Seniorenwoning als oplossing voor woningtekort

Nederland vergrijst en er moeten tot 2030 honderdduizenden woningen voor ouderen beschikbaar komen. Het is dus tijd voor creatieve oplossingen en een andere blik op dit vraagstuk. Hans Adriani, bestuurlijk aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen, wijst op het belang van een seniorenwoning voor de hele woningmarkt. 'Eén seniorenwoning levert tot wel zeven verhuisbewegingen in de keten op.'
  • Publicatiedatum: 23 mei 2024

‘Als Aanjaagteam Wonen Welzijn en Zorg voor Ouderen zeggen wij: bouw een derde van de benodigde nieuwe woningen in de komende tien jaar voor ouderen. Daarmee lossen we het woningtekort sneller op. Eén seniorenwoning levert tot wel zeven verhuisbewegingen in de keten op; twee keer zoveel als bij de bouw van een eengezinswoning. Er worden dus twee keer zo veel mensen aan een geschikte woning geholpen. Nieuwe verpleeghuizen bouwen lost weinig op. Als we zorg willen blijven verlenen zoals we nu doen, zou in 2040 een op de drie mensen in de zorg moeten werken. Dat kan niet. Nederland kan beter investeren in zorgzame woongemeenschappen waarin mensen iets voor elkaar kunnen doen. Appartementencomplexen met verschillende typen woningen voor mensen van verschillende leeftijden. Met gemeenschappelijke ontmoetingsruimten waar bewoners elkaar treffen en bijvoorbeeld samen kunnen eten. En met een vast thuiszorgteam, zodat ouderen mogelijk tot het eind van hun leven op zichzelf kunnen blijven wonen. Er worden al stappen gezet om dit te bereiken. 

Hans Adriani Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Hans Adriani is sinds mei 2023 bestuurlijk aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen. Daarvoor was hij voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg en wethouder Wonen in Nieuwegein
Investeren in seniorenwoningen

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan zogeheten woondeals, waarin per regio wordt afgesproken welk type woningen waar wordt gebouwd en hoeveel. Met afspraken over het aantal ouderenwoningen per regio en per gemeente. De volgende stap is het reserveren van ruimte voor die ouderenwoningen. En het overleggen met investeerders, corporaties en zorginstellingen om de doelstellingen samen waar te maken.
Sommige ontwikkelaars en investeerders kiezen er bewust voor om te investeren in seniorenwoningen. Zo’n investering levert op de korte termijn misschien minder rendement op, maar draagt bij aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk en geeft de zekerheid van een langdurig rendement. In 2040 bereiken we de piek van de vergrijzing, of zeg liever: plateau. Want tot 2070 blijft het aantal ouderen hoog. 

De huidige stagnatie biedt ons de kans om opnieuw te kijken naar wat er in de pijplijn zit en waar kansen liggen om projecten om te vormen tot woningbouw voor ouderen

Omvormen tot woningbouw voor ouderen

Een mooi initiatief is het seniorencomplex Liv inn in Hilversum van Habion. Habion is een maatschappelijke belegger in duurzame huisvesting voor ouderen. Dit complex bestaat uit sociale huurwoningen voor senioren en een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners zelf activiteiten organiseren, samen koken en eten. Habion doet bewoners de belofte dat ze, zolang ze geen gevaar vormen voor zichzelf en anderen, ongeacht de zwaarte van de benodigde zorg en ongeacht de benodigde financiering, in hun woning kunnen blijven wonen. Dat is waar we naartoe willen. De huidige stagnatie in de woningbouw biedt ons de kans om opnieuw te kijken naar wat er in de pijplijn zit en waar kansen liggen om projecten om te vormen tot woningbouw voor ouderen. Want door te bouwen voor ouderen, scheppen we ruimte voor de hele samenleving.’

BPD Magazine ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Magazine. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?