Uitruil leidt tot meer middenhuur in Overvecht en meer sociale huur in Utrecht

Het plan voor de herontwikkeling bij de Camera Obscuradreef in Overvecht is vrijgegeven voor inspraak. Er komen 180 middenhuurwoningen op de plek waar nu 80 sociale huurwoningen staan. Elders in de stad komen hier 135 sociale huurwoningen voor terug. Dat zijn gebiedsontwikkelaar BPD, woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht overeengekomen. Het is de eerste keer dat zo’n uitruil plaatsvindt om te komen tot een betere verdeling van sociale huur en tot gemengdere wijken.

De 80 te slopen sociale huurwoningen zijn van Mitros. De corporatie stelt die plek beschikbaar aan BPD om daar de middeldure huurwoningen te realiseren. In ruil daarvoor kan Mitros de sociale huurwoningen én nog 55 extra sociale huurwoningen op twee plekken in de stad terugbouwen. Het gaat hierbij om het voormalige Defensieterrein en Oudenoord, beide plekken liggen centraal in de stad.

BPD De Mix Overvecht2
Vernieuwende samenwerking

De Mix, zo heet het project, is een concrete uitwerking van het Stadsakkoord Wonen dat de gemeente Utrecht eerder heeft gesloten met 80 partners in de stad. ,,De Mix laat zien dat nauwe samenwerking leidt tot creatieve oplossingen. Met als gevolg meer betaalbare woningen en gemengdere wijken. Met de nieuwe middenhuur kunnen we Overvechters die anders zouden doorstromen naar andere plekken in de stad behouden voor de wijk’’, aldus wethouder Kees Diepeveen.  

Harm Janssen, directeur BPD regio Noord-West: ,,Het realiseren van betaalbare woningen, in dit geval midden huurwoningen, past in de missie van BPD. Ook dragen wij graag bij aan het realiseren van sociale huurwoningen op plekken in de stad waar dit segment nog minder vertegenwoordigd is. Wij streven ernaar om deze uitruil in de toekomst met Mitros op meer plekken in Utrecht te doen.’’

Henk Peter Kip, directievoorzitter Mitros: ,,Wat hier gebeurt is uniek, maar hopelijk niet éénmalig. De Mix laat zien  dat we elkaar hard nodig hebben om de woonambities in de stad waar te maken. Voor ons telt dat er méér sociale huurwoningen terugkomen, op plekken waar nog weinig sociale huur is. Uit het hele land wordt deze samenwerking met belangstelling gevolgd, daar mogen we best trots op zijn in Utrecht.”

Buurtkamer en een groen plein

Behalve nieuwe woningen, komen er ook vijf bedrijfsruimtes voor ondernemers uit de buurt in de plint van de nieuwbouw aan de Taagdreef. Verder is er ruimte voor een plek  waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De in de wijk bekende buurtvader krijgt daar ook een ruimte, omdat de garages waar hij nu huist gesloopt worden. Bewoners hebben zich met succes hard gemaakt voor het behoud van het centrale plein en voor meer groen. De herinrichting hiervan zal samen met de bewoners worden vormgegeven.

Voor de ontwikkeling van het gebied is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld door de partners. Daarin staan de randvoorwaarden voor de bebouwing en de openbare ruimte. Het plan moet binnen deze kaders worden uitgevoerd. De SPvE wordt vanaf 11 december tot 29 januari vrijgegeven voor inspraak. De reacties worden verwerkt en kunnen leiden tot aanpassingen van het plan, dat vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Op de hoogte blijven van ons werk?