'Communiceren over alle voordelen van groen, daar moeten we op alle niveaus op inzetten'

Een groene leefomgeving draagt bij aan het levensgeluk en de fysieke fitheid van bewoners. Daarnaast speelt groen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie en biodiversiteit. Toch staat groen vaak niet bovenaan de agenda bij de inrichting van stedelijk gebied. Wiebke Klemm, senior beleidsadviseur duurzame leefomgeving bij gemeente Den Haag, vertelt hoe we groen de prioriteit kunnen geven die het verdient.
BPD Magazine gratis ontvangen?

‘Actie één om groen de prioriteit te geven die het verdient, is betere communicatie en bewustwording. Voor mijn promotieonderzoek ‘Clever and cool – Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig stedelijk groen’ reed ik met een bakfiets vol meetapparatuur door Utrecht. Ik sprak bewoners met verharde en groene tuinen. Zij hadden eerst weinig op met vergroenen. Maar de sensoren lieten zien wat de impact is van de inrichting van tuinen op de hitte en gevoelstemperatuur in hun straat.'

Meer waardecreatie

'Zo vertaalde ik het mondiale probleem van de opwarming van de aarde naar de directe leefomgeving. Het onderwerp werd tastbaar voor bewoners. Ik vertelde ze ook over andere voordelen van vergroenen, zoals minder risico op schade bij extreme buien, meer vogels en insecten in de tuin en een hogere WOZ-waarde van de huizen. Communiceren over alle voordelen van groen, daar moeten we op alle niveaus op inzetten: van bewoners tot ontwikkelaars, investeerders, corporaties en de politiek. Actie twee: de vertaling van meer groen in de businesscase. Ook financieel pakt het goed uit: minder schade en overlast door weersextremen en meer waardecreatie door een aantrekkelijke, gezonde en leefbare stad. Dit besef dringt langzaam maar zeker steeds meer door. Zie Rotterdam met een plan voor zeven grote stadsparken, mét bijbehorend budget. In Amsterdam kijken ze niet langer vanuit aparte kokers naar groen, maar hebben ze samen een integrale groenvisie opgesteld. In Den Haag rekenen en tekenen we met woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars aan het vergroenen en toekomstbestendig maken van hun assets. Voor innovatieve ideeën voor vergroening en verduurzaming, bijvoorbeeld voor het Beatrixkwartier in het Central Innovation District, werken we samen met ontwerpexperts van het ministerie van BZK en ontwerpbureaus. En vanuit het Europese project ‘Nature Smart Cities’ zetten we in op de ontwikkeling van een businesscase die inzichtelijk maakt dat investeringen in groen zichzelf terug kunnen verdienen.'

Groen moet voorin

'Vervolgens is het wenselijk groen een plek te geven in de normering voor bouwplannen: actie drie. Dan krijgt groen een positie voor in het traject als de grond verdeeld wordt, in plaats van helemaal op het einde als het geld en de ruimte op zijn. Vergelijk het met de parkeernorm. Per inwoner een x-aantal parkeerplekken maar ook een x-aantal vierkante meters groen van gepaste goede kwaliteit. Ik noem als voorbeeld de vergroeningsprojecten die we in Bezuidenhout-Oost realiseren. Met bewoners is een parkeerplein omgetoverd in een sfeervol buurtplein met veel beplanting en bomen. Belangrijk voor het welzijn van de bewoners, voor het klimaat, de biodiversiteit en de luchtkwaliteit, maar het is ook nog eens hartstikke mooi.'

CV

Wiebke Klemm is senior beleidsadviseur duurzame leefomgeving bij gemeente Den Haag.

BPD Magazine ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Magazine. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?