BPD Cultuurfonds ondersteunt Vogelobservatorium Tij

Aan de rand van het natuurgebied Scheelhoek in Stellendam bij het Haringvliet is de vogelkijkplek Tij geopend. Het is een bijzonder en duurzaam ontwerp van RAU architecten in samenwerking met Ro&Ad architecten: uniek voor Nederland en zelfs wereldwijd. Het ontwerp is gebaseerd op de vorm van een ei van de grote stern, een vogel uit Afrika die elk jaar in het gebied op de eilandjes voor de kust van Scheelhoek massaal broedt. Daarnaast kan in het observatorium ook het gedrag van andere kustvogels, zoals visdiefjes, lepelaars en grote zilverreigers worden bekeken. Ook de zeearend laat zich zien.
  • Publicatiedatum: 17 april 2019
Voorkeur Katjaeffting ROAD Bird Ei 014

Hedendaagse kunst

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: ‘Tij is een knipoog naar het EI (’t ei), zoals vele mensen het vogelobservatorium zijn gaan noemen tijdens de bouw. En dat is niet zo gek ook, want het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern. Daarnaast verwijst de naam naar het tij, de periodieke wisseling van de waterstand met eb en vloed, dat wat deltanatuur zo uniek maakt.’

DJI 0153 Merijn Koelink
Duurzaamheid

Tij is een volledig remontabel, met lokaal riet afgedekte, houten eivormige constructie.  Het vogelobservatorium is in Finland computergestuurd gezaagd, in ca. 400 onderdelen met de boot aangeleverd en op locatie gemonteerd. Door zijn volledige remontabiliteit, modulariteit en materialisering voldoet het maximaal aan alle uitgangspunten voor een duurzaam bouwwerk met circulaire potentie. Dit alles om de effecten op het milieu en het ecosysteem op locatie minimaal te belasten, nu en in de toekomst.

Ontwerp

Het observatorium ligt in een landschappelijk ontworpen nest van riet, kastanje palen en zand. Het is parametrisch ontworpen om een goede verhouding te krijgen met vorm, constructie, afmeting en kijkgaten. De constructie bestaat uit een file-to-factory Zollinger-constructie, waarmee in hout grote overspanningen gemaakt kunnen worden, met relatief kleine onderdelen. Het onderste deel, dat onder water kan komen te staan bij hoog water – is gemaakt van Accoya – het bovenste deel van grenen. De rieten bedekking is lokaal riet, dat aan de binnenkant van de dijk is geoogst. De rietbedekking stopt ook vlak boven de hoogst mogelijke hoogwaterlijn. Via een hybride hout-betonvloer wordt de binnenkant ontsloten van waaruit je een prachtig uitzicht hebt op de broedeilanden, de Haringvlietdam en de directe omgeving.

 

Samenwerkende partijen

Het vogelobservatorium is ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten en is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet. In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Het vogelobservatorium wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, provincie Zuid-Holland en BPD Cultuurfonds.

Op de hoogte blijven van ons werk?