Structurele samenwerking Lefier en BPD voor veerkrachtige wijken

Woningcorporatie Lefier en BPD slaan de handen ineen om inclusieve, toekomstbestendige wijken in Groningen te creëren. De samenwerking is vandaag officieel bekrachtigd op de PROVADA.
  • Publicatiedatum: 26 oktober 2021

Beide partijen zien maatschappelijke toegevoegde waarde in gezamenlijke wijkvernieuwing en gebiedsontwikkeling en vullen elkaar aan qua missie, kennis en bedrijfsvoering. In drie Groningse wijken waar BPD en Lefier eigenaar zijn van locaties, wordt onderzocht hoe ieders investeringen in woningbouw en leefbaarheid op elkaar kunnen worden afgestemd. En hoe kennis uitgewisseld kan worden. Pieter Witzenburg, directeur vastgoed Lefier: 'Samen met BPD kunnen we onze wijken gevarieerder en aantrekkelijker maken voor onze huurders. We streven naar een goede mix van huur- en koopwoningen op elkaars locatie en vullen elkaar aan met investeringen in leefbaarheid of voorzieningen.'

Samenwerking Woningcorporatie Lefier Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Pieter Witzenburg (directeur vastgoed bij Lefier), Martine van der Griendt (ontwikkelingsmanager bij BPD) en Jeanet van Antwerpen (regiodirecteur Noord-Oost & Midden Nederland bij BPD) bij de bekrachtiging van de samenwerking op de Provada.

Vitale kenniscoalities

Jeanet van Antwerpen, directeur BPD regio Noord-Oost & Midden Nederland: 'De hedendaagse visie op de inrichting van de stad en daarmee de samenleving vraagt om een gezamenlijke aanpak van verbetering van leefomgevingen. De zorg voor betaalbare woningen zit in ons DNA. Vijfenzeventig jaar geleden leverden wij onze eerste betaalbare gezinswoning op. Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid is in 2019 ook samen met de Rabobank ons eigen BPD Woningfonds voor middenhuurwoningen opgericht. Een nauwe samenwerking met Lefier betekent een zorgvuldige en adequate aanpak voor een kwaliteitsimpuls van wijken op alle fronten.' Er zijn tot 2030 zo'n 20.000 extra woningen nodig in leefbare, groene woongebieden in Groningen. De samenwerking tussen woningcorporatie Lefier en gebiedsontwikkelaar BPD past in de ambitie van Groningen om een ongedeelde stad te zijn.

Op de hoogte blijven van ons werk?