BPD Woningfonds in de praktijk

Nederland heeft een tekort aan woningen en dat geldt zeker voor het middenhuur-segment. BPD zoekt in alle projecten waaraan het bijdraagt naar mogelijkheden om specifiek te ontwikkelen voor huishoudens met een middeninkomen die op zoek zijn naar een huurwoning. Drie voorbeelden uit drie gemeenten.
Meer over BPD Woningfonds
BPD De Mix Overvecht2
De Mix, Utrecht

De Utrechtse naoorlogse wijk Overvecht is al de nodige jaren het toneel van herstructureringsprojecten. Geprobeerd wordt de overwegend sociale  woningvoorraad te differentiëren. BPD voegt hier nu een nieuw hoofdstuk aan toe door een vernieuwende manier van samenwerken met woningcorporatie Woonin (voormalig Mitros). De opzet: op de plek waar Woonin sociale huurwoningen in bezit heeft, ontwikkelt BPD nieuwe huurwoningen – maar dan in het middenhuursegment. In ruil daarvoor ontwikkelt BPD voor Woonin op locaties elders in Utrecht weer sociale huurwoningen. Het resultaat: wijken worden meer gemengd.

Het eerste project binnen deze samenwerking draagt dan ook de toepasselijke naam De Mix. Het vloeit voort uit een 100 dagen challenge van de provincie Utrecht gericht op het versnellen van woningbouwproductie. In Overvecht voegt BPD Woningfonds 180 betaalbare middenhuurwoningen toe en verbetert daarbij tegelijk het plein en de overige omliggende openbare ruimte van de buurt. Dat gebeurt in nauw overleg met de buurt. Ook functies als de buurtvader krijgen opnieuw een plek in de nieuwe situatie.

Bij de middenhuurwoningen is er extra aandacht voor de gezondheid van de bewoners. Denk aan de luchtkwaliteit en temperatuur in de woningen, maar ook aan een klimaatadaptief binnengebied met waterberging bij extreme regenbuiten en schaduw en groen in de zomer. Ook komen er brede galerijen voor ontmoeting en verblijf. Win-win-win dus. ‘Dat is echt de kracht van de samenwerking’, zegt Frans Merks, senior assetmanager bij BPD Woningfonds. Lees hier het volledige interview over de samenwerking. 

Doordat BPD Woningfonds in een vroeg stadium aanschoof, konden we al snel uitsluitsel geven over de haalbaarheid van het complete plan
Galvanitasfabriek Oosterhout
Galvanitasfabriek, Oosterhout

Galvanitas produceerde decennialang school- en stadionmeubilair in Oosterhout, tot de sluiting in 2016. Het terrein aan het Wilhelminakanaal met de karakteristieke betonnen loodsen – geïnspireerd op vliegtuighangars – kwam beschikbaar voor een nieuwe functie. De Bredase, regionaal gewortelde ontwikkelaar Schonck, Schul & Compagnie Vastgoedontwikkeling wilde de locatie graag verwerven en zocht hiertoe de samenwerking met BPD. Gezamenlijk werd een visie ontwikkeld op de transformatie van het terrein. Het concept: instandhouding van de loodsen in combinatie met de toevoeging van ruim 200 gestapelde woningen. Deze onderscheidende insteek sprak eigenaar Galvanitas het meeste aan en de verdere planuitwerking kon ter hand worden genomen. BPD Woningfonds dacht vanaf het begin van de ontwikkeling mee en besloot om 156 middenhuurwoningen af te nemen. Ook worden de 5.000 m2 loodsen herontwikkeld zodat bewoners en bezoekers hier op termijn kunnen werken, recreëren en genieten van horecavoorzieningen. Oosterhout krijgt er straks een interessante nieuwe bestemming bij. Een voorheen gesloten fabrieksterrein leeft voort als toegankelijke, nieuwe wijk in de stad met een groot aandeel aan betaalbare middenhuurwoningen.

Met de steun van BPD Woningfonds in de rug stonden we extra sterk in de competitie voor deze uitdagende transformatie
Karaat Groningen
Karaat & Talent, Groningen

Ruwweg een derde van de bevolking van Groningen bestaat uit studenten. Het wekt dan ook geen verbazing dat de vraag naar betaalbare huisvesting voor jonge mensen en starters groot is in de metropool van het Noorden. Veel van hen willen tijdens en na hun studie graag doorstromen naar een betaalbare huurwoning. BPD speelt hierop in met de ontwikkeling van de twee woongebouwen Karaat en Talent, gezusterlijk naast elkaar gelegen aan de Oosterhamrikkade. Langs deze kade maken bedrijven plaats voor nieuwe functies waaronder wonen. Het woningbouwprogramma is gevarieerd: in Karaat komen 77 appartementen waarvan 42 bestemd zijn voor huishoudens met een middeninkomen. Deze 42 middenhuur appartementen zijn in portefeuille genomen door BPD Woningfonds. Woontoren Talent biedt straks ruimte aan 108 huurwoningen voor jongeren. Door de aansluiting van BPD Woningfonds in de planontwikkeling van Karaat wordt de bouwproductie  aantoonbaar versneld. Dit stedelijk woongebied in opkomst krijgt hiermee een flinke impuls.

De deelname van BPD Woningfonds geeft extra zekerheid over de afname van de woningen. Zo kunnen we sneller dan gedacht starten met de bouw

Op de hoogte blijven van ons werk?