Nederlanders geven steeds meer uit aan woonlasten

Gemiddeld besteedden Nederlanders in 2015 37% van hun inkomen aan wonen, een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van 2013. Daarmee geven Nederlanders meer uit aan woonlasten (na hypotheekrenteaftrek) dan de 33% die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) acceptabel vindt.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

De woonlasten zijn daarmee ook relatief hoger dan in Duitsland en Frankrijk, waar respectievelijk 33% en 35% van het huishoudensinkomen aan wonen wordt besteed. Dat blijkt uit het onderzoek Woningmarkten in perspectief van BPD uit 2016.

De stijgende woonlasten zijn een zorgpunt. Zowel de grondprijzen als de bouwkosten nemen overal toe. Ook zijn er steeds meer strengere overheidsregels op het gebied van onder andere energiezuinigheid en veiligheid. Daarbij heeft de krapte op de woningmarkt een extra prijsopdrijvend effect. Met name in de grote steden dreigt wonen voor lagere inkomens, maar ook voor middeninkomens onbetaalbaar te worden. Dat komt de diversiteit uiteraard niet ten goede. Het is een taak van de overheid én marktpartijen om wonen voor iedereen betaalbaar te houden.

In Duitsland zijn de huizenprijzen veruit het hoogst. In vrijwel alle delen van het land kost een gemiddelde nieuwbouwwoning meer dan in Frankrijk en Nederland. München is met € 8.000 per m2 koploper. Woningen onder de € 4.000 per m2 zijn in Duitsland amper te vinden. In Nederland liggen de prijzen in verschillende regio’s dichter op elkaar, van gemiddeld van € 2.900 tot ruim € 3.600 per m2 in Amsterdam. In Frankrijk is Parijs uiteraard de duurste plek om te wonen.

BPD en betaalbaarheid sinds 1946

BPD is in 1946 opgericht vanuit de gedachte dat een koopwoning ook voor mensen met een kleine beurs bereikbaar zou moeten zijn. Anno 2017 blijft BPD zich sterk maken voor betaalbare woningen voor iedereen. Een overzicht van meer dan 70 jaar BPD en betaalbaarheid.

Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten van start

Hoe kunnen minder kapitaalkrachtige burgers toch een woning kopen in tijden van onzekerheid en armoede? Kort na de Tweede Wereldoorlog geven 3 Drentse gemeenteambtenaren het antwoord met de oprichting van de Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, die de spaargelden van deelnemende burgers gaat beheren. Het initiatief heeft verstrekkende gevolgen. In de 1e jaren steken meer dan honderd gemeenten in Drenthe, Friesland en Groningen geld in de Bouwspaarkas, in navolging van de rest van Nederland.

Eerste woningen voor fl. 12.875

In 1947 wordt in Nieuw-Schoonebeek de 1e woning opgeleverd. De 1e woningen van de Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten worden gebouwd voor 12.875 gulden. Uitgangspunt van de Bouwspaarkas is dat een renteloze lening aan de koper wordt verstrekt en dat er geen rente over het spaarsaldo wordt betaald. Een jaar na de oprichting zijn er al 2.000 spaarders en geeft het Rijk toestemming voor het spaarsysteem.

Eerste woning in Schoonebeek

Bescherming eigenwoningbezitter met Vereniging Eigen Huis

Als reactie op de niet te stuiten groei van de koopwoningmarkt, wordt in 1974 op initiatief van Bouwfonds Vereniging Eigen Huis (VEH) opgericht als consumentenorganisatie voor de eigenwoningbezitter. De VEH heeft geen winstoogmerk en behartigt de belangen  van haar leden op het gebied van de huidige of toekomstige woning in de ruimste zin van het woord. Belangrijke wapenfeiten van Vereniging Eigen Huis zijn onder andere de aanpak van de tarieven van het notariaat, invoering van 3 dagen bedenktijd na de aankoop van een eigen woning en verlaging van de overdrachtsbelasting.

