BPD en Woonin creëren verbinding en ontmoeting in 'De Mix' in Utrecht Overvecht

Elkaar ontmoeten, prettig en gezond leven en duurzaam en betaalbaar wonen. Woningbouwproject De Mix in Utrecht Overvecht heeft het allemaal. BPD, woningcorporatie Woonin en de gemeente Utrecht sloegen de handen ineen en startten een geslaagde samenwerking. ‘Als het niet van de bewoners zelf is, dan werkt het ook niet’
  • Publicatiedatum: 10 mei 2023

‘De Mix geeft echt een boost aan de wijk’, zegt Pieter van Fulpen, senior vastgoedontwikkelaar en acquisiteur bij Woonin – voorheen Mitros. ‘Als woningcorporatie hadden wij van oudsher veel bezit in het gebied rond de Vader Rijndreef in Overvecht. ‘Vier blokken met 240 woningen en dan nog twee blokken met 80 woningen. Voornamelijk verouderde en slecht geïsoleerde woningen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.’ Samen met BPD en de gemeente Utrecht is Woonin het gebied grondig gaan aanpakken en herinrichten. ‘Die twee blokken met 80 woningen zijn gesloopt en maken plaats voor maar liefst 179 duurzame middenhuurwoningen die BPD op dit moment ontwikkelt’, licht Van Fulpen toe. Woningen die vervolgens weer worden afgenomen en verhuurd door BPD Woningfonds. ‘Een groot voordeel voor ons’, zegt Van Fulpen, ‘want op die manier vindt een vermenging van doelgroepen en inkomens plaats. Dat is altijd goed voor een wijk. Het inspireert en geeft bewoners eigenaarschap en verantwoordelijkheid.’

Pieter Van Fulpen En Frans Merks Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Pieter van Fulpen (links) en Frans Merks (rechts) in Utrecht Overvecht
Kracht van de samenwerking

In ruil voor de 80 gesloopte woningen in Overvecht, krijgt Woonin 135 sociale huurwoningen op andere plekken Utrecht terug waar het aandeel sociale huur erg laag is, in tegenstelling tot de wijk Overvecht. Hierdoor draagt De Mix draagt enerzijds bij aan meer betaalbare woningen in de stad, anderzijds aan gemengdere wijken. Bij de middenhuurwoningen is er extra aandacht voor de gezondheid van de bewoners. Denk aan de luchtkwaliteit en temperatuur in de woningen, maar ook aan een klimaatadaptief binnengebied met waterberging bij extreme regenbuiten en schaduw en groen in de zomer. Ook komen er brede galerijen voor ontmoeting en verblijf. Win-win-win dus. ‘Dat is echt de kracht van de samenwerking’, zegt Frans Merks, senior assetmanager bij BPD Woningfonds. ‘Die wordt overigens onderstreept door het feit dat we niet alleen de woningen aanpakken, maar ook het hele gebied rond het centrale plein aan de Camera Obscuradreef. We investeren flink in de openbare ruimte, veiligheid en sociale cohesie tussen de bewoners. ‘Die focus op verbinden en ontmoeten, was ook een van de belangrijke projectopgaven bij de start van dit project. Echt een ingreep dus die de de hele buurt gaat versterken.’

Veilig openbaar gebied

‘De kracht van de wijk wás altijd al de sociale controle’, gaat Van Fulpen verder. ‘Mensen die op elkaar letten en elkaar aanspreken als er wat aan de hand is. Dat is mooi en dat wilden we vasthouden.’ De rol van zowel de gemeente als van BPD en Woonin was om die samenhang in de nieuwbouw te behouden en te zorgen dat het terugkomt en niet verdwijnt. Merks: ‘Vertaald naar de praktijk betekent dat fijne ontmoetingsplekken, bankjes in het openbaar gebied en veel meer groen met ruimte voor waterberging, waardoor het fijn vertoeven is op het plein en mensen er ook écht naar toe gaan. Het bijzondere in het plan is dat die hele inrichting van het plein samen met een klankbordgroep van bewoners is bedacht. Dat werkt het best. Je kunt het als partijen wel allemaal bedenken, maar als het niet van de bewoners zelf is, dan werkt het ook niet.’ Naast participatie met de buurt en de bewoners is er gedurende het hele plan- en ontwikkeltraject ook uitgebreid contact en afstemming geweest met de gemeente Utrecht. Vanaf het eerste initiatief is de gemeente Utrecht tijdens het hele proces echt een partner geweest. ‘Samen met de boa’s, de politie en de brandweer is – parallel aan de participatie met de buurt – ook hard gewerkt om sociale veiligheid te borgen,’ licht Merks toe. ‘Onder meer door het inrichten van heldere zichtlijnen op en rond het plein die zorgen voor een gevoel van veiligheid en die bijdragen aan de sociale controle.’

De Mix Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Impressie van De Mix in Utrecht Overvecht

Een geweldige kwaliteitsimpuls

De kracht van de samenwerking tussen de verschillende partners zit hem volgens Van Fulpen in het feit dat het een langdurige is. ‘Geen hit en run waarbij de projectontwikkelaar zo weer vertrokken is. Maar toekomstbestendig commitment, doordat BPD Woningfonds de woningen zelf afneemt en als verhuurder in het gebied actief blijft. Een goede basis om de komende jaren samen verder te kijken naar hoe we het project nog verder kunnen versterken.’ Over de actieve en bevlogen rol van de gemeente Utrecht als partner zijn Van Fulpen en Merks erg te spreken. ‘Het gaat natuurlijk deels om openbaar gebied’, zegt Merks. ‘De gemeente is erg betrokken geweest bij het opzetten van een klankbordgroep van bewoners, en alle partijen zorgen op hun beurt voor een geweldige kwaliteitsimpuls in het gebied.’

Uitgelicht: De Mix, Utrecht Overvecht

Op de plek van 80 sociale huurwoningen in Utrecht Overvecht komen 179 nieuwe middenhuurwoningen, die door BPD Woningfonds worden afgenomen en verhuurd. Elders in de stad – op het voormalige Defensieterrein en de Oudenoord – komen daar 135 sociale huurwoningen voor terug. Deze uitruil, mogelijk gemaakt door BPD, Woonin en gemeente Utrecht, zorgt voor een betere mix in drie verschillende wijken. In Overvecht komen behalve nieuwe woningen ook bedrijfsruimtes voor ondernemers uit de buurt plus een ruimte voor een buurtvader waar mensen elkaar ook kunnen ontmoeten. Samen met bewoners is met succes gewerkt aan het behoud van het centrale plein en meer groen.

Lees meer over De Mix

Dit artikel verscheen eerder in VNG Magazine. 

Op de hoogte blijven van ons werk?