Hittekaart 2020: woningmarkt nagenoeg op slot

De betaalbaarheid van wonen staat verder onder druk. Dat is te zien op de landelijke Hittekaart 2020, die BPD vandaag uitbrengt. Vorig jaar steeg de gemiddelde koopsom met 7% naar € 307.987, terwijl het aantal woningverkopen in de bestaande markt op hetzelfde niveau bleef als in 2018, op 218.000 woningen. Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.
  • Publicatiedatum: 20 april 2020

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog, met name in de Randstad, het midden van het land en de Brabantse steden. Ten opzichte van de totale woningdruk, is de druk het meest opgelopen in de provincie Zuid-Holland. Maar dit jaar zien we interessante ‘nieuwkomers’. Almere, zuidelijk Rotterdam, Leiden en de bollenstreek hebben een relatief ‘hetere’ woningmarkt dan vorig jaar. Opvallend is de toegenomen drukte langs belangrijke verkeersaders, zoals de A12 (m.n. tussen Utrecht en Gouda) en de A4 (tussen Amsterdam en Den Haag) - naast die langs de A1, A28 en A58.

Hittekaart 2020

Tot stand gekomen op basis van het aantal woningtransacties, koopsommen van 2019 en de huishoudensontwikkeling tot 2028.

Score van gemeenten
Laagste Hoogste

Druk op de woningmarkt verlichten

Walter de Boer, CEO bij BPD, licht de Hittekaart toe: 'De situatie is inmiddels nijpend. Velen vinden op de woningmarkt steeds moeilijker wat ze zoeken. De druk op de markt is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Vooral de middengroepen met een inkomen tussen één- of tweemaal modaal vallen tussen wal en schip.'

'Om meer aanbod te creëren, zullen er bovenop de geplande 75.000 woningen nog eens 20.000 - 30.000 per jaar extra moeten worden gebouwd. Er was vorig jaar al sprake van onduidelijkheid en vertraging onder andere door stikstof (PAS)- en PFAS-uitspraken in Nederland. Dit jaar komt de Corona-crisis en alle onduidelijkheden over de impact daarvan nog overheen. Een terugval in 2020 naar een geschat aantal van zo’n 55.000 nieuwe woningen, doet de druk alleen nog maar verder oplopen. De komende jaren zullen we alles op alles moeten zetten, marktpartijen onderling én de publieke en private sector samen, om bouwplannen ten uitvoer te brengen. Alleen zo kunnen we de druk op de woningmarkt verlichten.'

Top-40 van de meest ‘warme’ gemeenten in Nederland

BPD Hittekaart 2020

Over het onderzoek

In dit jaarlijks terugkerende onderzoek brengt BPD op basis van diverse factoren de sterke en zwakke gebieden op de koopwoningmarkt in kaart door middel van een Hittekaart. Een hoge score (donkerrode kleur) op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/ of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei.

Het marktvolume in de bestaande markt wordt berekend door het aantal koopwoningtransacties te vermenigvuldigen met de gemiddelde verkoopprijs. Zodat de spanning op de koopwoningmarkt tussen gemeenten onderling kan worden vergeleken, wordt er gecorrigeerd voor de gemeentegrootte door het marktvolume te delen door de voorraad koopwoningen. Dit leidt tot een soort spanningsindicator per gemeente. Het Kadaster en het CBS publiceren gezamenlijk de prijsontwikkeling en het aantal transacties; het CBS is de bron voor de voorraad koopwoningen. Dit betreffen jaarcijfers over heel 2019. De huishoudensprognose van een gemeente is gebaseerd op het Primos model van ABF. De prognose betreft de komende 10 jaar, oftewel de periode 2019-2028.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op gemeenteniveau. Vanwege de gemeentelijke herindeling in 2019, waarbij het aantal gemeenten in Nederland werd teruggebracht van 380 gemeenten (2018) naar 355 gemeenten (2019), is een vergelijking tussen de Hittekaart 2020 en de in 2019 uitgebrachte Hittekaart beperkt mogelijk.

Op de hoogte blijven van ons werk?