Project 02/47

Veilingkwartier

Tiel

Het verhaal achter Veilingkwartier

Waar ooit de fruithandel bloeide, op een voormalig bedrijventerrein in Tiel, ontstaat een aantrekkelijke plek voor wonen, werken, leren en ontmoeten. Op het Veilingterrein komen 325 nieuwe woningen, waaronder veel betaalbare koop- en huurwoningen. Historische gebouwen blijven behouden en krijgen een nieuwe functie. Aan de naastgelegen Teisterbantlaan komt een nieuw onderwijscomplex. Daarmee ontstaat op de oude locatie ruimte voor een groene woonbuurt met 89 woningen, waarvan 79 koopwoningen in diverse prijsklassen en 10 sociale huurwoningen. Met in totaal 414 nieuwe woningen voorziet deze gebiedsontwikkeling duurzaam in de woonbehoefte van diverse doelgroepen in en rond Tiel.

Veilingkwartier in getallen

414
woningen in totaal
> 50 %
betaalbare woningen
114
sociale huurwoningen
300
koopwoningen in diverse prijsklassen
Veilingkwartier Tiel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Het gebouw van de voormalige Metawa-fabriek wordt geïntegreerd in het nieuwe plan.
Succesvolle publiek-private samenwerking

Om snel veel woningen te bouwen, zijn samenwerking en vertrouwen tussen publieke en private partijen onmisbaar. De ontwikkeling van het Veilingkwartier laat zien hoe het kan. De gemeente en BPD richtten samen de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Veilingterrein op. Daarnaast zijn alle andere benodigde partijen bij de planvorming betrokken. De provincie Gelderland en het Rijk leveren een bijdrage, de gemeente co-financiert en kocht gronden aan. Heldere afspraken zijn gemaakt met woningcorporatie Thius, het Lingecollege, ProRail, NS, Waterschap Rivierenland, omwonenden en bedrijven. Zo ontstaat hier, vanuit transparantie en met oog voor elkaars belangen, een nieuw gebied dat een substantiële bijdrage levert aan de woonbehoefte van Tiel.

We hebben deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht dankzij de goede samenwerking met de gemeente, de woningcorporatie en vele andere betrokken partijen
Heinrich Van Doorn Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Heinrich van Doorn
Gebiedsontwikkelaar
Mail Heinrich van Doorn

De ontwikkeling van Veilingkwartier

Bij deze gebiedsontwikkeling wordt gezocht naar duurzame kansen die verder gaan dan de wettelijke duurzaamheidsregels voorschrijven. Zo verandert een oud, versteend industrieterrein in een duurzame, groene woonwijk met behoud van historische elementen.

In het Veilingkwartier wordt gebruik gemaakt van circulaire materialen. Daarnaast worden de woningen verwarmd met behulp van Warmte Koude Opslag-installaties, een warmtenet en individuele warmtepompen. De openbare ruimte wordt maximaal groen ingericht. De verharde oppervlakte neemt met maar liefst 10.000 m2 af. Vergroening hiervan helpt tegen wateroverlast en droogte. In combinatie met een verbeterd watersysteem zorgt dit ook voor verkoeling en minder hittestress.

Veilingkwartier Tiel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Het Veilingkwartier was ooit het kloppende hart van de fruithandel en de Tielse industrie. Met behoud van historische elementen wordt dit gebied getransformeerd tot een levendige plek voor fijn wonen, werken, leren en ontmoeten.

Ontdek het gebied

Onze partners

Onze partners aan het woord
Tiel ondergaat de komende jaren een grote verandering met de komst van mooie nieuwe woningen voor iedere doelgroep. Zo wordt onze stad weer een stuk aantrekkelijker en voorzien we in de behoefte aan kwalitatieve woningen
Remco Dijkstra
Wethouder Bouwen en Wonen Gemeente Tiel
Woningstichting Thius is blij dat het Veilingterrein tot ontwikkeling komt. We gaan hier een groot aantal sociale huurwoningen realiseren. Die toevoeging is hard nodig om de wachtlijst voor een betaalbare woning te lijf te gaan. En dat op een centrale plek in Tiel, dicht bij het OV. We kunnen niet wachten tot we de woningen gaan verhuren
René Wiersema
Directeur bestuurder Thius

Op de hoogte blijven van ons werk?