Onze ESG-strategie

BPD heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen van deze tijd. Dat zijn fysieke opgaven op het gebied van energie, natuur en landschap. Maar ook maatschappelijke opgaven zoals een betaalbare woning voor iedereen en het creëren van inclusieve leefomgevingen. In de allereerste internationale BPD ESG-strategie is vastgelegd op welke focusgebieden we de komende jaren meetbare impact willen maken. Ze liggen op het gebied van duurzaamheid (Environmental), maatschappelijke impact (Social) en goed ondernemingsbestuur en transparantie (Governance).
  • Publicatiedatum: 23 januari 2024

Al meer dan 75 jaar zorgen we voor een betaalbaar thuis voor iedereen. Dat is zo en dat blijft zo. Meer dan vroeger koppelen we deze ambitie aan de grote opgaven van de huidige tijd. In de allereerste BPD ESG-strategie is vastgelegd hoe we dat doen. Impactgebieden en doelen zijn onderverdeeld op drie niveaus: op gebiedsniveau, op gebouwniveau en op organisatieniveau.

Onze ESG-strategie in het kort

Esg Strategie Organisatie Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Esg Strategie Organisatie Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Esg Strategie Organisatie Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Eén strategie voor Nederland én Duitsland

De ESG-strategie van BPD is van toepassing op al onze activiteiten in Nederland en Duitsland, met uitzondering van BPD Woningfonds die op een andere manier transparant maakt hoe het voldoet aan de hoge normen die gelden binnen de vastgoed- en beleggingswereld. De ESG-strategie wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. Zo zorgen we ervoor dat we aansluiten bij de laatste relevante ontwikkelingen, trends en best practices.

Bekijk onze ESG-strategie

Op de hoogte blijven?