Natuurlijk kapitaal als uitgangspunt van gebiedsontwikkeling

Betaalbaarheid en duurzaamheid strijden om prioriteit als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe woningen. Voor Sladjana Mijatovic, manager Duurzaamheid bij BPD, en Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West bij BPD concurreren ze niet met elkaar, maar gaan ze juist hand in hand. 'Wij ontwikkelen niet alleen woningen, we ontwikkelen duurzame leefomgevingen.'

Voor Sladjana Mijatovic gaat er nog te veel aandacht naar de technische kant van duurzaamheid. In de maatschappelijke discussie voeren de technische termen als natuurinclusiviteit, energietransitie of klimaatadaptatie en -mitigatie de boventoon. 'Achter die termen gaat de leefomgeving van mensen én hun gezondheid schuil, daar draait het om. Wij toetsen voortdurend wat onze klanten en partners belangrijk vinden. Uit die onderzoeken blijkt dat vooral “de zachte waarden” aanspreken. Met technische termen hebben bewoners niet zoveel, maar als je uitlegt wat de positieve impact is van duurzaamheidsmaatregelen op hun gezondheid en wooncomfort dan wordt het een heel ander verhaal. We moeten weg van de technische termen en focussen op die meerwaarde: een gezonde, prettige en toekomstbestendige leefomgeving. Daar gaan we als BPD voor: wij ontwikkelen niet alleen woningen, we ontwikkelen duurzame leefomgevingen, met aandacht voor de impact op mens, dier en natuur.'

Patrick Joosen Sladjana Mijatovic Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Weerbare leefomgeving

Patrick Joosen is regiodirecteur Zuid-West en duurzaamheidsambassadeur binnen BPD. 'Een duurzame leefomgeving is naast betaalbaarheid het belangrijkste speerpunt van BPD. Dat betekent dat we meer dan ooit stilstaan bij het weerbaar maken van woonomgevingen tegen de gevolgen van klimaatverandering. We vragen ons daarbij af hoe de bodem, het water en de biodiversiteit dienen als basis om het bestaande landschap en natuur te versterken.' Mijatovic vult aan: 'Dan gaat het al snel over het beperken van overstromingsrisico en de gevolgen van hevige regenval. Dat is zeker nodig. Maar ook het tegengaan van hittestress en de omgang met langdurige droogte zijn essentieel. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat we veel meer dan vroeger rekening houden met de rassen bomen, planten en struiken die we aanplanten. Die moeten steeds beter tegen droogte kunnen. Per gebied verschilt de uitdaging; maar eigenlijk zou je overal een klimaatstresstest moeten doen.'

We vragen ons daarbij af hoe de bodem, het water en de biodiversiteit dienen als basis om het bestaande landschap en natuur te versterken
Patrick Joosen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West
Mail Patrick Joosen

Partners

'Bij nieuwe investeringen nemen we de bodemsamenstelling en -gesteldheid én de aanwezigheid van water mee. Maar ook bij bestaande ontwikkelingen staan we uitgebreid stil bij klimaatweerbaarheid. We denken daarbij nog te vaak alleen in kosten, maar zoals gezegd levert het ook heel veel op aan gezondheidswinst en wooncomfort, dat is minder makkelijk in geld uit te drukken maar minstens zo belangrijk.' De ruimtelijke opgaven zijn groot en er zijn veel duurzaamheidstransities die om ruimte vragen constateert Mijatovic. 'Als we alle “ruimtevragers” willen honoreren dan gebruiken we het gebied wel 4 of 5 keer. We moeten dus integrale afwegingen en keuzes maken.' Ze benadrukt de, wat vaak genoemd wordt, koppelkansen van klimaatbestendige en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld door een optimale combinatie zoeken tussen gebruik van de ondergrond voor wateropslag, infrastructuur en groen.

Als we alle ruimtevragers willen honoreren dan gebruiken we het gebied wel 4 of 5 keer. We moeten dus integrale afwegingen en keuzes maken
Sladjana Mijatovic
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic

Opgaven en ambities

Duurzame en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling vereist denken op grotere schaal stelt Mijatovic. 'Het gaat niet alleen om groen rondom de woningen maar ook over parken in de buurt en wandelroutes daarnaartoe, gebiedsgrenzen zijn daarbij eigenlijk arbitrair: een vleermuis houdt zich daar ook niet aan. Het schaalniveau verandert ook letterlijk, we hebben nu ook meer te maken met provincies.' Joosen: ‘Schaarste aan ruimte en grondstoffen zijn veel prominentere onderwerpen bij woning- en gebiedsontwikkeling dan voorheen. We zitten met meer en andere partners aan tafel, zoals waterschappen en natuurbeheerders. Wat er moet gebeuren is voor iedereen inmiddels duidelijk, maar hoe je dat doet met een grote(re) hoeveelheid partners en onderwerpen die om voorrang strijden, dat is de werkelijke uitdaging.’ We zien iedere nieuwe gebiedsontwikkeling als aanjager van het versterken van landschappelijke kwaliteit en duurzame transities. Mijatovic vult aan: 'In gesprekken met stakeholders vinden we veel herkenning; onze ambities lopen parallel. Maar de mogelijkheden om die ambities te realiseren lopen dat niet. Onze belangrijkste partners zijn gemeenten. Vooral kleine gemeenten lopen tegen capaciteitsgebrek aan. Wij hebben sinds onze oprichting in 1946 enorm veel kennis en expertise opgedaan door het hele land die we graag beschikbaar stellen.'

 

Dit artikel verscheen eerder in Binnenlands Bestuur.

Op de hoogte blijven van ons werk?