid tot een situatie waarin de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven, zowel in de stad als daarbuiten.

Wij zien het als onze maatschappelijke taak om betaalbare woningen aan te bieden en ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft. Ook in de toekomst wil BPD wil met gemeenten, beleggers, corporaties, banken en andere partijen betaalbaar wonen haalbaar maken én houden. Van de beschikbaarheid van locaties tot goedkoper bouwen. Van efficiënter bouwen tot andere manieren van financiering. En niet te vergeten BPD Woningfonds dat de komende jaren 15.000 duurzame nieuwbouwhuurwoningen op de markt brengt voor huishoudens met een middeninkomen.    

Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

‘Alles op alles voor betaalbare woningen’

Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die al lange tijd tevergeefs naar een betaalbare woning zoekt. De behoefte aan betaalbare woningen is groter dan ooit. Koopwoningprijzen blijven stijgen, wachtlijsten in de huursector worden langer. Wat is daaraan te doen? En wat doet BPD er aan? Vijf vragen aan Harm Janssen, CEO van BPD. 

Hittekaart Woningmarkt 2024 Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
De druk op de Nederlandse woningmarkt is terug na een tijdelijke dip in de huizenprijzen in 2023

Eind vorig jaar kwam de woningmarkt weer in beweging door de toename van het consumentenvertrouwen, ingegeven door de gestabiliseerde hypotheekrente en gestegen inkomens. Ondanks deze positieve ontwikkelingen bleef de druk op de woningmarkt hoog vanwege het grote woningtekort. Dat blijkt uit de Hittekaart Woningmarkt 2024 van BPD.

Het is goed dat in de loop van 2023 door het herstelde vertrouwen de woningmarkt eind van het jaar weer in beweging is gekomen.
Holland Park West Diemen BPD 007
In Holland Park komen 170 middeldure huurwoningen voor de middeninkomens
Meer betaalbare huurwoningen nodig voor middeninkomens

Eind 2019 richtten BPD en Rabobank BPD Woningfonds op. Een uniek woningfonds in Nederland dat volledig bestaat uit betaalbare, duurzame nieuwbouw huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. De huurappartementen en eengezinswoningen worden ontwikkeld en aangebracht door BPD en blijven langjarig beschikbaar voor het middeldure segment. 

Anders dan andere woningfondsen hoeven wij geen bestaande of nieuwe woningportefeuilles te kopen. Wij leveren ze als het ware uit eigen huis. Van gegarandeerde kwaliteit
Gea Voorhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Gea Voorhorst
COO
Mail Gea Voorhorst
BPD nieuwbouw voor emptynesters
Het Stadshuwelijk: een oplossing voor betaalbare woningen én leefbare wijken

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot een betaalbare woning en hoe houden we tegelijkertijd wijken leefbaar? Een oplossing hiervoor kan liggen in het Stadshuwelijk: het aangaan van een langdurige verbintenis tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. In goede en slechte tijden.

Bij nieuwbouw gaat de afstemming van gemeenschappelijke doelen en belangen heel aardig. Bij de herstructurering van wijken en buurten valt echter nog een hoop te winnen

Op de hoogte blijven?