Ontwikkeling nieuwe, duurzame woonwijk Valkenhorst forse stap dichterbij

Op 20 december tekenden het Rijksvastgoedbedrijf en BPD het contract over de inzet van stikstofrechten voor het bestemmingsplan voor gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Tevens ondertekenden Provincie Zuid-Holland en BPD samenwerkingsafspraken voor de integrale inpassing van de woonwijk met de HOV-busbaan langs de N206 (Tjalmaweg), het HOV-plein en een fiets-/voetgangersbrug over de N206. BPD en het Rijksvastgoedbedrijf kunnen samen met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk snel tot ontwikkeling komen van een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar woongebied in de regio, zodra het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
  • Publicatiedatum: 21 december 2021

BPD heeft zijn stikstofrechten in dit gebied ingebracht, ten bate van het bestemmingsplan voor de gehele gebiedsontwikkeling Valkenhorst. BPD is in de gelegenheid gesteld om tegen marktconforme voorwaarden ontwikkelrechten voor 800 woningen aan te kopen, op grondgebied van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze 800 woningen ontwikkelt BPD in een latere fase. De ingebrachte stikstofrechten maken de start van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Valkenhorst naar verwachting grotendeels mogelijk. BPD start met de ontwikkeling van de eerste 700 duurzame nieuwbouwwoningen op haar eigen grond, direct naast de N206. Deze eerste ontwikkeling heet de Limesbuurt.

Valkenhorst Katwijk Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Impressie Limesbuurt ©KCAP

84% betaalbare woningen in Limesbuurt

In de Limesbuurt is volop ruimte voor betaalbare duurzame woningen en duurzaamheid; denk daarbij aan aquathermie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptieve oplossingen om goed om te gaan met waterberging en hittestress. Van de 700 woningen vallen 590 woningen in de categorie betaalbaar (zowel koop als huur) met prijzen tot aan de NHG-grens. Begin 2022 zal BPD samen met de gemeente Katwijk en de Provincie Zuid-Holland de participatie voor de inrichting van dit gebied opstarten met omwonenden en geïnteresseerden.

Integrale mobiliteitsoplossingen

De Provincie Zuid-Holland en BPD hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over de integrale inpassing van de woonwijk met de HOV-busbaan langs de N206, een fiets-/voetgangersbrug over de N206, een openbaar vervoerplein met fietsenstalling en de HOV-bushalte bij de Oude Broekweg. BPD en de provincie gaan nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat er één integraal plan komt en het bestaande Valkenburg een goede fiets- en voetgangersverbinding krijgt met de nieuwe woonwijk Valkenhorst (Limesbuurt) die aansluit op de Oude Broekweg. De aanlanding van de brug in de nieuwe woonwijk komt op een mooi plein met openbaar vervoer voorzieningen en een fietsenstalling voor 400 fietsen.

Samenwerking Rijksvastgoedbedrijf, BPD, Provincie en gemeente Katwijk

De ondertekeningen geven groen licht voor de nadere samenwerking van de vier partijen, die de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk met 5.600 woningen mogelijk maken. Het college van B&W van Katwijk besluit vandaag over het voorleggen van het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk aan de gemeenteraad in januari 2022.

Op de hoogte blijven van ons werk?