Tentoonstelling Gabriel Lester in Burgerweeshuis

Op donderdag 14 februari opende er in het Burgerweeshuis een nieuwe tentoonstelling van Gabriel Lester. In de gangen van het Burgerweeshuis worden vijf nieuwe ontwerpen van kunstenaar Gabriel Lester tentoongesteld met als gezamenlijke titel Weg en Water.
  • Publicatiedatum: 4 maart 2019

De uit zand geprinte schaalmodellen tonen variaties en aanpassingen van bestaande sculpturen en follies. De werken hebben als overkoepelend thema ‘transitie’ en werden ingegeven door een fascinatie voor overgangen tussen tijden, perspectieven, locaties en gedachten. Hiermee verbeeldt Lester de intentie om heel nadrukkelijk plekken te definiëren, waarbij hij een ieder aanspoort het werk te gebruiken of als uitnodiging te zien voor het vinden van inzichten, ideeën, herkenning en herinneringen.

De aanleiding voor de tentoonstelling is de brug De Beemster Boog die Lester met zijn designstudio PolyLester en in samenwerking met architect Arnaud Hendrickx heeft ontworpen. BPD en de gemeente Beemster (De Beemster Compagnie) zijn opdrachtgever van de kunstopdracht De Beemster Boog die medio dit jaar wordt gerealiseerd in het nieuwbouwplan De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster. Transitie In de tentoonstelling gaat Lester niet alleen een relatie aan met het werkterrein van BPD, maar ook met het gedachtegoed van Aldo Van Eyck en het ontwerp van het Burgerweeshuis. In relatie tot het thema transitie, creëerde Van Eyck geleidelijke overgangen tussen binnen en buiten door middel van loggia’s, patio’s en op een kleiner schaalniveau, cirkelvormige drempels die het ‘tussengebied’ tussen binnen en buiten benadrukken.

De Beemster Boog

Bpd Tentoontstelling Gabriel Lester 001

Gedachtegoed Aldo van Eyck

In de tentoonstelling gaat Lester niet alleen een relatie aan met het werkterrein van BPD, maar ook met het gedachtegoed van Aldo Van Eyck en het ontwerp van het Burgerweeshuis. In relatie tot het thema transitie, creëerde Van Eyck geleidelijke overgangen tussen binnen en buiten door middel van loggia’s, patio’s en op een kleiner schaalniveau, cirkelvormige drempels die het ‘tussengebied’ tussen binnen en buiten benadrukken. In het Burgerweeshuis van Aldo Van Eyck ontstaat er met de presentatie van Gabriel Lester een omgeving waarin nieuwe verhalen kunnen ontstaan en wellicht een nieuw perspectief op de manier waarop wij ons tot onze omgeving verhouden.

Op de hoogte blijven van ons werk?