‘Kunst en cultuur nemen bij BPD unieke positie in’

Sinds de oprichting van het bedrijf spelen kunst en cultuur een belangrijke rol in het werk van BPD. Sharon Oldenkotte-Vrolijk, directeur Kunst & Cultuur: ‘Bij BPD maken onze projecten integraal onderdeel uit van de visie en aanpak van het bedrijf, gericht op het creëren van inspirerende leefomgevingen. Kunst en cultuur leveren daaraan een belangrijke bijdrage: ze geven extra betekenis aan de plekken waar mensen wonen, werken en verblijven. Dat besef is vanouds diepgeworteld in onze organisatie. Daarin is BPD uniek.’
  • Publicatiedatum: 1 juni 2020
Gebiedsontwikkeling is meer dan de ruimte op een duurzame en aantrekkelijke manier inrichten. Het gaat er om betekenis en identiteit aan een plek mee te geven, voor nu én in de toekomst. Sharon Oldenkotte: ‘Kunst en cultuur spelen hierin een belangrijke rol. Ze nodigen mensen uit om anders te kijken naar de omgeving die hen dagelijks omringt.’ 
De Beemster Boog van kunstenaar Gabriel Lester
De Beemster Boog van kunstenaar Gabriel Lester
De plek van kunst en cultuur binnen BPD
‘Al in de beginperiode van BPD werd kunst en cultuur verbonden aan de realisatie van woningbouwprojecten. Vanaf dat moment zijn kunst en cultuur integraal onderdeel geworden van ons werk. Dat werd zichtbaar bij projecten die werden gerealiseerd door het hele land, maar ook door het starten van een eigen kunstcollectie (BPD Kunstcollectie). Het heeft ertoe bijgedragen dat onze hele organisatie kunst en cultuur-minded is geworden. Onze medewerkers dragen dat ook actief uit binnen de samenwerkingen waarin we participeren: met gemeenten, collega-marktpartijen, bewoners en andere partners. Onze kennis en expertise worden zodoende breed toegepast, waarbij we gebruik kunnen maken van een uitgebreid netwerk.’
Al in de beginperiode van BPD werd kunst en cultuur verbonden aan de realisatie van woningbouwprojecten
Sharon Oldenkotte-Vrolijk
Directeur Kunst & Cultuur

Maatschappelijke betekenis van ons werk

‘De aanpak is voortdurend breder geworden en daarmee ook de maatschappelijke betekenis van ons werk. Intern hebben kunst en cultuur invloed op de identiteit van de organisatie. Het geeft medewerkers inspiratie en een ander perspectief. Extern gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving, betrokkenheid en gemeenschapszin, het behoud van plekken die mensen belangrijk vinden en het maken van nieuwe plekken die verrassen. En niet te vergeten: de versterking van de cultuursector als geheel. Kunstenaars krijgen door BPD kansen om hun werk te realiseren en te tonen, op allerlei verschillende manieren.’

Relatie met de kerntaak van BPD

‘De verbinding met het vak van gebiedsontwikkeling wordt steeds hechter. Het heeft alles te maken met identiteit en karakter van de plek. Kunstprojecten kunnen daar perfect voor worden ingezet. In fysiek opzicht, maar net zo goed via bijvoorbeeld manifestaties en tijdelijk gebruik. Een goed voorbeeld is de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven tijdens de Dutch Design Week, georganiseerd op het voormalige Campina-terrein in Eindhoven. Daar komt heel veel publiek op af; mensen die daar mogelijk later willen gaan wonen of werken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de verbinding van BPD Kunstprojecten aan gebiedsontwikkelingen, zoals Waalfront in Nijmegen in samenwerking met de gemeente. Omdat we bij BPD kunst en cultuur via meerdere pijlers – BPD Cultuurfonds, BPD Kunstcollectie, BPD Kunstprojecten en BPD Lab – inzetten, slagen we er ook in nieuwe en onverwachte dwarsverbanden te leggen.’

Betekenis van het Burgerweeshuis

‘In 2018 is het hoofdkantoor verhuisd naar het Burgerweeshuis in Amsterdam. Daar komen allerlei lijnen samen. In en om het pand tonen we het werk van kunstenaars die verwant zijn met het werk van architect Aldo van Eyck en daardoor geïnspireerd zijn. Twee keer per jaar organiseren we in samenwerking met (culturele) partners tentoonstellingen, die tevens een relatie hebben met de thema’s waar we als BPD mee bezig zijn binnen gebiedsontwikkelingen. Bijvoorbeeld: de rol van kunst en cultuur in de openbare ruimte. Het nieuwe hoofdkantoor is exemplarisch voor de bijzondere manier waarop BPD omgaat met kunst en cultuur.’

Op de hoogte blijven van ons werk?