Project 40/47

Slachthuisterrein

Haarlem

Het verhaal achter Slachthuisterrein

Aan de oostkant van Haarlem wordt het historische Slachthuisterrein getransformeerd. In de monumentale gebouwen én de geplande nieuwbouw wonen, werken, eten en musiceren straks oude en nieuwe Haarlemmers. We creëren een plek waar bewoners zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en samen werken aan een betere toekomst. Dat allemaal in een duurzaam stedelijk gebied met veel groen, water en hergebruikte materialen. Met bedrijven en voorzieningen die zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en circulaire economie. Alle gebouwen van het oorspronkelijke slachthuisterrein – het slachthuis, de directeurswoning, kantine, watertoren en de stallen – blijven behouden en krijgen een nieuwe functie. Ze vormen één architectonisch geheel met de ruim 160 nieuwbouwwoningen in het Slachthuis District.

Slachthuisterrein in getallen

7.000 m2
historisch erfgoed blijft behouden
160
koop- en huurwoningen
20
minuten van Amsterdam
1
popschool
Slachthuis District Haarlem Historisch
Het behouden meer dan waard

Slachthuisterrein is een redelijk gaaf bewaard gebleven monumentaal Slachthuiscomplex uit de vroege 20ste eeuw. De gebouwen die er nu nog staan – het slachthuis, de directeurswoning, kantine en stallen – zijn het waard om voor de toekomst behouden te blijven. In het plan worden de aanbouwen uit latere decennia weer verwijderd en wordt de geschiedenis weer zichtbaar gemaakt.

Slachthuisterrein is een uitgelezen kans om een duurzaam en vernieuwend woongebied te bouwen in een wijk die afgelopen jaren een enorme transformatie heeft doorgemaakt
John Van Den Heuvel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
John van den Heuvel
Ontwikkelingsmanager
Mail John van den Heuvel

De ontwikkeling van Slachthuisterrein

Slachthuis District Haarlem BPD 000
Slachthuisterrein District BPD 001

BPD en De Nijs gaan het huidige Slachthuisterrein transformeren naar wonen, culturele voorzieningen, horeca, bedrijvigheid en een popcentrum. In de herontwikkeling staat het monumentale Slachthuis centraal, dat in ere wordt hersteld en echt het middelpunt gaat vormen in het nieuwe Slachthuisdistrict.

BPD en De Nijs zijn al gestart met de realisatie van het popcentrum, gevolgd door de realisatie van de woningbouw en overige voorzieningen. Gedurende het realisatieproces wordt het ontwerp van de openbare ruimte gezamenlijk met de buurtbewoners uitgewerkt. Met het plan van BPD en De Nijs krijgt de gemeente Haarlem een gebiedsontwikkeling erbij met een uitgesproken duurzaamheidsambitie en een hoog beeldkwaliteitsniveau.

Slachthuisterrein is naast een ontmoetingsplek ook een groen en duurzaam stukje stad. Op het terrein komen verschillende groene ruimtes, openbare tuinen en zelfs enkele verticale geveltuinen: plekken waar bewoners samen hun groente en fruit kunnen verbouwen. Regenwater wordt opgevangen en vastgehouden op het Waterplein.

Op de locatie wordt maximaal groen toegevoegd. Dit draagt bij aan schone lucht en biodiversiteit en verhoogt het waterbergend vermogen. Het groen biedt schuil- en verblijfsplekken voor fauna en kan ook door bewoners gebruikt worden. De te behouden bomen komen in ruime groenvakken te staan. Strak in de vloer uitgesneden cirkels met beplanting en een begroeide pergola zorgen straks voor een levendig en gedurende het jaar afwisselend beeld. De groene buitenruimte wordt zo eetbaar mogelijk. Aanvullend zijn er grotere publieke tuinen, zoals de theetuin bij de directiewoning en een tuin bij het Waterplein. Speelelementen verleiden tot meer beweging. 

Het watersysteem is duurzaam en toekomstgericht. Het is een integraal systeem van vasthouden, bergen, benutten, infiltreren en afvoeren van water. Het regenwater wat op het terrein valt, wordt maximaal hergebruikt. Hiervoor is een scala van maatregelen in het plan verwerkt. Onder andere het benutten van het water door het op het dak op te vangen en in regentonnen op te slaan en vervolgens te gebruiken voor de bewatering van het vele groen op het terrein.

 

Ontdek het gebied

Onze partner

Op de hoogte blijven van ons werk?