Project 04/47

Reevedelta

Kampen

Het verhaal achter Reevedelta

Ruimte voor de rivier en ruimte om te wonen. Aan de vruchtbare oevers van de Reevedelta, tussen IJssel en Drontermeer, aan de zuidzijde van Kampen, ontwikkelt BPD in nauwe samenwerking met de gemeente Kampen, marktpartijen en woningcorporatie deltaWonen een nieuwe leefomgeving. Hier is het veilig en weids wonen aan het water, in een groen gebied waar ook biodiversiteit alle ruimte krijgt. Op en achter de brede klimaatdijk ontstaat een nieuw dorp. Bewoners genieten er van de natuur en de recreatiemogelijkheden, maar fietsen ook zo naar de historische binnenstad van Kampen.

Reevedelta in getallen

3500
woningen in totaal
640
sociale huurwoningen
150
middenhuurwoningen
1130
koopwoningen tot € 355.000
1580
koopwoningen vanaf € 355.000
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen

De komende 10 jaar verrijzen circa 3.500 woningen in het nieuwe dorp Reeve en in de buurtschappen Zwartendijk, Venekwartier en Oeverwal langs het Reevediep. Deze nieuwe rivierarm werd ontwikkeld in het kader van het Rijksprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’. Dankzij deze ‘bypass’ houden inwoners van Kampen en omgeving ook bij hoge waterstanden droge voeten. Bij Reeve is langs het Reevediep een klimaatdijk gebouwd van ruim 130 meter breed. De uitzonderlijke breedte van de dijk biedt ruimte voor recreatie, nieuwe natuur en woningen. Bewoners varen hier met hun bootje via de nieuwe sluis naar het Drontermeer en het Reevediep, en genieten optimaal van een groene en waterrijke leefomgeving.

In de directe omgeving komen kilometers extra fiets-, wandel- en vaarroutes. Er komt zelfs een buitenhaven. Ideaal voor mensen die houden van water, natuur en rust
Chretien Van Essen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Chrétien van Essen
Projectdirecteur
Mail Chrétien van Essen

De ontwikkeling van Reevedelta

Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reevedelta Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Reevedelta is een grootschalige gebiedsontwikkeling. Het levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de woningbouwopgave. Tegelijkertijd vormt het een mooi voorbeeld van hoe een gebiedsontwikkeling aanjager kan zijn van landschappelijke kwaliteit en duurzame transities.

Met Reevedelta geven we niet alleen een nieuwe impuls aan de woningbouwopgave, maar ook aan het landschap, de natuur, de recreatieve mogelijkheden en aan de stad Kampen. In nauwe samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn de principes van ‘water en bodem sturend’ uitgewerkt. Daarmee ontstaat een klimaatrobuust rivierenlandschap. Het gebied Reevedelta vormt een samenhangend ecosysteem: een verzameling leefgemeenschappen van mensen, planten, dieren en hun interacties.

Reevedelta omarmt duurzaamheid in al zijn facetten. Elementen zoals biodiversiteit, energieneutraal, circulair, natuurinclusief en klimaatadaptatief krijgen allemaal invulling. Zo ontstaat een gebied dat de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de delta zelf, maar ook van Kampen en omgeving vergroot.

Aan de vruchtbare oevers van het Reevediep krijgt een duurzame, veilige woonomgeving gestalte. Wonen in en met de natuur staat voorop. De biodiversiteit in het gebied wordt beschermd en versterkt. Er wordt ingezet op een energieneutraal gebouwde omgeving, circulair materiaalgebruik en modulair bouwen. Waar mogelijk, krijgen natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen de ruimte. Er wordt verantwoord omgegaan met de bodemgesteldheid en het water. Bewoners zullen hier veel samendoen, met respect voor elkaar en voor de omgeving. Buurtschappen worden zo vormgegeven dat ze ontmoeting, buurtbetrokkenheid en gezondheid stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het multifunctioneel gebouw dat ingetekend staat op het dorpsplein van Reeve.

Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Wonen aan weids water met de natuur aan je voeten. In een groen en waterrijk gebied. Dat is Reevedelta, het nieuwe waterfront van de historische stad Kampen.

Ontdek het gebied

Onze partners

Onze partners aan het woord
Met de eerste 600 woningen in Reeve is het gebied Reevedelta nog lang niet af. We bouwen verder aan het landschap, aan het dorp Reeve en aan de stad Kampen. Met als doel een aantrekkelijker en completer Kampen en voorzien in de grote behoefte aan woningen in de regio West-Overijssel. Reevedelta is één van de entrees van Kampen. Het is dan ook de ambitie om hier het mooiste gebied van Kampen van te maken, met Reeve als uithangbord voor deze gebiedsontwikkeling
Jan Peter van der Sluis
Wethouder Gemeente Kampen
Het stedenbouwkundig plan voor Reeve wordt gekenmerkt door zijn diverse, unieke woonmilieus. Stuk voor stuk bijzondere plekken, waar men elkaar kan ontmoeten en kan genieten van een rijke beleving van het landschap en het water
Jelle Houben
Directielid Houben / Van Mierlo
Voor mij staat Reevedelta voor een grondhouding waarmee we samen werken aan de ontwikkeling van stad, gemeenschap en natuur. Mens en natuur versterken elkaar. Er wordt meegedeind met het ritme van het deltalandschap en het water is tot in de haarvatten beleefbaar. Er wordt verder gebouwd aan een hechte gemeenschap; met veel ruimte voor ontmoeting, buurtbetrokkenheid en een gezonde leefomgeving
Jasper Nijveldt
Partner Karres en Brands

Op de hoogte blijven van ons werk?