Woonzorg Nederland en BPD samen aan de slag om meer betaalbare woningen voor ouderen te realiseren

Woonzorg Nederland en BPD gaan samenwerken om betaalbare ouderenhuisvesting te realiseren. De woningcorporatie en de gebiedsontwikkelaar trekken samen op in meer dan tien projecten in het hele land, te beginnen in Den Haag. Daar neemt Woonzorg Nederland 65 woningen over in het prijswinnende project Proeftuin Erasmusveld van BPD.

Woonzorg Nederland (sociale huurwoningen) en BPD (middenhuur woningen via BPD Woningfonds) zien een groeiend tekort aan geschikte woningen voor senioren. Ze spreken af om kennis, kunde en middelen te bundelen om aan die urgente vraag te voldoen. Beide zullen landelijk locaties beschikbaar stellen en verwerven om te komen tot nieuwe, duurzame huurwoningen in prettige, gemengde leefomgevingen.

Samenwerking Woonzorg Nederland Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Gezamenlijk antwoord aan gemeenten

'De nood is hoog,' zegt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. 'In 2040 telt Nederland 4,7 miljoen 65-plussers, dat is een kwart van de bevolking. Maar de woningmarkt is daar nog lang niet klaar voor. Daarom zoeken we de samenwerking met ontwikkelaars als BPD,  om vaart te kunnen maken en gemeenten een eenduidig antwoord te geven op hun  huisvestingsvraagstuk. We leggen onze woningportefeuilles naast elkaar en kijken waar we de komende jaren seniorenwoningen kunnen realiseren. We hebben er nu 65 van BPD verworven in Den Haag, en ook al meerdere andere locaties geïdentificeerd om gezamenlijk aan de slag te gaan. Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking de komende jaren.'

Den Haag eerste stap

Harm Janssen, regiodirecteur BPD, vervolgt: 'Als grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland voelen we al sinds onze oprichting 75 jaar geleden een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voldoende betaalbare woningen te realiseren. Zodat iedereen in een fijne woning kan wonen, passend bij zijn of haar budget. In de huidige woningmarkt is dat steeds moeilijker te verwezenlijken, mede doordat de afgelopen jaren te weinig is bijgebouwd. Daarom werken we graag samen met woningcorporaties omdat ons beider DNA dicht bij elkaar ligt en we deze  opgave goed samen kunnen aanpakken. Woonzorg Nederland past met haar focus op ouderenhuisvesting naadloos bij onze ambitie om de hoeveelheid betaalbare woningen in Nederland de komende jaren fors uit te breiden. De eerste stap om dit concreet te maken, zetten we vandaag met de overeenkomst voor Proeftuin Erasmusveld in Den Haag. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen nog veel meer gaan zetten.'

Over Proeftuin Erasmusveld

Tussen de wederopbouwwijk Den Haag ZuidWest en omliggende Vinex-wijken ontstaat een nieuw, duurzaam woongebied: Proeftuin Erasmusveld. In totaal komen er circa 370 woningen, waarvan 65 voor Woonzorg Nederland. Ook komen er twee woonblokken betaalbare middenhuurwoningen voor BPD Woningfonds. Proeftuin Erasmusveld werd onlangs beloond met de SKG Award 2021 voor duurzame gebiedsontwikkeling. De award is een initiatief van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en bedoeld voor gebiedsgerichte ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie. De vakjury prijst Proeftuin Erasmusveld omdat “alle vinkjes van duurzaamheid ook daadwerkelijk worden aangetikt.”

Lees het verhaal van Proeftuin Erasmusveld

Op de hoogte blijven van ons werk?