Woningmarkt: betaalbaar is echt haalbaar

Onlangs sloot minister Hugo de Jonge een akkoord met de provincies over de bouw van 900.000 woningen tot 2030. Volgens Harm Janssen, algemeen directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, is de betaalbaarheid van die woningen minstens net zo’n groot issue als het aantal. Sterker: voor BPD is wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar houden de missie waartoe het op aarde is. Harm Janssen deelt hoe BPD deze missie invult.
  • Publicatiedatum: 17 november 2022

Harm Janssen is blij dat de doelstelling voor het bouwen van veel woningen er ligt. Hij plaatst wel kanttekeningen bij het realisme ervan. 'Vooropgesteld: het is goed dat de ambitie er is. Ik denk tegelijkertijd dat deze aantallen lastig realiseerbaar zijn. 900.000 woningen tot 2030 betekent zo’n 112.500 per jaar. De afgelopen 10 jaar was het hoogste aantal gerealiseerde woningen 71.500 (2019), dan besef je direct dat het haast niet te doen is. Maar het doet er ook niet zo heel veel toe: we moeten hoe dan ook aan de bak. Het is nu zaak om te kijken welke locaties op de lijst van de minister staan en te bepalen hoe en waar we woningen realiseren.'

De Nieuwe Defensie Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
In Utrecht ontwikkelt BPD De Nieuwe Defensie. Van de 950 geplande woningen is bijna 50% betaalbaar.

Passende woning

Naast de concrete aantallen is de betaalbaarheid van die 900.000 woningen een groot issue. 'Betaalbaarheid staat onder druk door een optelsom van schaarste en stijgende kosten. De schaarste zit hem in het kleine aanbod aan ontwikkellocaties en het tekort aan vakmensen. Daarnaast zijn ook de kosten van bouwmaterialen de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor bouwen duurder werd. BPD is 75 jaar geleden opgericht om grote groepen mensen te helpen aan een passende woning. Dat zijn we altijd blijven doen. Het zit echt in ons DNA. En we gaan er ook mee door, sterker nog: we doen het juist nu. Want voor een groeiende groep mensen is het vrijwel onmogelijk om een betaalbare woning te vinden.'

Als je 1.500 nieuwe woningen in een gebied ontwikkelt, is het relatief eenvoudig om extra betaalbare woningen toe te voegen
Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

BPD Woningfonds

Een van de meest tastbare manieren waarop BPD zich inzet voor betaalbaar wonen is het BPD Woningfonds. Dit fonds is specifiek gericht op middenhuur tussen de 700 en circa 1.100 euro; energiezuinige woningen met lage energiekosten. Een toenemende groep mensen is van dit segment afhankelijk: mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. 'Onze doelstelling is om tot 2030 15.000 middenhuur woningen te realiseren waarvan de betaalbaarheid ook op langere termijn is gegarandeerd. Van dit aantal hebben we binnenkort 1.000 woningen daadwerkelijk in verhuur, een veelvoud daarvan zit in de planning.' Voor Janssen is het helder: er is geen tijd te verliezen. 'We moeten met zijn allen, overheid, markt en overige stakeholders zo spoedig mogelijk samen aan de slag om realistische woningbouwplannen te maken én te realiseren. Een versnelling is broodnodig. Ik roep iedereen die het verschil kan maken op om elkaar op te zoeken en te kijken waar en hoe we concreet aan de slag kunnen. De tijd dringt.'

Uitgelicht: De Nieuwe Defensie

Op de plek van het vroegere defensieterrein in Utrecht ontwikkelt BPD met de gemeente Utrecht een autoluwe, groene en duurzame stadswijk met 950 energiezuinige woningen. Van de 950 geplande woningen is bijna 50% betaalbaar: 220 sociale huurwoningen in samenwerking met corporatie Mitros, 100 woningen tot 1.000 euro per maand in samenwerking met BPD Woningfonds en 150 koopwoningen tot het maximale bedrag waarbij de nationale hypotheekgarantie (NHG) geldt. De overige 450 woningen zijn vrijesectorwoningen. Nieuwe bomen zorgen voor groen, wateropvang en verkoeling. En elke woning kijkt uit op groen. Opvallend is het park op de daken van een gedeelte van de woningen. Dit dakpark ('sky-walk') verbindt een aantal dak(moes)tuinen met elkaar en biedt een mooi uitzicht over de stad. De Nieuwe Defensie is geschikt voor gezinnen, senioren en jonge tweeverdieners. 

Meer info over De Nieuwe Defensie

Dit artikel verscheen eerder in Binnenlands Bestuur

Op de hoogte blijven van ons werk?