Alle ruimte voor kunst en cultuur in Burgerweeshuis

Begin 2018 nam BPD intrek in het Burgerweeshuis. In het rijksmonumentale gebouw – een ontwerp van architect Aldo van Eyck – is een speciale rol weggelegd voor kunst en cultuur. Het belang dat BPD hecht aan kunst en cultuur sluit aan bij de belangstelling voor Van Eyck voor architectuur en kunst. Werken uit de BPD Kunstcollectie die bijna 45 jaar bestaat, gaan een relatie aan met de architectuur van het gebouw en komen er optimaal tot hun recht.
  • Publicatiedatum: 10 januari 2020

Voor de inrichting van het Burgerweeshuis is gekozen om kunstwerken uit de BPD Kunstcollectie te tonen die een verbinding aangaan met een aantal principes van het ontwerp van het gebouw: het structuralisme, relatie binnen-buiten, de spelende mens en kleur. Er is werk te zien van kunstenaars die direct en indirect verwantschap tonen met deze uitgangspunten. Diverse kunstenaars vertegenwoordigd in de BPD Kunstcollectie zijn gevraagd om hun gebouwgebonden kunstwerken opnieuw te installeren in het Burgerweeshuis. Het gaat om kunstenaars als Jan van Munster, Paulien Oltheten, Esther Tielemans en Alexandra Leykauf. In samenspraak met Stichting Andre Volten is het werk ‘Spiegel van de Hemel’ van kunstenaar André Volten bij het Burgerweeshuis herplaatst.

Kunst In BPD Gebouw Amsterdam 33
Kunst In BPD Gebouw Amsterdam 37
Kunst In BPD Gebouw Amsterdam 15
Bpdkantoorenkunst 54
Tentoonstelling André Volten 15

Van Eyck beïnvloed door kunstwereld

Deze verwantschap is te verklaren. Aldo van Eyck is voor zijn architectuur sterk beïnvloed door avant-gardekunstenaars, zowel nationaal als internationaal. Sharon Oldenkotte-Vrolijk – directeur Kunst & Cultuur van BPD: ‘Van Eyck studeerde van 1938 tot 1942 aan de Eidgenössiche Technische Hochschule in Zürich om te worden opgeleid als architect. Hij kwam daar in aanraking met een levendige gemeenschap van schrijvers, architecten en kunstenaars waarmee hij vorm wilde geven aan een nieuwe wereld. Bij zijn projecten werkte hij ook vaak met hen samen.’

In Nederland heeft Van Eyck contact gehad met de voorhoede avant-garde zoals Constant, Carel Visser, Nederlandse Experimentele Groep, CoBrA. In het geval van Carel Visser en het Burgerweeshuis is sprake van een bijzondere verbintenis. Oorspronkelijk zou Carel Visser een beeld ontwerpen voor het Burgerweeshuis; dat is echter nooit gerealiseerd. In het Burgerweeshuis zijn verschillende beelden te zien van Carel Visser uit de BPD Kunstcollectie.

Expositieruimte in het Burgerweeshuis

Het Burgerweeshuis heeft een expositieruimte waar wisselende tentoonstellingen worden gerealiseerd. BPD werkt samen met kunstenaars, culturele instellingen en andere samenwerkingspartners aan een wisselend (tentoonstellings)programma voor medewerkers, relaties van BPD en andere geïnteresseerden.

In 2018 vonden drie tentoonstellingen plaats. Als eerst een openingstentoonstelling met werk van Céline Condorelli in samenwerking met Stroom Den Haag. Met Wendelien van Oldenborgh en Wilfried Lentz maakten wij een tweede tentoonstelling naar aanleiding van haar presentatie in het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië. Voor de laatste tentoonstelling Maison d’Artiste werkten we samen met het Van Eesterenmuseum en Stichting Maison d’Artiste Prototype. 

In 2019 waren er drie tentoonstellingen te zien: Gabriel Lester werd gevraagd een tentoonstelling samen te stellen naar aanleiding van een kunstopdracht in de gebiedsontwikkeling van BPD en de gemeente Beemster. Vervolgens werd in samenwerking met Stichting André Volten een tentoonstelling gemaakt met werk van Volten in het kader van het herplaatsen van 20-meter hoge sculptuur 'Spiegel van de Hemel'. Het jaar werd afgesloten met werk van Joseph Semah dat getoond werd in het kader van het project On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam. In 2020 is in het Burgerweeshuis de tentoonstelling Groot-Amsterdam. Metropool in ontwikkeling met werk van fotograaf Theo Baart te zien.

Daarnaast heeft BPD een ruimte ingericht waarin het gedachtengoed van architect Aldo van Eyck centraal staat. De komst van BPD naar het Burgerweeshuis draagt bij aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om kunst en cultuur meer ruimte te geven op de Zuidas.

Op de hoogte blijven van ons werk?