Aanpak voor betaalbaar wonen

De betaalbaarheid van het wonen is een van dé grote thema’s van deze tijd. Het is ook een van de belangrijkste drijfveren van BPD. Wij zien het als onze maatschappelijke taak om betaalbare woningen aan te bieden en om ervoor te zorgen dat wonen te betalen blijft, voor uiteenlopende groepen mensen. Het was de leidende gedachte van de oprichters van BPD in 1946, en het is onze leidende gedachte nu. Hiertoe zijn wij op aarde. Dagelijks brengen we die missie in onze projecten tot uitvoering. Voor dit onderwerp nemen we nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid.

BPD vindt het belangrijk dat iedereen kan wonen in een huis dat past bij zijn of haar (financiële) situatie. Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven, zowel in de stad als daarbuiten, voor verschillende inkomensgroepen. BPD kijkt daarbij verder dan de individuele woning. Wijken en buurten waarin mensen met uiteenlopende achtergronden en inkomens samen wonen, zijn van groot belang voor een evenwichtige samenleving. Daarvan maken wij dan ook werk bij onze gebiedsontwikkeling. Die is gericht op het scheppen van inclusieve en duurzame woon- en leefomgevingen.

Jong stel 298

De uitdaging

De betaalbaarheid van wonen is uitgegroeid tot een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Demografische en macro-economische trends, versterkt door de woningmarktcrisis van de jaren 2008-2015 en achterblijvend woningaanbod, hebben ertoe geleid dat de vraag naar woningen het aanbod intussen ruimschoots overtreft. Zo’n 3 miljoen huishoudens met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal hebben niet of met grote moeite toegang tot de woningmarkt. BPD trekt zich dit probleem aan en wil voor die groepen iets betekenen.

Wat gaan wij doen?

BPD zet zich nu en de komende jaren maximaal in om betaalbare woningen te realiseren voor alle doelgroepen. We realiseren sociale huurwoningen, in nauwe samenwerking met woningcorporaties. We bieden duurzame, nieuwe middeldure huurwoningen aan in ons BPD Woningfonds, bedoeld voor mensen met een inkomen van één tot anderhalf maal modaal. En op de koopwoningmarkt ontwikkelen we woningen voor particulieren, met de nadruk op het betaalbare segment, zowel binnen- als buitenstedelijk.

Hoe gaan wij dat doen?

In heel Nederland gaat BPD strategische samenwerking aan met woningcorporaties om wijken te herstructureren en betaalbare woningen te realiseren. Bij onze gebiedsontwikkelingen opereren we altijd vanuit een visie op het gehele gebied, met oog voor de maatschappelijke omgeving en de specifieke uitdagingen, waarvan betaalbaarheid een zeer belangrijke is. Met gemeenten, beleggers, woningcorporaties, banken en andere partijen zetten we alles op alles om betaalbaar wonen haalbaar te maken én te houden.

Oplossingen voor betaalbaar wonen

Op de hoogte blijven?