Privacy statement

BPD (Bouwfonds Property Development) verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar privacyofficebpd@bpd.nl.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We zijn een gebiedsontwikkelaar die zich inzet voor het verwezenlijken van leefomgevingen. Natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf, maar we zien onszelf toch vooral als een onderneming met een maatschappelijke taak. Met idealen die niet alleen van bedrijfseconomische aard zijn. We delen graag de ervaringen en de kennis die we opdoen in de landen waarin we opereren, over ons vak, over de ontwikkelingen in de verschillende woningmarkten en over woonwensen van de consument. Om die kennis gericht met u te kunnen delen, vragen we om uw persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens en uw interesses. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

BPD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wat verstaan we onder het verwerken van persoonsgegevens?

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen die zich hebben opgegeven om informatie van BPD te ontvangen. Zij hebben zich hiervoor aangemeld via een formulier op deze website of hun persoonlijke omgeving.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verzamelen we persoonsgegevens, dan heeft u het recht om ze zelf te beheren. Wanneer u zich via onze website www.bpd.nl aanmeldt en een persoonlijke account aanmaakt, kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen via privacyofficebpd@bpd.nl. Voordat we een overzicht kunnen toesturen, willen we altijd eerst uw identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Websites
Op onze websites vindt u informatie over onze kennis van gebiedsontwikkeling en over gebieden die wij ontwikkelen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. Hoe we dat doen, vertellen we op onze cookiepagina.

Magazines
Wanneer u zich aanmeldt om magazines van ons te ontvangen, dan gebruiken we uw adresgegevens om deze magazines aan u toe te kunnen sturen. In onze systemen staat geregistreerd of en voor welk magazine u zich heeft aangemeld. U kunt uw aanmelding voor onze magazines altijd zelf opzeggen of aanpassen.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aanmeldt om nieuwsbrieven te ontvangen, dan gebruiken we uw e-mailadres om nieuwsbrieven over de ontwikkelingen in de markt, over onze projecten en over onze kennis toe te sturen. In onze systemen houden we bij hoe vaak u deze nieuwsbrieven opent en waarop u klikt. Zo verkrijgen we inzicht in uw interesses en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. U kunt uw aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Indien u wordt uitgenodigd voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze website. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens kunt u zelf beheren via uw persoonlijke omgeving. De gegevens worden alleen beheerd door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.
We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Willen we er meer mee doen, dan zullen we eerst om uw toestemming vragen. Daarnaast kan het zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld een drukkerij, of andere partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen we bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die u met BPD heeft. Heeft u zich bij ons aangemeld als geïnteresseerde? Dan bewaren we uw gegevens totdat u zichzelf afmeldt. Dat kan ten allen tijde via uw persoonlijke account op www.bpd.nl of via de link ‘Uitschrijven’ in de nieuwsbrief. Als u zich niet uitschrijft, vragen wij u na 5 jaar of u de nieuwsbrief en/of het magazine wilt blijven ontvangen. Doet u dat niet dan verwijderen wij uw gegevens.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u een vraag of wilt u een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar privacyofficebpd@bpd.nl. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk ook op