4x4 partnershipmodel

Nederland staat voor ingrijpende opgaven op gebied van klimaat, biodiversiteit, energie, mobiliteit, woningbouw en verstedelijking. De opgaven zijn actueler dan ooit. Het antwoord moet niet te lang op zich laten wachten. Er is grote behoefte aan uitvoeringskracht: het vermogen om deze opgaven samenhangend en voortvarend aan te pakken, in integrale gebiedsontwikkelingen. Voorwaarde hiervoor is het samenstellen en organiseren van succesvolle samenwerkingsverbanden. Met het 4x4 partnershipmodel geven we samen met onze partner hier invulling en sturing aan.

BPD gelooft dat we alleen samen écht verder kunnen komen. We zien gebiedsontwikkeling nadrukkelijk als een gezamenlijke 'expeditie'. Ons 4x4 partnershipmodel geeft daar richting aan. Het is een routekaart die alle partners ondersteunt om het gehele proces en alle keuzemogelijkheden te overzien. De expeditie die gebiedsontwikkeling heet, kent een doorlooptijd van 5 tot soms wel 25 jaar. Gedurende die tijd is het belangrijk om continu te investeren. Niet alleen in de gebiedsontwikkeling zelf, maar ook in de mensen die het proces dragen, in de onderlinge verhoudingen en in de samenwerking. In zo’n lange periode verandert veel: nieuwe inzichten en nieuwe ambities duiken op, er komen uitdagingen bij op het gebied van personeel, financiën, haalbaarheid en uitvoeringskracht. Onze aanpak geeft onze partners – overheden, woningcorporaties, bewoners en anderen – en onszelf richting om samen de juiste keuzes te maken: zorgvuldig, weloverwogen, efficiënt en transparant. 

Partnershipmodel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Het 4x4 partnershipmodel kent vier hoofdlijnen, in de vier grote fasen die je in elke gebiedsontwikkeling terugziet.

Vier hoofdlijnen

Gebiedsontwikkeling is een gezamenlijke onderneming. Overheid, marktpartijen, woningcorporaties, bewoners, maatschappelijke partners en andere betrokkenen werken langdurig samen om een gebied integraal te ontwikkelen tot een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving. Het 4x4 partnershipmodel van BPD brengt helderheid en geeft richting aan deze samenwerking door alle partners te ondersteunen waardoor het gehele proces overzichtelijk blijft. Een proces waarbij ervaring, ondernemerschap en betrokkenheid op lange termijn cruciaal zijn.

Bekijk de routekaart

Op de hoogte blijven?