Project 22/47

Oostflank

Purmerend

Het verhaal achter oostflank

In het zuiden en oosten van Purmerend ligt de oostflank. Hier werken gemeente Purmerend, Staatsbosbeheer en BPD aan één gezamenlijke ambitie: het realiseren van woningen als oplossing voor het woningtekort én het versterken van de groene leefomgeving in en rondom Purmerend.

Oostflank in getallen

ca. 5400
woningen
40 %
vrije sector woningen
30 %
sociale huurwoningen
30 %
betaalbare koopwoningen
20 %
minimaal percentage hout en biobased materialen gebouwde woningen
Buurtschap De Gast Zuidhorn Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Referentiebeeld Buurtschap De Gast in Zuidhorn
Bijzondere samenwerking

Gemeente Purmerend en BPD zetten samen de schouders onder de grote woningbouwopgave en willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen. Staatsbosbeheer adviseert als ‘goede buur’ de partijen op het gebied van natuur en recreatie. Dit leidt tot een gezamenlijke ambitie: investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

De woningnood is hoog en daarom willen we snel aan de slag. We beginnen het liefst al morgen met het versterken van groen en toevoegen van woningen
Martijn Hemmer Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Martijn Hemmer
Ontwikkelingsmanager
Mail Martijn Hemmer

De ontwikkeling van oostflank

In de oostflank gaat duurzaamheid verder dan een groot aantal energiezuinige woningen. We zetten vol in op een groene leefomgeving. Door klimaatadaptief en natuurinclusief te ontwikkelen maken we de nieuwe leefomgeving weerbaar tegen klimaatverandering. Klimaatadapatieve oplossingen voorkomen wateroverlast, hittestress en langdurige droogte en zorgen zo voor een gezonde leefomgeving.

Een groene woonomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van bewoners en kwaliteit van de leefomgeving. Groene gebieden worden overdag minder warm en koelen ’s avonds sneller af dan versteende gebieden. Bomen geven schaduw bij looproutes in het gebied en (bloeiende) beplanting trekt insecten en vogels aan, waardoor de biodiversiteit wordt versterkt. Daarnaast heeft een groene leefomgeving als voordeel Daarnaast is een wijk met groene voorzieningen beter bestand tegen wateroverlast en droogte door infiltratie en waterbuffering.

Oostflank Purmerend Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

BPD is medeondertekenaar van de Green Deal van de Metropoolregio Amsterdam. Een van de doelstellingen is het verminderen van de stikstofuitstoot. Daarom gaan we minimaal 20% van de woningen met hout en biobased materialen bouwen.

Ontdek het gebied

Onze partners

Onze partners aan het woord
In de visie hebben we gezocht naar een goede balans waarin, groen, natuur, wonen en recreatiemogelijkheden elkaar versterken. En dat is wat mij betreft goed gelukt. Ik ben ontzettend blij met de vele inwoners, ondernemers en andere betrokkenen die hebben meegedacht en hun zorgen, wensen en ideeën hebben gedeeld
Pascal Verkroost
Wethouder gemeente Purmerend

Op de hoogte blijven van ons werk?