BPD Magazine #19

In het vernieuwde BPD Magazine editie #19 leest u onder andere over grondbeleid en hoe dit kan worden ingezet om gebiedsontwikkeling te versnellen, het welbevinden van bewoners, de toename van alleenwonenden in de samenleving en een themadossier over wonen en zorg. Geïnteresseerd? Een aantal artikelen is hieronder alvast voor u uitgelicht. Wilt u meer lezen? Meld u onderaan deze pagina aan en ontvang BPD Magazine voortaan gratis op uw deurmat.
  • Publicatiedatum: 22 februari 2024
BPD Magazine ook ontvangen?
Harm Janssen 2023 Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Samenwerking

Nu de woningbouwbehoefte toeneemt en klimaatverandering steeds urgenter wordt, groeit ook de noodzaak om die problemen in samenhang aan te pakken. Dat kan alleen door samenwerking, daarvan ben ik overtuigd. Overheden zullen de moed moeten hebben om duidelijke stappen te zetten, om vast te houden aan soms moeilijk bevochten beslissingen, om niet steeds weer hetzelfde debat opnieuw te voeren. Dat geeft richting aan het handelen van de uitvoerende partijen en houdt het tempo erin. Het is bemoedigend om te zien dat doorpakken mogelijk is – en dat het ook gebeurt.

De overheid zet de lijnen uit, de markt pakt het op
Woningmarkt Stimuleren Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
We moeten de woningmarkt niet reguleren, maar stimuleren

Terwijl de bouwambities van het Rijk en decentrale overheden onverminderd groot zijn (jaarlijks plus 100.000 woningen), lopen de investeringen in commercieel vastgoed en in de woningbouw enorm terug. Om langlopende investeringen toch vast te houden, pleiten Gertjan van der Baan (IVBN, Vesteda) en Eric Uijen (PME Pensioenfonds) voor duidelijke randvoorwaarden. Maar alles begint bij een betrouwbare overheid, daar zijn beide mannen het over eens.

Het zou helpen als overheden meer in kansen denken
Wonen En Zorg Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Achter in BPD Magazine vindt u vanaf nu een themadossier met verdieping op een actueel thema. Lees in #19 alles over wonen en zorg

Han Joosten Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Leren van de buren

Nederland en Duitsland lijken in veel opzichten op elkaar. Maar als het gaat om gebiedsontwikkeling, zijn de verschillen groot. Volgens ervaringsdeskundige en BPD’er Han Joosten reden te meer om vaker ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Duitsland kent het woord ‘gebiedsontwikkeling’ niet, hier wordt vooral gesproken van ‘projectontwikkeling’.
Han Joosten
Hoofd Gebietsentwicklung & Marktforschung BPD Immobilienentwicklung
Mail Han Joosten
Grondbeleid Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Greep op de grond

Wie grond heeft, heeft een onderhandelingspositie. Op grond kun je potentieel bouwen. Als je grond bezit, kun je wachten tot de waarde stijgt bij een bestemmingverandering. Grond kan ook speculanten aantrekken. Ook daarom is grondbeleid altijd een heikel onderwerp geweest. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Nu de vraag naar woningen ongekend groot is, rijst de vraag: kan grondbeleid worden ingezet om gebiedsontwikkeling te versnellen? En zo ja, hoe?

Bouwrechten worden pas vastgelegd als alle vastgoedeigenaren hebben ingestemd met de gemeentelijke voorwaarden

Fotoserie: de mens en het stijgende water

Fotoserie BPD Magazine Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Fotoserie Bpd Magazine Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Fotoserie Bpd Magazine 003A
Fotoserie BPD Magazine Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Fotoserie BPD Magazine Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

BPD Magazine ontvangen?