Project 37/47

Haverleij

Den Bosch

Het verhaal achter Haverleij

Haverleij is een uniek en gedurfd woonconcept van stedenbouwkundig architect Sjoerd Soeters en landschapsarchitect Paul van Beek. Bij deze ontwikkeling gaan nieuwbouwwoningen en natuurschoon hand in hand. In Haverleij is de natuur de baas. Van de 225 hectare is slechts 10% bebouwd. In een groot landgoed ten noordwesten van ’s-Hertogenbosch liggen straks 9 kastelen en het Slot Haverleij, allen ontworpen door internationaal gerenommeerde architecten. Naast bos en parkgebied zijn er ook waterpartijen, een wetlands-natuurgebied en een 18 holes golfbaan. ’s Avonds trekken de Haverleijers zich terug achter hun kasteelmuren waar het goed vertoeven is: schoonheid, natuur en gezelligheid van de buurt dragen bij aan de tevredenheid van de kasteelbewoners, zo blijkt uit onderzoek. Haverleijers zijn trots op hun besloten woonomgeving en dragen dit uit met eigen kasteelvlaggen en golfwedstrijden die tussen de kastelen worden gehouden. Het Slot biedt naast 450 woningen ruimte aan voorzieningen voor de wijk, zoals een basisschool en een kinderdagverblijf.

Haverleij in getallen

225 ha
plangebied
8 ha
bos
10 %
bebouwd
18
holes golfbaan
Haverleij, Den Bosch 13
Wonen als een vorst

Op Haverleij staan op dit moment al 7 bijzondere kastelen én het vestingstadje Slot Haverleij. In dat slot zijn zo'n 300 woningen en 160 appartementen gerealiseerd. Van de totaal 9 kastelen zijn op dit moment nog 2 kastelen in ontwikkeling: Heesterburgh en Oeverhuijze. Deze  bieden ruimte aan ca. 70 woningen per kasteel. En Haverleij zou Haverleij niet zijn als deze laatste 2 kastelen toch net wéér een tikkeltje eigenzinniger worden. BPD voert de gebiedsontwikkeling uit in samenwerking met de gemeente Den Bosch en Heijmans. De eerste woning is opgeleverd in 2002, de laatste naar verwachting in 2022.

De integratie van stad en land vind ik één van de sterkste punten van dit concept
Frans Van Den Boomen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Frans van den Boomen
Ontwikkelingsmanager
Mail Frans van den Boomen

De ontwikkeling van Haverleij

Haverleij, Den Bosch 5
Haverleij, Den Bosch 12
Haverleij, Den Bosch 15
Haverleij, Den Bosch 9
Haverleij, Den Bosch 2
Haverleij, Den Bosch 11
Haverleij, Den Bosch 13
Haverleij, Den Bosch 14

Wonen in Haverleij betekent duurzaam wonen. Zo wordt er bijvoorbeeld geen gas aangelegd naar de kastelen Oeverhuijze en Heesterburgh. Per kasteel en woningtype wordt gekeken naar de meest passende duurzaamheidsinvulling, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

Natuurontwikkeling, bevordering van biodiversiteit en gezondheid: nu zijn dat bijna vanzelfsprekende ingrediënten van gebiedsontwikkeling. Maar eind jaren 90 was dat minder het geval. Het werk is begonnen met het maken van een ‘gebiedseigen’ watersysteem. Daarna is er bos geplant. Er zijn 3 landschapszones: een open rietzone, een dichte boszone en een halfopen parkzone. Zo ontstaat een binnenwereld loodrecht op de rivier met boomgaarden, oprijlanen, een notenallee en tuinen. Daar omheen ligt een buitenwereld met het open agrarisch landschap en ruimte voor nieuwe natuur. Deze landschappelijke ontwikkeling heeft fors bijgedragen aan een toename van de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van het gebied. Voor de bewoners van het kasteel Oeverhuijze worden deelauto’s ter beschikking gesteld. Autodelen zorgt voor minder auto’s, minder benodigde parkeerruimte, lagere kosten en minder CO2-uitstoot.

De natuur is de drager van Haverleij. Voormalige landbouwgronden zijn ontwikkeld tot compacte woongemeenschappen binnen een landschappelijke setting met golfbaan en een basisschool.

BPD Haverleij Screenshot Vogelvlucht Oost

Het beste voor het laatst bewaard

"Hoewel ik kasteel Leliënhuyze echt heel goed gelukt vind, ben ik ook bijzonder trots op het ontwerp van Oeverhuijze. Ik durf zelfs wel te zeggen dat met de verkoop van dit kasteel het beste voor het laatst bewaard is. De ligging in de noordwesthoek met lange zichtlijn op de Maas is echt ongekend mooi! Oeverhuijze vormt een carré van woningen met in het uiterste noordwesten het kasteel. Door de harmonieuze eenheid in verscheidenheid met kantelen langs versprongen daklijnen en een mix van verschillende tinten gevelsteen wordt een krachtig statement gemaakt midden in de natuur," aldus stedenbouwkundige Soeters.

Ontdek het gebied

Onze partners

Dit zeggen zij over Haverleij
De natuur is de drager van Haverleij. De kastelen die er staan, zijn er slechts te gast. Haverleij als geheel was 25 jaar geleden een noviteit. Met de 2 laatste kastelen ontstaat binnen de wijk ook weer een nieuwe typologie, voor een nieuw soort bewoners
Sjoerd Soeters
Stedenbouwkundige PPHP
We willen van De Haverleij een rijk landgoed maken waarin de kastelen allemaal op een andere manier in het landschap staan en daarmee een relatie aangaan met water, bos of weide. Belangrijk bij het ontwerp was dat het landschap beheerd kon worden. Het moet mooi zijn en mooi blijven. Dus hebben we grote gebaren gemaakt die het gebied mooier en bijzonderder maken
Mariëlle Kok
Partner bij Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Op de hoogte blijven van ons werk?