Middelgrote steden steeds meer in trek

De vraag op de woningmarkt breidt zich van de Randstad geleidelijk uit naar de provincie. Dat laat BPD's Hittekaart van de woningmarkt 2017 zien. Naast de van oudsher populaire steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn middelgrote steden als Haarlem, Amersfoort en Nijmegen steeds meer in trek. Door het achterblijven van beschikbare woningen in de grote steden wijken woningzoekenden massaal uit naar nabijgelegen en goed bereikbare gemeenten, die hiervan profiteren.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Hittekaart van de woningmarkt 2017

> 10%
% laagst - hoogst scorende gemeenten
< 10%
+ -
Uitleg -
Combi marktvolume 2016 & huishoudensontwikkeling tot 2025

Steden als Groningen, Maastricht en Leeuwarden zijn hot. Ook de Veluwe met de groeikernen Apeldoorn, Ede en Barneveld is in trek. Eveneens populair: De Brabantse stedenrij, met uitschieters als Breda, Den Bosch en Vught. Het valt op dat de huishoudensgroei in Eindhoven zeer sterk is. Ook aan de randen van Nederland doemen meer kansrijke gebieden op, zoals Enschede en Hengelo in het oosten en Leeuwarden en Zuid-Friesland in het noorden.

Opvallend is de toegenomen rol van een goede bereikbaarheid voor de meerwaarde van een woonregio: alle kansrijke gemeenten zijn verbonden door belangrijke verkeersaders. Ook zijn er diverse kleinere knooppunten bijgekomen: Roosendaal, Enschede en Roermond bijvoorbeeld. Dit zijn tevens de grensgemeenten die Nederland verbinden met de buurlanden. 

Top 10 populairste steden van Nederland

De Top 3 van populairste steden wordt in 2017 ingenomen door Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Op plek 4, 5 en 6 staan respectievelijk Haarlem, Amersfoort en Rotterdam. Amstelveen, Nijmegen, Breda en Diemen horen ook tot de 10 meest geliefde woonlocaties.

Dit blijkt uit de ‘Hittekaart’ van de woningmarkt 2017, die gebiedsontwikkelaar BPD heeft gepresenteerd. Een hoge score op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en of veel huizenverkopen, maar ook een sterke, verwachte huishoudensgroei.

De Hittekaart laat zien dat de vraag op de woningmarkt zich geleidelijk als een olievlek uitbreidt van de Randstad richting de provincie. De druk op de woningmarkt, met name in de 4 grote steden in de Randstad, zorgt ervoor dat de gemeenten die goed bereikbaar zijn, hiervan profiteren met een hoge score.

Over het onderzoek

Dit jaarlijkse onderzoek, waarbij BPD de sterke en zwakke gebieden op woningmarkt in kaart brengt, is een belangrijke graadmeter in de vastgoedbranche. Dit jaar is de analyse verdiept door ook de verwachte huishoudensontwikkeling (tot 2025) mee te nemen.

Het volume in de bestaande markt (over 2016) wordt berekend door het aantal koopwoningtransacties te vermenigvuldigen met de gemiddelde koopprijs. Om te voorkomen dat de omvang van een gemeente te zwaar telt, wordt er gecorrigeerd door het marktvolume te delen door de voorraad koopwoningen. Dit leidt tot de gemiddelde omzet per koopwoning. Het Kadaster is de bron voor de prijzen en het aantal transacties, het CBS voor de omvang van de woningvoorraad.

Meer informatie

Verder lezen over de woningmarkt in 2016:

Gemiddelde koopsom bestaande woning neemt toe (artikel)

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Integrale gebiedsontwikkeling
Richard Florida: 'Winnaars en verliezers'
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten
Integrale gebiedsontwikkeling
Platform Kamperpoort: koppelt de fysieke opgave aan een sociale opgave
Meer weten