Uitstekend jaar voor gebiedsontwikkelaar BPD

2018 was voor gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) een uitstekend jaar. BPD heeft vorig jaar ruim 10.000 woningen verkocht in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In Nederland verkocht BPD 5.500 woningen gerealiseerd in meer dan 130 gemeentes, landelijk verspreid. In Duitsland verkocht BPD meer dan 2.100 woningen en in Frankrijk 2.500 woningen. Daarmee komt het totaal aantal verkochte woningen sinds de oprichting van BPD in 1946 uit op ruim 350.000 en wonen inmiddels meer dan 1 miljoen mensen in een woning die door BPD ontwikkeld is.
  • Publicatiedatum: 7 maart 2019

De totale omzet in 2018 steeg naar € 1,8 miljard. De netto winst in 2018 steeg met 16% ten opzichte van 2017 naar € 186 miljoen. Dit is exclusief eenmalige baten van € 53 miljoen, waarbij de totale netto winst in 2018 uitkomt op € 239 miljoen. Walter de Boer, CEO van BPD, licht toe: 'BPD groeide in 2018 niet alleen in aantallen en omvang, maar ook in kwaliteit en concurrentiekracht. In Duitsland verkochten we niet eerder zo veel woningen. In november 2018 namen we afscheid van onze Franse dochter, BPD Marignan. De opbrengst uit de verkoop van BPD Marignan draagt bij aan versterking aan onze positie in Duitsland en ondersteunt onze groeiplannen in dit land.'

Nog actiever werken aan betaalbaarheid

De Boer: 'De goede resultaten nemen niet weg dat we opereren op een woningmarkt waarop veel mensen steeds moeilijker vinden wat ze zoeken. De druk op de markt nam vooral in stedelijke agglomeraties verder toe. Met name huishoudens met een inkomen tussen één of tweemaal modaal vallen structureel tussen de wal en het schip. We zien het mede daarom als onze opgave om aan structurele betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen te werken en zullen daar in 2019 nog actiever op inzetten middels adequate gebiedsontwikkelingen.'

Vooruitzicht

De Boer: 'De vooruitzichten voor 2019 zijn zonder meer positief, zowel voor BPD als voor de gehele sector. Tegelijkertijd zal duurzame betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen een belangrijk maatschappelijk thema blijven. BPD blijft zich toeleggen op het scheppen van inclusieve leefomgevingen, dat wil zeggen: met integrale aandacht voor de fysieke, ruimtelijke én sociale dimensie van het wonen. We zullen dit met regie en leiderschap moeten doen.'


De financiële resultaten van BPD over 2018 zijn bekendgemaakt in navolging op de jaarcijfers van Rabobank.

Op de hoogte blijven van ons werk?