‘Alles op alles voor betaalbare woningen’

Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die al lange tijd tevergeefs naar een betaalbare woning zoekt. De behoefte aan betaalbare woningen is groter dan ooit. Koopwoningprijzen blijven stijgen, wachtlijsten in de huursector worden langer. Wat is daaraan te doen? En wat doet BPD er zelf aan? Vijf vragen aan Harm Janssen, CEO van BPD.

Waarom is betaalbaar wonen voor BPD belangrijk?

Harm Janssen: ‘BPD is 75 jaar geleden opgericht om mensen met een bescheiden portemonnee te helpen aan een woning die past bij hun financiële mogelijkheden. Dat zijn we sindsdien altijd blijven doen. Het zit echt in ons DNA. En we gaan er ook mee door, sterker nog: we doen het juist nu. Want voor een groeiende groep mensen is het heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Steeds vaker zijn dat de middeninkomens. Ons doel is dat er voor iedereen, en dus ook voor die groepen, een betaalbare woning te vinden is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er voldoende leefbare, gemengde wijken zijn waar mensen goed kunnen samenleven.’

Harm Janssen
Is het wel mogelijk om echt iets te doen aan betaalbaar wonen?

‘Tien jaar geleden zaten we in een diepe woningmarktcrisis. Het aantal verhuizingen daalde, woningkopers keken de kat uit de boom. In die tijd van stagnatie zijn geen nieuwe locaties gecreëerd waarop we nu kunnen bouwen. Die achterstand moeten we inlopen. Dat is moeilijk, maar het kan wel en daar zetten we ook hard op in onder meer door oprichting van ons BPD Woningfonds. Maar we kunnen het niet alleen af. Wat vooral nodig is, is een substantieel groter woningaanbod. En dat betekent: gebiedsontwikkelingen op een grotere schaal. Bouwen wordt dan efficiënter en dus betaalbaarder. Je komt er gewoon niet met alleen binnenstedelijk bouwen of transformatie. BPD gaat daarom ook het debat met verschillende overheidslagen aan om te komen tot meer betaalbare woningen. Wij sluiten ons aan bij de groeiende roep om meer regie in de ruimtelijke inrichting. Alleen regie van het Rijk kan die grotere gebiedsontwikkelingen van de grond krijgen, dat is sinds 1945 altijd zo geweest, of het nu om de groeikernen ging of om de Vinex. Dat besef zie je nu steeds breder groeien.’

Alleen regie van het Rijk kan die grotere gebiedsontwikkelingen van de grond krijgen, dat is sinds 1945 altijd zo geweest. Dat besef zie je nu steeds breder groeien
Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

Wat doet BPD om wonen betaalbaar te houden?

‘We zetten alles op alles. In onze eigen grondexploitaties sturen we op betaalbaarheid door rekening te houden met woningtypen, de planopzet en de programmering van betaalbare woningen. We kunnen hier profiteren van schaalgrootte. Als je 1.500 nieuwe woningen in een gebied ontwikkelt, is het relatief eenvoudiger om daar extra betaalbare woningen aan toe te voegen.

We werken graag samen met woningcorporaties. Zo kunnen we gemengde wijken realiseren, maar ook zorgen dat het aanbod sociale huurwoningen toeneemt. En met ons ons eigen BPD Woningfonds bedienen we de mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning of hypotheek. We kijken ook naar het aanbieden van speciale financiële arrangementen en naar efficiënte samenwerking in de bouwketen. Eigenlijk zijn we actief op alle fronten. In de sociale huur door samenwerking met woningcorporaties, in het middeldure huursegment met BPD Woningfonds en in het betaalbare koopsegment.’

Dit speelt zich allemaal op de korte termijn af. Wat doet BPD op de lange termijn?

‘Op de langere termijn maken we ons vooral sterk voor gebiedsontwikkeling op grotere schaal. Dat doen we in nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partners. Wat goed nieuws is, is dat het nu echt loskomt. Je ziet weer grotere projecten, met twee- tot drieduizend woningen. Zoals in Purmerend en in Bunnik/Odijk. En er komen meer locaties aan. Over vijf tot zes jaar zouden we wat ons betreft echt een golf met grotere gebiedsontwikkelingen moeten zien. Door die grote projecten kun je ook meer snelheid maken bij de vernieuwing van bestaande gebieden met een eenzijdige woningvoorraad.’

Gaat het lukken? Er wordt al langer alarm geslagen over problemen met betaalbaarheid.

‘We hebben er alle vertrouwen in. We werken er iedere dag met hart en ziel aan. Ik vind het bemoedigend om te zien dat iedereen nu doordrongen is van de noodzaak. Ik verwacht ook veel van de samenwerking die we aangaan met andere partijen. Want het gaat niet alleen om locaties of om bouwen. Het gaat ook om samen optrekken om te bereiken wat we eigenlijk allemaal willen: dat mensen een betaalbare woning kunnen vinden.’

Op de hoogte blijven van ons werk?