Oog voor ontmoeting en geluk

Stedenbouwkundig conceptontwikkelaar Eric van der Kooij maakte de overstap van de gemeente Amsterdam naar BPD Studio. Hij vervult een brugfunctie tussen concept en uitvoering, en verwacht daarmee concreet bij te dragen aan toekomstbestendige leefomgevingen.
BPD Magazine gratis ontvangen?

De wereld van het bouwen wordt steeds complexer. Eisen aan klimaatadaptatie, energieneutraal en circulair bouwen en nieuwe vormen van werken, collectiviteit en mobiliteit moeten geïntegreerd worden in woonconcepten. En dat is meer dan het opplussen van het programma van eisen. Het vraagt om andere manieren van kennisdeling binnen en buiten de organisatie, die verder gaat dan het uitwisselen van elkaars powerpoints. Hoe kunnen we daadwerkelijk het gesprek aangaan en toegevoegde waarde helpen ontwikkelen? Organisaties kunnen elkaar daarmee ondersteunen. En binnen organisaties kunnen mensen en afdelingen elkaar ondersteunen. Ik zie dat als een enorme kracht van BPD en BPD Studio.

Vanuit mijn rol binnen BPD Studio wil ik, vanuit de invalshoek van ruimtelijke kwaliteit, eraan  bijdragen om binnen de complexiteit van het bouwen de juiste afwegingen te maken. Daarin kan  ik een brugfunctie vervullen tussen de stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten en de ontwikkelaars. Dat helpt om de verbinding tussen het concept en de uitvoering te bewaken. Daarnaast weet ik hoe een overheid als organisatie werkt en denkt. Kennis van het apparaat en het bestuurlijke spel kan helpen bij de realisatie van goede, duurzame gebieden.

In alle culturen bestaat geluk uit de interactie en ontmoeting met anderen
Eric van der Kooij BPD Bouwfonds Ontwikkeling
Eric van der Kooij
Conceptontwikkelaar
Mail Eric van der Kooij

Een onderwerp dat daarbij steeds belangrijker wordt, is ontmoeting: het samenkomen van mensen, en dat faciliteren met collectieve voorzieningen en openbare ruimtes. Op dit vlak kunnen we innovatieve stappen zetten. Hierin kan BPD zeker een rol spelen, met het ontwikkelen van meer nieuwe collectieven en nieuwe typen woonconcepten. Die innovaties – zo is mijn stellige overtuiging – gaan hand in hand met vakmanschap. Van daaruit kunnen wij toekomstbestendige leefomgevingen realiseren, met oog voor de openbare ruimte, het publieke belang en de mensen die er gaan wonen. Ik zou er ook voor willen pleiten ons vak weer ‘stedebouw’ te gaan noemen. Het woord stede betekent namelijk plek – en dat is precies wat wij willen maken; betekenisvolle plekken.

Ontmoeting en interactie zijn daarbinnen belangrijk: niet alleen om kennis te delen en elkaars ideeën te verbeteren, maar óók voor het geluk van mensen. De Belgische auteur Leo Bormans liet honderden professoren uit vijftig landen in duizend woorden omschrijven waaruit in hun cultuur geluk bestaat. De enorme hoeveelheid input die dat opleverde, kon worden samengevat in twee woorden: other people. Dat onderstreept het belang van het faciliteren van ontmoetingen. Als je daar serieus werk van maakt, maak je het waar als je zegt dat je geen woningen bouwt, maar duurzame leefomgevingen. Een dergelijke toekomst wil ik graag helpen vormgeven.

CV

Eric van der Kooij studeerde Stedenbouw aan de TU Delft, waar hij ook 15 jaar lesgaf in landschapsarchitectuur. Daarna werkte hij 7 jaar voor het bureau HKB Stedenbouwkundigen in Groningen. Na 22 dienstjaren bij de gemeente Amsterdam stapte hij medio 2020 over naar BPD. Hij heeft diverse wetenschappelijke en journalistieke publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Amsterdam Urban Design - Work in Progress 2020’.

BPD Magazine ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Magazine. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?