Platform Kamperpoort: koppelt de fysieke opgave aan een sociale

'Met een beetje geluk is Kamperpoort straks best een leuke wijk.' Met die instelling begonnen de gemeente, woningcorporaties en andere betrokkenen zes jaar geleden aan een klassieke 'herstructurering' van deze stoere volksbuurt in Zwolle. Totdat het besef doordrong dat de partijen hun fysieke en sociale opgaven beter op elkaar moesten afstemmen.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Een gezamenlijk collectief genaamd Platform Kamperpoort, zorgde voor een gemeenschappelijk doel: een leefbare wijk waar mensen graag wonen en waar het zowel sociaal als fysiek op orde is.

Noodzaak voor verbinding

De gemeente Zwolle, woningcorporaties, bewoners en verschillende gebiedsontwikkelaars, waaronder BPD, werken nu sinds een jaar intensief samen in het Platform Kamperpoort. Onafhankelijk voorzitter van het platform is planoloog en 'ritselmanager' Gerlinda Tijhuis, die eerder een vergelijkbare wijk in Deventer aanpakte. “Kamperpoort is een van de zwakkere wijken van Zwolle, met verouderde panden, een stenige openbare ruimte en veel sociale problematiek”, vertelt zij. “De klassieke herstructurering, met de fysieke en sociale opgave als twee gescheiden werelden, werkte niet. Een overkoepelende strategie, visie en verbinding waren nodig.”

Mixen van bewoners

Het is volgens Tijhuis een veelgemaakte denkfout dat de sociale problematiek van een wijk zelf verdwijnt als nieuwe gebouwen nieuwe bewoners aantrekken. “Grootschalige sloop en nieuwbouw en de instroom van nieuwe bewoners zorgen juist voor segregatie en een 'waterbedeffect' naar andere wijken. Oude en nieuwe bewoners mixen niet vanzelf. Je moet iets doen met het gevoel van 'eigenaarschap' van de eigen omgeving van bewoners, anders ligt de wijk er na tien jaar alweer verrommeld bij. Omdat de omgeving van nieuwe gebouwen altijd een bestaande context heeft, moet je een fysieke opgave koppelen aan een sociale opgave.”

'Ritselen' met bewoners

Betrek daarom bestaande bewoners intensief bij een herontwikkeling, vindt Tijhuis. “In Kamperpoort deden bijvoorbeeld werkloze buurtbewoners de beveiliging van bedrijfspanden die leegstonden in afwachting van sloop en de komst van nieuwe eengezinswoningen en appartementen. Dit initiatief van het platform is goed geweest voor de sociale controle en de cohesie in de wijk.”

Het platform is volgens Tijhuis geen stuurgroep, waarin deelnemers ideeën kunnen uiten waar eventueel iets mee gebeurt. “Het gaat hier om eigenaarschap en participatie op basis van een gedeeld belang. Iedereen wil een stabiele en duurzame wijk. Corporaties willen woningbezit met een zekere waarde, een nette buurt en geen gedoe tussen bewoners. Ontwikkelaars als BPD willen dat  bewoners prettig wonen. En de bewoners, die willen weer trots zijn op hun wijk.”

Trend?

Volgens Tijhuis past het Platform Kamperpoort in een trend. “Er zijn in Nederland steeds minder standaard uitleglocaties. Gebiedsontwikkeling gebeurt steeds vaker binnenstedelijk, dan zijn er meer partijen en dus ook meer belangen.”

De besluitvorming over Kamperpoort gebeurt uiteindelijk in de reguliere trajecten. “De gemeente Zwolle is ook aan boord, dus veel initiatieven zullen wel degelijk doorklinken in de politieke besluitvorming over de toekomst van Kamperpoort”, besluit Tijhuis.

Gerlinda Tijhuis

Gerlinda Tijhuis is onafhankelijk voorzitter van Platform Kamperpoort, het samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars, corporaties, gemeente en bewoners. Als ‘ritselmanager’, begeleidt ze oa. trajecten rondom de totstandkoming van een raadsakkoord en serious gaming rondom bewonersinitiatieven. Ze maakt de slag van het praten erover naar het in de praktijk doen. Ze gebruikt daarbij de kennis die ze opdeed bij adviesbureaus aan grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Integrale gebiedsontwikkeling
Richard Florida: 'Winnaars en verliezers'
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten
Integrale gebiedsontwikkeling
Omgevingsmanagement: investeer in contact met alle stakeholders
Meer weten