Haag Wonen en BPD zetten volgende stap in samenwerking voor Den Haag Zuidwest

Het stadsdeel Den Haag Zuidwest, waar veel vroeg-naoorlogse sociale woningbouw staat, wordt een fijne, levendige, groene en inclusieve leefomgeving. Daar blijven woningcorporatie Haag Wonen en BPD zich de komende jaren samen voor inzetten. Donderdag 6 april tekenden zij de officiële overeenkomst, waarmee de krachtige samenwerking voortgezet wordt.
  • Publicatiedatum: 12 april 2023

In 2021 zijn de eerste stappen naar samenwerking gezet tussen Haag Wonen en BPD. Nu de plannen concreter zijn, wordt de samenwerking bevestigd met een langjarige samenwerkingsovereenkomst. Den Haag Zuidwest is aangewezen als een van de belangrijke plekken in de stad waar gewerkt wordt aan sociaalmaatschappelijke versterking en nieuwe woningen bijgebouwd worden. Haag Wonen en BPD werken op dit moment, samen met gemeente en andere partners, aan het verbeteren van de buurt en het bouwen van (meer) nieuwe woningen in de wijk Morgenstond. In totaal gaat het om de sloop van 350 woningen en het bouwen van ongeveer 900 nieuwe woningen in sociale huur, middenhuur, betaalbare koop en vrije sector koop. Daarnaast renoveert en verduurzaamt Haag Wonen 78 bestaande sociale huurwoningen. Hiermee willen Haag Wonen en BPD huidige en nieuwe bewoners in de nabije toekomst een toekomstbestendig thuis geven in een divers, levendiger stadsdeel met comfortabele, energiezuinige en betaalbare nieuwe of gerenoveerde woningen. En aandacht voor nieuwe voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimte, waar buurtgenoten elkaar ontmoeten.

Samenwerkingsovereenkomst BPD - Haag Wonen Zuidwest Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Patrick Joosen (BPD), Mohamed Baba (Haag Wonen) en Ria Koppen (Haag Wonen) ondertekenen de langjarige samenwerkingsovereenkomst. Behalve de twee lopende projecten in Morgenstond, verkennen Haag Wonen en BPD de komende periode mogelijkheden voor nieuwe gezamenlijke projecten in andere buurten van Zuidwest.

Actief betrekken van de buurt

Een aantrekkelijker toekomstperspectief voor Den Haag Zuidwest vraagt om zorgvuldige plannen die aansluiten bij behoeften van bewoners en zorgen voor een goed woon- en vestigingsklimaat. In de plannen worden bewoners, omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarom actief betrokken. Dat gebeurt via persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten in de wijk. Binnenkort starten Haag Wonen en BPD, samen met de gemeente Den Haag, ook met de bredere participatie voor de buurt van de Melis Stokelaan en de Leggelostraat. Daarin worden ideeën en wensen van bewoners en omwonenden voor de vernieuwing gericht opgehaald en meegenomen in de plannen. Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van Haag Wonen: 'Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, het Rijk, de gemeente en andere partners zijn we verenigd in de Alliantieraad Zuidwest. Vanuit de alliantie zetten we in op een brede aanpak met maatregelen om de bestaanszekerheid en leefbaarheid voor bewoners van Den Haag Zuidwest te versterken. De mensen die, vaak al jarenlang, in Zuidwest (willen) wonen of werken, vormen voor ons het vertrekpunt. We willen zorgen voor een mooie, groene en inclusieve wijk waar huidige en toekomstige bewoners met plezier wonen, werken en zich kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we bij de gebiedsontwikkeling veel aandacht voor de combinatie wonen, werken en onderwijs. Dus niet alleen toekomstbestendige woningen bouwen met aandacht voor leefbaarheid en een prettige buurt, maar ook zorgen voor de voorzieningen die daarbij horen. Zo kunnen we bewoners in Zuidwest een fijne woning en buurt bieden én bijdragen aan een kansrijke toekomst met mooie ontwikkelmogelijkheden.'

Mix van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen

Een aantrekkelijker toekomstperspectief voor Den Haag Zuidwest vraagt om zorgvuldige plannen die aansluiten bij behoeften van bewoners en zorgen voor een goed woon- en vestigingsklimaat. Met innovatieve woonconcepten voor uiteenlopende doelgroepen. Om dit te bereiken zijn er naast sociale huurwoningen, ook middeldure en duurdere huur- en koopwoningen nodig. Patrick Joosen, regiodirecteur BPD: 'Door de samenwerking tussen Haag Wonen en BPD kan een mix van huur- en koopwoningen gerealiseerd worden. Ook wil BPD langjarig betrokken blijven bij de wijk door middenhuurwoningen op te nemen in het eigen BPD Woningfonds. Zodat gezinnen kunnen doorstromen in de wijk, jongeren er hun wooncarrière kunnen starten en ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hiermee dragen we bij aan de grote vraag naar nieuwe duurzame en betaalbare woningen voor diverse doelgroepen, en realiseren we andere mogelijkheden voor huidige en nieuwe bewoners. Het herontwikkelen van stadswijken is een integrale opgave. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid creëren we samen met Haag Wonen kansen voor een prettige, leefbare woonomgeving in Zuidwest.'

Op de hoogte blijven van ons werk?