Eigen koopwoning dankzij Koopstart

Nu iets goedkoper instappen, later afrekenen. Dat is de gedachte achter de Koopstartregeling in Waddinxveen. Dankzij deze regeling kunnen jonge woningzoekenden in de wijk Park Triangel tegen gunstige financiële voorwaarden een nieuwbouwwoning kopen. ‘We doen dit mede vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om betaalbare woningen te realiseren,’ zegt locatiemanager Peter Immers van BPD.

Doktersassistente Vesile Bayrak (25) woont sinds begin december 2019 met haar partner Sercan (27, luchthavenbeveiliger) in een appartement in Stationspark, een deelproject van Park Triangel. ‘Na ons huwelijk in 2017 zochten we een huis in Leiden of Waddinxveen. Leiden bleek al gauw niet haalbaar vanwege de hoge woningprijzen. Goedkoop huren was voor ons niet mogelijk, duurder huren vonden we niet aantrekkelijk. Toen zagen we Park Triangel én de Koopstartregeling. Daardoor konden we in november 2018 dit appartement met twee slaapkamers kopen.’

BPD nieuwbouw voor jong stel

Financieren met Koopstart

De Koopstartregeling kan nét het verschil maken tussen wel of niet aan bod komen op de koopwoningmarkt. Het werkt als volgt. BPD biedt een deel van de woningen in Park Triangel goedkoper aan, dankzij een tegemoetkoming op de marktwaarde van 10 tot 15 procent. Wanneer de kopers de woning ooit weer verkopen, betalen ze de tegemoetkoming (zonder rente), rekening houdend met de waardeontwikkeling. Stijgt de woningwaarde, dan betalen ze ook een deel van de waardestijging. Daalt de waarde, dan wordt een deel van de waardedaling in mindering gebracht op het bedrag dat moet worden betaald. Vesile: ‘Zonder die regeling was het ons niet gelukt. Door de strengere leenregels konden we de kosten-koper namelijk niet meefinancieren in de hypotheek. Maar nu ging het wel.’ Ze is er blij mee: ‘De woningprijzen stijgen alleen maar. Als we binnen een paar jaar gaan verhuizen – wat we overigens niet van plan zijn – schieten we er financieel ook iets mee op.’

Koopwoningen voor starters

Tot begin 2020 heeft BPD samen met Stichting OpMaat – de bedenkers van Koopstart – al zo’n 300 woningen via de Koopstartregeling verkocht in deze razend populaire nieuwbouwwijk in Waddinxveen. Daar komen er nog zo’n 175 bij. Er is grote belangstelling voor, vanuit de gehele regio. Geen wonder, want de krapte op de woningmarkt wordt alleen maar groter. De Koopstartregeling bewijst nu dus meer dan ooit zijn waarde. Goede koopwoningen komen binnen bereik van jonge starters. Zij hoeven nu minder geld te lenen bij de bank. Om ervoor te zorgen dat de woningen ook echt bij hen terecht komen, is er een leeftijdsgrens (40 jaar) ingesteld en – afhankelijk van het woningtype – een inkomensgrens.

In Waddinxveen is BPD samen met de gemeente verantwoordelijk voor de grondexploitatie. Daardoor kunnen de Koopstartwoningen scherp in de markt worden gezet. Tegenover de aantrekkelijk geprijsde Koopstartwoningen staan iets duurdere woningen elders. Minstens zo belangrijk is dat BPD zich het lot van de starters aantrekt. Locatiemanager Peter Immers zegt het zo: ‘We doen dit mede vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om betaalbare woningen te realiseren.’

Koopstart in Waddinxveen

  • In totaal 2.700 woningen in Engelse landschapsstijl, ontwikkeld door BPD in samenwerking met de gemeente Waddinxveen.
  • De wijk bestaat uit een centraal park met daaromheen 9 buurten met een eigen karakter.
  • Zo’n 600 woningen zijn al opgeleverd.
  • 475 van circa 2.700 woningen realiseert BPD in zogenoemd maatschappelijk gebonden eigendom via de Koopstartregeling.
  • De regeling is in 2015 gestart, als uitvloeisel van de gedeelde wens om betaalbare woningen voor koopstarters te realiseren.
Meer info over Koopstart in Waddinxveen

Op de hoogte blijven van ons werk?