BPD en woningcorporatie Vechtdal Wonen starten samenwerking

BPD en woningcorporatie Vechtdal Wonen tekenden recent een intentieovereenkomst. Daarmee spreken ze de wens uit om te zoeken naar kansen en mogelijkheden om gezamenlijk invulling te geven aan eigen groeiopgaven en de groeiambities van de regio Zwolle.
  • Publicatiedatum: 4 april 2022

'We zetten beiden kennis en expertise met betrekking tot woonbehoefte en gebiedsontwikkeling in. Dit delen en bundelen we om uiteindelijk goede woningen en leefomgevingen te realiseren', stelt ontwikkelingsmanager Martine van der Griendt. BPD en Vechtdal Wonen zijn complementair aan elkaar. Beide organisaties investeren in gemengde en leefbare wijken met een gezonde mix aan woningtypen en voorzieningen. Vechtdal Wonen bedient primair de sociale huursector en secundair de middenhuursector en BPD richt zich hoofdzakelijk op de doelgroepen voor koopwoningen en middenhuurwoningen.

De kracht van samen

Vechtdal Wonen gelooft erin dat je meer bereikt voor huurders en stad of dorp als je samenwerkt. 'Via co-creatie en ketensamenwerking versterken we onze positie, kennis en daadkracht', licht directeur-bestuurder Martijn Rink toe. 'Samen met andere corporaties, (zorg)instanties en een partij als BPD maken we ambities waar ten aanzien van het vergroten van ons huuraanbod én het creëren van inclusieve leefomgevingen. In dat laatste is BPD als gebiedsontwikkelaar sterk. Daarbij heeft de organisatie veel kennis ten aanzien van doelgroepen en de regio Zwolle. De eerste gesprekken met Martine leverden ons al veel waardevolle informatie op.' Van der Griendt vult aan: 'Wij willen bijdragen aan de groeibehoefte van de regio Zwolle. Net als Vechtdal Wonen doen we dat bij voorkeur samen met partijen die ons helpen inclusieve buurten of wijken te maken, waar door de mooie mix aan woningen iedereen een nieuw thuis kan vinden. Het is prettig als je een partij vindt die dezelfde taal spreekt en gelijkwaardige ambities heeft.'

Op de hoogte blijven van ons werk?