Cobercokwartier, Arnhem: Een nieuw stuk stad met behoud van historie

Dit jaar begint de bouw van ruim 250 woningen rondom de oude melkfabriek van Coberco. Dit vormt de eerste uitbreiding van het centrum van Arnhem in oostelijke richting. Zo ontstaat aan de Rijn – tegen het centrum aan – ruimte voor mensen die op dit moment geen plek kunnen vinden in de binnenstad. Dat zijn zowel huidige bewoners die toe zijn aan een nieuwe stap, als bewoners van de gebieden buiten Arnhem die graag in de stad willen wonen.

De voormalige melkfabriek blijft behouden en huisvest straks horeca, creatieve bedrijven en start-ups. Deze locatie zal dus een mix van oude en nieuwe elementen bevatten. Bij elk onderdeel wordt gekeken naar mogelijkheden om circulair te werken en bestaande materialen opnieuw in te zetten. Rondom het Cobercokwartier zijn inmiddels andere locaties aangekocht. Dit biedt de kans op integrale ontwikkeling, met ruimere mogelijkheden voor bijvoorbeeld collectieve energievoorzieningen.

Op de hoogte blijven van ons werk?