BPD Magazine #18

In het vernieuwde BPD Magazine editie #18 leest u onder andere over de woningbouwopgave van woningcorporaties, de stemming van het land en het effect op de wijk, de durf om plannen open te breken en een themadossier over conceptmatige woningbouw. Geïnteresseerd? Een aantal artikelen is hieronder alvast voor u uitgelicht. Wilt u meer lezen? Meld u onderaan deze pagina aan en ontvang BPD Magazine voortaan gratis op uw deurmat.
  • Publicatiedatum: 26 oktober 2023
BPD Magazine gratis ontvangen?
BPD Walter de Boer
Slow urbanism

Dit is mijn laatste voorwoord in BPD Magazine. Bij het teruglezen van wat ik de afgelopen jaren op deze plek met u heb gedeeld valt het me op dat ‘Volgens Walter’ de ontwikkelingen in ons vak letterlijk op de voet volgt. De afronding van de Vinex. De decentralisatie van de ruimtelijke ordening. Vervolgens het voorzichtige eerherstel van de regie vanuit het Rijk. Ik zie de crisis van 2008-2013, gevolgd door stevig herstel. Die heeft ons echter beleidsmatig verblind. Een RO-beleid voor de lange termijn ontbrak; het was ‘alle-ballen-op-de-binnenstad’. De vraag is of we ons dat kunnen permitteren.

De ambitie om betaalbare woningen te maken in goede leefomgevingen loopt als rode draad door al onze ontwikkelingen
100X800 Esther Karen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Verbreed de focus van woningen naar gezonde leefomgevingen

De stemming in Nederland is de afgelopen jaren somber, blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2023 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Eind 2022 vond 62 procent van de Nederlanders dat het de verkeerde kant op gaat met het land. Mensen maken zich zorgen over de politiek, inkomensverschillen, het woningtekort en immigratie. Wat betekenen dit soort cijfers voor een wijk en samenleving? SCP-directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee en regiodirecteur Noord-West van BPD Esther Agricola over de sociaalmaatschappelijke aspecten van gebiedsontwikkeling.

Als overheid en marktpartijen zich beter in elkaar gaan verdiepen, dan krijgt de term 'samenwerking' pas echt een nieuwe betekenis
Esther Agricola Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Esther Agricola
Regiodirecteur Noord-West
Mail Esther Agricola
Bpd Www Dossier Conceptmatige Woningbouw

Achter in BPD Magazine vindt u vanaf nu een themadossier met verdieping op een actueel thema. Lees in #18 alles over conceptmatige woningbouw

1000X800 Peter Immers BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Durf plannen open te breken én vertrouw op elkaar

Blijf niet hangen in wat je ooit hebt bedacht, maar durf plannen open te breken en te herprogrammeren als gewijzigde marktomstandigheden daarom vragen, zegt gebiedsontwikkelaar Peter Immers. ‘Het is geven en nemen, en elkaar iets gunnen.’ 

Iedereen moet wat water bij de wijn doen, ook financieel
Peter Immers Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Peter Immers
Gebiedsontwikkelaar
Mail Peter Immers
1000X800 Bouwopgave Woningcorporaties Museumwoning © Jeroen Van Heijningen Bpd Bouwfonds
Corporaties willen bouwen. Maar waar?

Woningcorporaties moeten de komende jaren 300.000 nieuwe woningen bouwen. Op de korte  termijn bedreigt het gebrek aan beschikbare locaties dat streven, op de iets langere termijn zien  corporaties financiële uitdagingen. Welke oplossingen zijn denkbaar? Hedy van den Berk, Bert Popken en Martin van Rijn delen hun visie. 

Samenwerking kan zorgen voor een efficiëntieslag die de kosten drukt en de bouw versnelt
Martin van Rijn
voorzitter van Aedes, branchevereniging van woningcorporaties

BPD Magazine ontvangen?