Woningbouw Gnephoek stap dichterbij

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft ingestemd met het Contourenplan Gnephoek als kader voor de verdere planvorming. In het contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is voor woningbouw door BPD en andere marktpartijen. Hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeterd. En hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer.
  • Publicatiedatum: 13 oktober 2023

Een jaar geleden bracht voormalig deltacommissaris Wim Kuijken advies uit over de ontwikkelingsmogelijkheden van de Gnephoek. De gemeente heeft daarna het contourenplan opgesteld, op basis van onderzoeken die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts. Het Contourenplan Gnephoek wordt nu aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wethouder Gerard van As (Wonen) is blij met deze volgende stap in het proces. 'In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren heeft de gemeente de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad op kunnen lossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. Daarom is samen met overheids- en marktpartijen onderzocht of Alphen aan den Rijn zich aan de noordwestrand van de stad in de polder Gnephoek verder kan ontwikkelen waarbij het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan. Dit blijkt zo te zijn.'

Natuur én wonen als ambitie

Patrick Joosen, regiodirecteur BPD Zuid-West, licht namens de marktpartijen toe dat om aan de enorme behoefte van betaalbare woningen te kunnen voldoen, het onvermijdelijk is dat we kijken naar locaties waar op een zorgvuldige manier aan "de randen van de stad" gebouwd kan worden. 'Belangrijk is daarbij dat we dit doen met oog voor de natuur en ecologie, en dat we in onze ontwerpen ook ruimte bieden aan het landschap. Met de vaststelling van het contourenplan voor de Gnephoek is een belangrijke stap gezet voor een natuur inclusieve ontwikkeling. Naast de aandacht voor landschappelijke kwaliteiten is het ons als marktpartijen samen met de gemeente ook gelukt om straks 60% betaalbare woningen te realiseren. Dit zijn woningen in het sociale huursegment, maar ook het middensegment met huur- én koopwoningen.'

Vervolg

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat voor de ontwikkeling van de Gnephoek een rijksbijdrage in de rede ligt. Als dit rond is en de provincie van mening is dat de kwaliteit van de plannen goed is, wordt het contourenplan verder uitgewerkt een Masterplan Gnephoek. Daarin komt te staan wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen, hoe het gebied in de toekomst met openbaar vervoer bereikt kan worden, hoe de nieuwe natuur kan worden aangelegd en hoe belangrijke, historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden.

Op de hoogte blijven van ons werk?