Ontwikkelen voor het middeldure huursegment

Nederland heeft een tekort aan woningen en dat geldt zeker voor het middeldure huursegment. BPD zoekt in alle projecten waaraan het bijdraagt naar mogelijkheden om ook te ontwikkelen in deze categorie. Drie voorbeelden uit de praktijk.
BPD nieuwbouw Kop van Wagenweg in Purmerend
Stevige bijdrage voor schrijnend tekort in Purmerend
Kop van Wagenweg, Purmerend

In de luwte van Amsterdam is Purmerend de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen stad, onder andere door de uitleglocatie Weidevenne. De focus ligt inmiddels ook op binnenstedelijke ontwikkelingen. Het project Kop van Wagenweg is hiervan een voorbeeld. Het transformeert een voormalig bedrijventerrein tot een gemengd leefgebied. BPD ontwikkelt hier een gevarieerd appartementencomplex van tussen de 460 en 500 woningen. De verdeling is conform de sleutel die de gemeente Purmerend hanteert: 30% sociale huur, 30% middenhuur en 40% vrije sectorkoopwoningen.

De loodsen, de voormalige autogarage en andere opstallen worden gesloopt en de verkeerssituatie zal een herstructurering ondergaan. De ruim 150 middeldure huurappartementen appartementen vormen voor Purmerendse begrippen een relatief stevige uitbreiding binnen deze categorie. Daarmee leveren ze een bijdrage aan het nijpende tekort in deze specifieke regio. Op dit moment wordt gewerkt aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Realisatie van de Kop van Wagenweg vindt naar verwachting in de komende twee jaar plaats.

Park 070 Leidschendam Voorburg Singelwoningen
Appartementen en periscoopwoningen in Voorburg
Park070, Voorburg

Ingeklemd tussen Den Haag en Leidschendam en de A4 en de A12, geldt Voorburg als een dure woongemeente waar in de afgelopen decennia weinig middeldure huurappartementen gebouwd zijn. De kleine groep woningen uit die categorie, ontwikkeld in de jaren 80, zijn destijds zo ruim opgezet dat zij dit segment door indexatie en veranderende marktomstandigheden zijn ontstegen. De 55 middeldure huurwoningen woningen die BPD momenteel ontwikkelt in Park070 zijn dus meer dan welkom. Het totale plan omvat 229 woningen in een groene en autovrije omgeving, op de plek van het kolossale, voormalige CBS-kantoorpand.

De 55 woningen bestaan uit 35 appartementen en 20 periscoopwoningen die zich op twee woonlagen bevinden. De twee lagen liggen kruislings boven elkaar. De ene verdieping biedt daardoor uitzicht op de binnentuin, de andere op het openbare park. Dankzij de nabijheid van station Laan van NOI beschikt Park070 over snelle ov-verbindingen met Rotterdam en Den Haag Centraal. Bewoners kunnen hun (deel)auto kwijt in de voormalige kelder van het CBS-kantoor.

Holland Park West Diemen BPD 001
Grondgebonden middenhuurwoningen in Diemen
Park Valley, Diemen

Diemen is nu nog een zelfstandige gemeente, maar kent als directe buur van Amsterdam dezelfde problematiek op de lokale woningmarkt: stijgende prijzen, waardoor de middenklasse niet meer aan zet komt. De ontwikkeling Park Valley – 706 woningen, waarvan 46% koop – omvat het significante aanbod van 170 middeldure huurwoningen, voor deze specifieke doelgroep. Het gaat om woningen van twee lagen, die de onderste etages vormen van een appartementengebouw. Daarmee zijn ze geschikt voor gezinnen en maken ze het kinderen gemakkelijk om buiten te spelen.

Dat buitenspelen kan binnen Park Valley heel goed: vier woongebieden die doorsneden worden door een ‘X’ van groenstroken, watergangen, bomen en een talud. Dit toekomstige wijkje vormt een deels groene verbinding tussen de grote ontwikkeling Holland Park van 1.500 woningen en de studentencampus Diemen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor sociale verbinding, bijvoorbeeld door er een buurthuis neer te zetten waar de studenten bijles kunnen geven aan de kinderen uit Park Valley.

Op de hoogte blijven van ons werk?