Project 21/47

Energiepark

Leiden

Het verhaal achter Energiepark

Het gebied rond de Leidse energiecentrale aan de Langegracht en het naastgelegen Stadsbouwhuis wordt in de komende jaren getransformeerd tot een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, groen en cultuur. Er komen rond de 250 duurzame woningen in een groene omgeving die klaar is voor de toekomst. In het Singelpark, het langste stadspark van Nederland, kunnen mensen uit de buurt en stad ontspannen, elkaar ontmoeten en genieten van stadsnatuur. Bijzonder is dat de plannen voor het nieuwe Energiepark mede door omwonenden zijn gemaakt. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft samen met de gemeente en de gebiedsontwikkelaars BPD en Steenvlinder het ontwikkelplan gemaakt. De energie van de buurt komt terug in deze bruisende plek, waar je gezond woont en leeft. Energiepark wordt een innovatieve, energieke en gezonde buurt in de stad, die goed verbonden is met de omgeving. Samen maken we het nieuwe Energiepark.

Energiepark in getallen

250
woningen
> 550
handtekeningen voor nieuwe Energiebuurt
> 10
stadspartners betrokken bij gebiedsconcept
Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Indruk van het toekomstige Ambachtsplein ©YukonVR Foto's slider ©Buro JP
Pioniers Omgevingswet

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, omwonenden en stadspartijen zien het nieuwe Energiepark als een park waar in gewoond kan worden, met een unieke mix van wonen, werken, groen en cultuur. Het Nieuw Leids Bolwerk heeft als burgerinitiatief zelf de herontwikkeling van het Energiepark mogelijk gemaakt, door samen met markt en gemeente het ontwikkelplan te maken. Deze samenwerking loopt vooruit op de Omgevingswet. De energie van bewoners krijgt een steeds belangrijker plek in het nadenken over de toekomst van de stad. In Leiden zijn we aan het pionieren en blijven buurt en stad de gehele gebiedsontwikkeling betrokken.

We zijn trots dat we door het burgerinitiatief zijn uitgenodigd om samen met hen, Steenvlinder en gemeente een pioniersrol te vervullen in het Energiepark
Niraj Sewraj Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Niraj Sewraj
Ontwikkelingsmanager
Mail Niraj Sewraj

De ontwikkeling van Energiepark

Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Een integrale aanpak, verbondenheid en samen stad maken staan centraal in het Energiepark. Omwonenden en stadspartners waren betrokken bij de totstandkoming van de plannen en organiseren, ook in de uitvoering, zelf de participatie. Ze blijven betrokken bij de buurt. Met oog voor de historie, goede fysieke connecties en partnerships met lokale ondernemers wordt het Energiepark beter verbonden met de stad.

Van origine is het Energiepark hét centrum van industriële nijverheid in Leiden, met de monumentale energiecentrale als eyecatcher. Dit industriële erfgoed wordt herontwikkeld door de gebruikers die nu al in de historische panden gevestigd zijn. Energie en activiteit zijn van oudsher typerend voor deze plek. In de oude en nieuwe gebouwen is ruimte voor ontwikkeling van cultuur, horeca, ambachten, sport en recreatie. Het nieuwe Energiepark is energiek, verbonden en gezond.

Door de monumentale industriële gebouwen te behouden ontstaat een sterke verbondenheid met de historie van de plek. Langgerekte groene zones in het Singelpark dragen bij aan de onderlinge verbinding van de verschillende delen van het Energiepark. Stedenbouwkundig en landschappelijk is het Energiepark een schakel tussen de binnenstad en Leiden-Noord, die met goede fiets- en voetgangersconnecties aansluit op de omliggende stad. Het nieuwe Energiepark wordt een bruisende, groene plek in hartje Leiden waar mensen samen leven, samen werken en samen maken.

Energiepark Leiden BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Samen maken we de buurt! Buurtbewoners, markt en gemeente werken samen aan de transformatie van een afgesloten stuk stad naar een energieke, gezonde en duurzame buurt die goed verbonden is met de omgeving.

Ontdek de omgeving

Onze partners

De kracht van de samenleving
Wij vinden dat een andere vorm van participeren past bij de huidige tijd en de participatiemaatschappij en in de geest is van de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Wij geloven in burgers als initiatiefnemers, een gemeente die faciliteert, stimuleert en de publieke belangen bewaakt en natuurlijk de gemeenteraad die besluit
Rutger Engelhard
Voormalig voorzitter Nieuw Leids Bolwerk
Dit is een spannend en gaaf traject. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk nam zelf het initiatief om samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente een breed gedragen ontwikkelplan voor het Energiepark te maken. Dat is uniek in Leiden. Het park is een geweldige plek om trots op te zijn en het is een bijzondere kans om deze locatie samen te ontwikkelen
Fleur Spijker
Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen Gemeente Leiden

Op de hoogte blijven van ons werk?