Betaalbaar wonen

De betaalbaarheid van wonen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Zo’n 3 miljoen huishoudens – met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal – hebben geen toegang tot de woningmarkt als ze zich daar vandaag de dag op zouden begeven. Gewoonweg omdat beschikbare woningen boven hun budget liggen en er onvoldoende aanbod is. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich al 75 jaar in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden.

Bpd Nieuwbouw Betaalbaar Wonen Starter

Betaalbaar wonen in Nederland staat onder druk. Demografische en economische trends hebben geleid tot een situatie waarin de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven, zowel in de stad als daarbuiten.

Wij zien het als onze maatschappelijke taak om betaalbare woningen aan te bieden en ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft. Ook in de toekomst wil BPD wil met gemeenten, beleggers, corporaties, banken en andere partijen betaalbaar wonen haalbaar maken én houden. Van de beschikbaarheid van locaties tot goedkoper bouwen. Van efficiënter bouwen tot andere manieren van financiering. En niet te vergeten BPD Woningfonds dat de komende jaren 15.000 duurzame nieuwbouwhuurwoningen op de markt brengt voor huishoudens met een middeninkomen.    

Bpd Harm Janssen
Harm Janssen
Regiodirecteur Noord-West & ambassadeur Betaalbaarheid bij BPD
Mail Harm Janssen

'Betaalbaar haalbaar maken'

Bpd Harm Janssen
Harm Janssen
Regiodirecteur Noord-West & ambassadeur Betaalbaarheid bij BPD
Mail Harm Janssen

Op nieuwbouwprojecten schrijven zich soms 10 keer meer potentiële kopers in dan er woningen te koop zijn. En ben je een van de gelukkigen die wordt ingeloot, dan moet je dat geluk wel duur betalen. De prijzen in populaire steden stijgen hard en daaraan lijkt nog geen einde te komen. Sterker nog, de prijsstijging breidt zich als een olievlek rond de steden uit. Geen wonder als je bedenkt dat er – zeker op korte termijn – nauwelijks nog locaties in de gewilde steden beschikbaar zijn waar woningen kunnen worden gebouwd.

En wat krijg je dan? Precies, die grap van die man die een huis zocht. Dat vond hij niet. Of hij vond wel iets, maar dat was onbetaalbaar. En daar wil ik graag nog even iets langer bij stilstaan. Betaalbaarheid. Dat klinkt nog best sympathiek. Misschien moeten we het hebben over onbetaalbaarheid. Daar spreekt meer urgentie uit. Dat is wat die man van dat huis ervaart. Maar goed, het gaat natuurlijk niet om een semantische discussie. Het gaat om de vraag wat wij bij BPD kunnen doen om onbetaalbaar weer betaalbaar te maken.

BPD nieuwbouw voor starters
Betaalbare woningen voor Purmerend en Hoorn

Meer betaalbare woningen in Purmerend en Hoorn. Daarmee voegen woningcorporatie Intermaris en BPD de daad bij het woord. Het voornemen is om de komende jaren 4.000 woningen te bouwen, waarvan 1.500 sociale huurwoningen, een wat kleiner aantal middeldure huurwoningen en voor de rest koop- en vrijesector huurwoningen. Daarmee zetten BPD en Intermaris nadrukkelijk in op inclusieve wijken in beide steden. 

Woningen zijn enorm hard nodig voor mensen uit alle inkomensgroepen. Ook in een periode waarin de economie stagneert, is het van groot belang daarom wel te blijven bouwen
Cees Tip
Directeur-bestuurder bij Intermaris
Holland Park West Diemen BPD 007
In Holland Park komen 170 middeldure huurwoningen voor de middeninkomens
Betaalbare huurwoningen voor middeninkomens

Eind 2019 richtten BPD en Rabobank BPD Woningfonds op. Een uniek woningfonds in Nederland dat volledig bestaat uit betaalbare, duurzame nieuwbouw huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. De huurappartementen en eengezinswoningen worden ontwikkeld en aangebracht door BPD en blijven langjarig beschikbaar voor het middeldure segment. 

Anders dan andere woningfondsen hoeven wij geen bestaande of nieuwe woningportefeuilles te kopen. Wij leveren ze als het ware uit eigen huis. Van gegarandeerde kwaliteit
Bpd Gea Voorhorst
Gea Voorhorst
Directeur Legal & Compliance bij BPD
Mail Gea Voorhorst
Bpd Nieuwebouw.Hittekaart 2020
Woningprijzen stijgen door

De betaalbaarheid van wonen staat verder onder druk. Dat is te zien op de landelijke Hittekaart 2020, die BPD vandaag uitbrengt. Vorig jaar steeg de gemiddelde koopsom met 7%, terwijl het aantal woningverkopen in de bestaande markt op hetzelfde niveau bleef als in 2018. Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.

 

De situatie is inmiddels nijpend. Velen vinden op de woningmarkt steeds moeilijker wat ze zoeken. De druk op de markt is het afgelopen jaar nog verder toegenomen
BPD Walter de Boer
Walter de Boer
CEO bij BPD
Mail Walter de Boer

Op de hoogte blijven van ons werk?