'Een uitdagende marathon die pas net is gestart'

Als toonaangevende gebiedsontwikkelaar wil BPD in Nederland ook de digitale ketenregisseur zijn. Digital experts Erik van der Wal, Erik Leijten en Erik Nieuwenburg lichten toe hoe die ambitie zich vertaalt in de gebruikte tools, werkwijze en bedrijfscultuur.
  • Publicatiedatum: 10 november 2022

Erik Nieuwenburg: ‘Het proces van gebiedsontwikkeling is uitdagender geworden. We moeten versnellen en opschalen, maar ook rekening houden met randvoorwaarden als duurzaamheid en betaalbaarheid. Dat lukt alleen als we het samen doen met belanghebbenden en vroegtijdig rekening houden met zaken die “vroeger” pas in latere fases van het proces werden uitgedacht. Digitale technologie kan dan helpen om de zaken in samenhang te zien. Wij voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier een voortrekkersrol in te nemen. Om onze processen digitaal te ondersteunen hebben we binnen BPD ViGo (Virtuele Gebiedsontwikkeling) geïntroduceerd, een initiatief waarmee we dé digitale ketenregisseur willen worden. Door de inzet van 3D-modellen kunnen we de samenwerking met onze partners in de keten beter stroomlijnen. Hieruit komen soms interessante innovaties voort. Zoals BIM Legal, een 3D-model dat is voorzien van juridische informatie.’

3D Visualisatie Hoe En Haag Bpd
Dankzij BIM Legal zien bewoners in Hoef en Haag welke juridische afspraken gelden voor hun nieuwbouwwoning.
Toverwoord BIM

'Die digitale hulpmiddelen maken ons werk als gebiedsontwikkelaars efficiënter, beter en nog leuker,’ zegt Erik Leijten. ‘Bovendien helpen ze ook bij het behalen van maatschappelijke doelstellingen, zoals betere betaalbaarheid en participatie. Met BIM- of 3D-modellen heb je geen printjes of potlood meer nodig, maar kan je op virtuele platforms rechtstreeks communiceren met partners en zelfs parametrische ontwerptools inzetten. Een 3D-model helpt om kopers te informeren over de mogelijke inrichting van hun woning of – later in het proces – bij het beheer van woningen door BPD Woningfonds. We maken die informatie waar mogelijk online beschikbaar voor onze partners aan de maak- en klantkant. Zo kunnen we, met gemeenten, woningcorporaties en aannemers, vanaf de allereerste fases van een gebiedsontwikkeling beter samenwerken.'

Platforms en hulpmiddelen

Het is de afdeling van Erik van der Wal die de digitalisering binnen BPD stut met een breed palet van digitale platforms en hulpmiddelen. Data spelen hierbij een sleutelrol. Van der Wal: 'We zitten nog in een fase waarin we ook vanuit pdf’s en Excel gebieden ontwikkelen. Veel van onze gegevens zitten verstopt in deze gegevensdragers. Nu zijn we de data-uitwisseling en vastlegging van onze gebieden en processen aan het harmoniseren, per regio en over de regio's heen, zodat iedereen in de organisatie de data op dezelfde wijze gebruikt en ervan kan leren. Daarvoor zetten we verschillende hulpmiddelen in. We werken bijvoorbeeld aan een tool waarmee je gebiedsontwikkelingen met terugwerkende kracht analyseert en op basis van die inzichten het proces kan optimaliseren. Zo kunnen we voorspelbaar beter gaan werken en ook partners helpen in hun informatiebehoefte in gebiedsontwikkelingen. Uiteindelijk willen we dat de hele keten goed op de bal speelt en producten ontwikkelt die relevant zijn voor kopers en huurders.’

Kanttekening

Leijten: ‘De digitalisering werkt positief door op de kwaliteit van onze gebiedsontwikkelingen. Voor de klant betekent dit dat hij een nog beter product krijgt. Dat begint al bij de verkoop: een op de vier woningen in onze portefeuille wordt inmiddels volledig online verkocht. Dankzij innovaties als de online Woningzoeker en Woonconfigurator kunnen belangstellenden zich op ons platform uitgebreid oriënteren. En met het eerdergenoemde BIM Legal krijgen ze inzicht in relevante juridische informatie. Ze hoeven zich niet meer door een taai notarieel document van tig pagina’s heen te worstelen. Overigens kijken we wel steeds heel kritisch of een digitaal hulpmiddel  voldoende meerwaarde creëert, voor de bewoners én voor de gemeente, wethouder en omwonenden. Wanneer we die waarde niet goed kunnen uitleggen, zetten we de tool niet in.’

Ambities

‘We willen de meest innovatieve klantreis aanbieden, zowel voor toekomstige kopers als alle partners die bij het plan en de realisatie betrokken zijn’, zegt Nieuwenburg. ‘Daarvoor moeten we een datagedreven organisatie worden waarin het werken met nieuwe technologieën een vanzelfsprekend onderdeel vormt van de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering.’ Dat laatste is misschien nog wel de grootste uitdaging, beamen alle drie tot slot. Nieuwenburg: ‘Je kunt niet wachten op de transformatie totdat je er klaar voor bent. Je moet nu durven instappen, anders begin je nooit.’ Waarop Van der Wal besluit met: ‘Deze digitalisering is een uitdagende marathon die pas net is gestart.’

  • Erik Nieuwenburg, sinds 2020 directeur Digitale Transformatie bij BPD. Tussen 2010 en 2014 heeft hij al eerder bij BPD gewerkt als directeur Speciale Projecten.
  • Erik Leijten, sinds 2018 directeur BPD Regio Zuid. Hij werkte eerder voor familiebedrijf Hurks aan diverse projecten in Noord-Brabant en de Randstad.
  • Erik van der Wal, Hoofd Digital, is sinds 2008 werkzaam bij BPD. In het begin als verkoopmanager, waarna hij zich steeds verder ontwikkelde in e-commerce en digitalisering.

BPD Dossier ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Dossier. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?