Groot aandeel in realisatie van Premie A-, B- en C-woningen.

Wie geen woning kan betalen, kan in de jaren 70 gebruikmaken van een reeks tegemoetkomingen bij de aanschaf van de woning. De zogenoemde premie A, B of C en later ook nog D. Het is een soort koopsubsidie met het beding dat de premie wordt ingeleverd bij de verkoop van het huis. De tegemoetkomingen zijn een welkome steun voor potentiële eigenaren, want de prijzen van koopwoningen stijgen in 1976 met gemiddeld 25% als gevolg van het tegenvallende aanbod.

Substantieel aandeel in de Vinex-productie

De jaren 90 zijn voor BPD voor een belangrijk deel synoniem met Vinex: de woningproductie die voortvloeit uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Het Rijk wijst in deze nota grote bouwlocaties aan – een kwart binnen de steden en driekwart aan de randen – die met name bij de grote en middelgrote steden moeten worden ontwikkeld. BPD ontwikkelt in de periode 1995-2005 – en in die periode reeds opgestarte gebiedsontwikkelingen nog steeds – ruim 40.000 woningen.

Stad van de Zon, Heerhugowaard

Starterswoningen van 50 m2 voor nog geen € 90.000

Passend in de traditie van een bedrijf dat betaalbare woonruimte aanbiedt voor doelgroepen die deze maar moeilijk kunnen bemachtigen, ontwikkelt Bouwfonds een woning van circa 50 m2 voor ongeveer € 90.000, de zogenaamde stewardessenwoningen. In Hoofddorp worden de 1e woningen van dit type gerealiseerd. De belangstelling is groot. Het maakt duidelijk dat starters een onderbelichte groep op de woningmarkt zijn.

Stewardessenwoningen, Hoofddorp

Betaalbare studentenwoningen in City campus MAX

Als antwoord op de woningnood onder Utrechtse studenten ontwikkelde BPD in Utrecht 989 betaalbare en comfortabele een- en tweekamerappartementen. Om de appartementen van City Campus MAX bereikbaar en betaalbaar te houden voor starters en studenten is gekozen voor de Koopgarantregeling. Kopers krijgen een korting van 10 tot 20% bij aankoop van het appartement. De terugkoopgarantie verzekert de starter van een snelle verkoop bij verhuizing, waarbij winst of verlies worden gedeeld. Zo blijven de appartementen beschikbaar voor de doelgroep.

City Campus Max, Utrecht

Focus nog steeds op betaalbaarheid

Anno 2017 blijft BPD zich sterk maken voor het betaalbaar – en daarmee bereikbaar – maken van een woning voor iedereen. Een kwart van de woningen kost minder dan € 220.000 en driekwart minder dan € 340.000. Enerzijds door het aanjagen van het publieke debat, anderzijds door het ontwikkelen van slimme oplossingen die wonen betaalbaar houden. Denk daarbij aan verdichting, slimmere en kleinere woningen, maar ook door in samenwerking met overheden en andere partijen beschikbare locaties te vinden voor de woningbouwopgave voor de komende jaren.

Meer informatie

3 experts over de behoefte aan betaalbare woningen. Lees het artikel in NAW #57.

Artikel NAW: Gezocht. Betaalbare stadswoning (pdf)

Een onderzoek naar de woningmarkten in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Duitsland, Frankrijk, Nederland - Woningmarkten in perspectief 2016 (pdf)

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Integrale gebiedsontwikkeling
Richard Florida: 'Winnaars en verliezers'
Meer weten
Betaalbaarheid
Kwaliteit toevoegen met betaalbare woningen
Meer weten
Betaalbaarheid
'Liberaal woonbeleid leidt onbedoeld tot gentrificatie en explosieve toename buy-to-let'
Meer weten

Betaalbaar wonen voor iedereen

Gebiedsontwikkelaar BPD wil met gemeenten, beleggers, corporaties, banken en andere partijen betaalbaar wonen mogelijk maken en houden.

Meer artikelen over dit thema